CSC:n VIRTA-tiimi neuvoo VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietojen luovuttamisesta säädetään laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017 ).  Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän päätöksen (24.10.2018) mukaisesti  muiden kuin viranomaistoimijoiden suoria VIRTA-integraatioita ei  jatkossa enää kehitetä, vaan ne ohjataan hyödyntämään opetushallituksen ylläpitämää opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelua (KOSKI-palvelussa). Uudet viranomaistietotarpeet toteutetaan ensisijaisesti opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta, ellei viranomaisen tietotarpeesta muuta johdu.

VIRTA-tietojen käyttötavat

  • integraatio suoraan VIRTA-opintotietopalveluun ulkoisen ws-rajapinnan tai Suomi.fi-palveluväylän kautta
  • tietopoiminnat, jotka toimitetaan tiedon käyttäjälle siirtotiedostona tietoturvallista yhteyttä käyttäen
  • tietojen käyttö OPH:n ylläpitämänä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta (KOSKI-palvelu)
  • tietojen käyttö tutkimukseen Tilastokeskuksen FIONA-palvelun kautta.

 Lisätietoja: virta (at)csc.fi ja koski(at)opintopolku.fi

VIRTA-opintotietopalvelua hyödyntävät tahot, palvelut ja tietokannat

VIRTA-opintotietopalvelun tiedon hyödyntäjät voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaan neljään eri ryhmään. Tätä jakoa havainnollistetaan alla olevassa kuvassa.

Kuva VIRTA-opintotietopalvelun yhteyksistä palveluihin, organisaatioihin ja tietokantoihin

Tahot, jotka käyttävät VIRTA-opintotietopalvelun sisältämiä henkilötietoja lakisääteisiin viranomaistarpeisiin (kuvassa punaisella).

Tahot ja tietovarannot, jotka käyttävät VIRTA-tietoa tiedolla johtamiseen, tutkimukseen ja tilastointiin (kuvassa violetilla)

Palvelut, jotka käyttävät VIRTA-tietoa oppijan suostumuksen perusteella (kuvassa vaaleanvihreällä)

VIRTA-opintotietopalveluun integroituneet palvelut, jotka käyttävät VIRTA-tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisen, opintosuoritusten siirtämisen tai opiskelijapalautteiden prosessissa  (kuvassa tummanvihreällä)

Tietopoiminnat VIRTA-opintotietopalvelusta

VIRTA-tiedoista voidaan tehdä asiakkaan tietotarpeiden mukaisia tietopoimintoja, jotka välitetään asiakkaalle siirtotiedostona. Tietojen luovutuksessa noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja tiedonluovutuslupakäytäntöä. Ks. myös Tutkimuskäyttö

Kustannukset

VIRTA-tietojen käyttö on maksutonta,  CSC:n VIRTA-tiimin tekemistä tietojen käyttöön liittyvistä konsultoinnin, testauksen tuen, tiedonluovutuslupaprosessin koordinoinnin, teknisen käyttöyhteyden avaamisen tai tietopoiminnan toimenpiteistä, mikäli niiden ei katsota sisältyvän Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n väliseen palvelun ylläpitämiseen liittyvään sopimukseen.
  • No labels