Aika: 17.1.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Ideamuotoilun kick off (08.30-09.00) 

Ideatoimikunnan jäsenten lisäksi asiakohtaan kutsutut: Patrik Maltusch  Aalto-yliopisto, Kari Kataja  HAMK, Vilho Kolehmainen Metropolia, Susanna Kokkinen Aalto-yliopisto, Jenni Sorvisto TAY, Mirja Nojonen JAMK, Erja Mesikämmen DIAK, Jarmo Jaskari SeAMK, Marko Leinonen  LY, Laura Kinnunen LapinAMK, Riikka Heikkonen HY, Markus Häkkinen XAMK, Vesa Taatila TuAMK, Anne Ala-Kallaanvaara HY, Nina Laukkanen Sofigate, Sakari Nisula Sofigate

1. Ideamuotoilun aloituskokous osana ideatoimikunnan kokouksen muuta agendaa

Ideamuotoilulla tavoitellaan keskeisempien esiselvityskohteiden tunnistamista. Kokouksessa käytiin läpi ideamuotoilun tavoitteet (2019-01-17_Ideamuotoilu.pptx) sekä työn eteneminen ja rountable työkalun esittely (Sofigate). Ideamuotoilun työryhmän työskentelyalustan näkyvyys on rajattu, mutta lopputulos tulee olemaan kaikille avoin. Aapa- ja Fucio-verkostot määrittävät ideamuotoilun rahoituksen muodot.

Keskustelussa todettiin, että asianhallinta, tiedonohjaus, sähköinen allekirjoitus ja arkistointi ovat kaikille korkeakouluille ajankohtaisia kehityskohteita. Näihin liittyvien asioiden edistäminen ei kuitenkaan ole korkeakoulujen ydintehtäviä ja ymmärrys juridisesta toimikentästä on usein rajallinen. Työryhmä on tietoinen ja seuraa tiedonhallinlain valmistelua.

CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS

Tiedonohjauksen, asianhallinnan, kehittyneen sähköisen allekirjoituksen ja asiointipalvelun kehittäminen

Ideatoimikunnan kokous

2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS  Ehdotus esiselvityksestä

Esiselvitys päätettiin aloittaa ehdotuksen mukaan. Ensimmäiset vaihtoehdot kustannustenjakomalleista pyritään esittelemään tammikuun aikana. Ehdotuksissa kiinnitetään huomioita kustannusmallien kykyyn reagoida muutoksiin, päivitystapoihin ja itse käsittelyprosesseihin. Todettiin, että osa kysymyksistä tulee jäämään selvitettäväksi varsinaisessa selvityksessä.

Keskustelussa todettiin, että kustannuksenjakomallissa on huomioitava osuuksien tasapaino, sekä rehtori- ja tietohallintojohtajien verkostojen roolit. Poikkeuksena muihin ideapankissa oleviin tiketteihin, idean omistajaksi merkitään toistaiseksi CSC.

3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-49 - Getting issue details... STATUS  Tiedoksi uusi idea

Idea päätettiin siirtää valmistelun ohi suoraan esivalmisteluun CSC:lle, joka etenee Lisenssi-SIG:in ja TJ Hämäläisen (HY) kanssa.

Keskustelussa todettiin, Oracle lisenssien aiheuttamien kustannusten osalta korkeakoulujen yhteistyö on järkevää. Alustavan kartoituksen perusteella korkeakoulujen kiinnostus osallistua yhteislisenssin hankintaan on vaihtelevaa. Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston ehdotuksella CSC käynnistää esivalmistelun toimintamallin ja valmiuksien selvittämiseksi.

4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS  Idea etenee viime kokouksessa sovitun mukaisesti Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokoukseen 23.1.2019.

5. Muut asiat

Ideapankin tunnusluvut vuonna 2018

 • Ideapankin kautta toteutukseen päätyneet ideat: 4
  • CSC:n palvelukehityskaistalla: 3
  • Korkeakoulujen kehittämishankkeissa : 1
 • Esiselvitysvaiheessa olevat ideat: 16
  • CSC:n palvelukehityskaistalla: 7
  • Ketterien kokeilujen kaista: 1
  • Korkeakoulujen kehittämishankkeissa ja konsortiossa: 8
 • Kaikki Ideapankkiin jätetyt uudet ideat: 42
 • Uudet, valmistelussa olevat ja tarkennettavat ideat: 14
 • No labels