Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luonnos, päivitetty 12/2019


Oppijan polku

OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyössä yhdeksi keskeiseksi näkökulmaksi nostettiin korkeakoulujen toiminnan oppijalähtöisyys (kts. Tunnistetut päivitystarpeet). Oppijan polku ja sen askeleet toimivat taustamateriaalina oppijan palveluiden ja palveluita tuottavien (korkeakoulun) prosessien tunnistamiselle ja kuvaamiselle. Oppijan palvelut ja niitä tuottavat prosessit on ryhmitelty oppijan polun askeleiden (otsikot) mukaan.  


Tämän sivun sisällysluettelo 

Oppijan palvelut

Oppijan palvelut ovat toiminnallisia palveluita, joita oppija käyttää eri vaiheissa liikkuessaan oppijan polulla. Toiminnan palvelut tuotetaan pääasiassa korkeakoulujen prosesseissa, joskin prosesseja voivat tuottaa myös muut korkeakoulukentällä vaikuttavat toimijat. 

Kuva: Oppijan käyttämät palvelut karttana


Oppijan palveluiden kuvaukset

Lataa koko dokumentaatio excel-tiedostona OPI-viitearkkitehtuurin päivityksen etusivulta. Dokumentti sisältää myös osioiden tarkemmat kuvaukset. 

  • No labels