Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »


Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


 

Google Photos

http://photos.google.com/

Google Photos on kuvien verkkotallennuspalvelu.
 • Google Photos on Googlen ilmainen kuvankäsittely- ja arkistointiohjelma, Picasan korvaava.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (15.6.2016)

 • Palvelun käyttäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa seuraaviin näkökohtiin:
 • (plus) Palvelun siirrettyjen aineistojen omistajuus säilyy käyttäjällä.
 • (plus) Käyttäjä voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja hänestä välitetään muille käyttäjille.
 • (plus)(minus) Palvelun käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan 14 vuorokautta etukäteen, mutta vain käyttöehtosivustolla.
 • (minus) Google (ja sen yhteistyökumppanit) voi käyttää tallentamaasi sisältöä nykyisissä ja tulevissa palveluissaan
 • (minus) Google voi kerätä tietoja käyttämistäsi palveluista ja niiden käyttötavoista, esimerkiksi vieraillessasi mainospalveluita käyttävällä sivustolla tai tarkastellessasi ja käyttäessäsi mainoksia ja muuta sisältöä.
 • (minus) Google ilmoittaa käyttöehdoissaan, että se voi tarkastaa sisällön määrittääkseen rikkooko se lakia tai yhtiön käytäntöjä.
 • (minus) Tekijänoikeusrikkomusepäilyihin suhtaudutaan Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act -lain asettaman menettelyn mukaisesti, eikä siis esimerkiksi suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.
 • (minus) Google voi kerätä tietoja käyttämistäsi palveluista ja niiden käyttötavoista sekä laitekohtaisia tietoja (muun muassa koskien laitteiston mallia, käyttöjärjestelmäsi versiota, yksilöllisiä laitetunnisteita sekä käyttämääsi mobiiliverkkoa, mukaan lukien matkapuhelinnumerosi). Lisäksi Google voi yhdistää saamiaan henkilötietoja muihin Googlen palveluissa oleviin tietoihin.

Kirjautuminen

 • Kirjaudutaan Google Account -tunnuksilla.

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

 • Google Inc.
 • Palvelussa noudatetaan USA:n lainsäädäntöä.

Vastaavat palvelut

 • Flickr, iCloud Photos etc.
 • No labels