Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Useissa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa mietitään opetustarjonnan ja sen esittämisen teemoja. Tätä kokonaisuutta avaamaan eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC järjestävät yhteistyössä kehittämishankkeille ja korkeakouluille suunnatun työpajan torstaina 7.2.2019 klo 9.30-15.00 Espoossa. Tilaisuus on suunniteltu erityisesti korkeakoulujen kehittämishankkeiden tueksi ja osallistujiksi toivotaan myös opintohallinnon, tietohallinnon ja opetuksen asiantuntijoita.  

Työpajan tavoitteena on edistää opetustarjontatietojen yhdenmukaistamista, yhteentoimivuutta ja saatavuutta korkeakoulukentällä.

Työpaja järjestetään CSC:n tiloissa Espoossa (Keilaranta 14) (auditorio). Yhteisiä osioita (aamupäivän alustukset ja iltapäivän yhteenveto) on mahdollisuus seurata etänä. Etäosallistumislinkki lähetetään etäosallistujille ennen tilaisuutta. Työpajatyöskentelyyn voi osallistua vain paikan päällä.  

Palautelomake: https://www.webropolsurveys.com/S/7184341D14802C67.par

Työpajan tallenteet

Työpajan ohjelma

Aamupäivän alustuksia (klo 10–12) ja iltapäivän yhteenvetoa työpajoista (klo 14.30–15) voi seurata etäyhteydellä. Yhteisistä osioista tehdään myös tallenne, joka on katsottavissa myöhemmin. Linkki tallenteeseen lisätään tälle ohjelmasivulle.

7.2.2019
09.30-10.00Aamukahvi
10.00-10.10

Tilaisuuden avaus,

johtaja Stina Westman, koulutuksen palvelut, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

  Alustuspuheenvuorot
10.10-10.45

Opetustarjontatiedon yhteentoimivuus osana Visio 2030 tiekartan toimeenpanoa,

opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.45-11.15

Opintopolku.fi uudistuu oppijan parhaaksi,

erityisasiantuntija Ulla Kauppi, Opetushallitus

11.15-11.55 Taustapuheenvuorot työpajatyöskentelylle
 

Näkökulmia tarjontaskeeman kehittämistyöhön, Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke (RiKe)

projektipäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto

 

CampusOnline ja verkkokoulutuksen laatukriteeristö, eAMK- Oppimisen uusi ekosysteemi -hanke

koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  


Tieto käyttöön: saatavuus, säilyvyys ja hyödynnettävyys

johtaja Pirjo-Leena Forsström, CSC 

11.55-12.00 Ohjeistus työpajatyöskentelylle
12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00-14.30

Työpajaosuus 

Rinnakkaisiin, vaihtoehtoisiin työpajoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella.
Lisätietoja pajojen sisällöistä saa klikkaamalla pajan numeroa vasemmassa sarakkeessa.

Kahvit työpajatyöskentelyn lomassa.

Työpajat 1 ja 3

Tarjontatietoihin liittyvät tarpeet ja tarjontatietojen säilytyksen ja hyödyntämisen tulevaisuuden tarpeet

  • Sami Hautakangas (RiKe), Erja Widgrén-Sallinen (Itä-Suomen yliopisto), Heikki Helin (CSC)
 Työpaja 2  Ratkaisuja tarjonnan esittämiseen
  • Hannu Ikonen, Paula Tyrväinen ja Helmi Yli-Knuuttila (eAMK-hanke), Tapio Ekholm (Metropolia), Ulla Kauppi (OPH)
14.30-14.50 Yhteenveto työpajatyöskentelystä, työpajojen vetäjät 
14.50-15.00  Tilaisuuden päättäminen

 


  • No labels