Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poistettu tiekartalta ohjausryhmän kokouksessa 18.9.2019. Sivu yhdistetty kohtaan Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalut.

Mikä: uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö


Opetustarjonnan esittämisen yhteiset ratkaisut

  • Visio2030 tiekartan toimeenpanon kehittämisohjelmassa 2 yhtenä tavoitteena on korkeakoulujen koulutustarjontatiedon liikkumisen ja näyttämisen yhteinäinen kansallinen arkkitehtuuri.

Opetustarjonnan rakenteiset osaamistavoitteet, vaatimukset ja -tasot sekä vastaavuustiedot

  • Vision2030 tiekartan kehittämisohjelmassa 2 Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö tehdään selvitys  opetustarjonnan rakenteisista osaamistavoite, -vaatimus ja -tasokuvauksista ja vastaavuustiedosta.

Yhtenäinen ratkaisu opintoihin ilmoittautumiseen

  • Vision2030 tiekartan kehittämisohjelmassa 2 Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö tehdään selvitys kurssille/opintoon ilmoittautumisen teknisistä ratkaisuista.

Yhteinen tietovaranto/palvelu koulutusten kuvailutiedoille

  • Vision2030 tiekartan kehittämisohjelmassa 2 Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö tehdään selvitys liittyen korkeakoulujen kurssien ym. sisältöihin, kuvailutietoihin ja osaamistavoitteisiin liittyvään tietoon pääsemiseen opintojen jälkeen.


Vastuutahot: 

Tausta: 

Rahoitus: 

Aikataulu:


Ajankohtaista


Lisätietoja:

  • No labels