Tämä wikialue on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä.
Lisätietoja tarvittaessa opi@csc.fi

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision toimeenpanon tiekartta julkaistiin 30.1.2019

Vision 2030 toimeenpanon tiekartta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä.

Vision toimeenpano tapahtuu kehittämisohjelmissa, jotka kokoavat ja koordinoivat korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden tahojen kehittämistyötä ja voimavaroja. Tämä on avoin sivusto kehittämisohjelman 2: Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö toimeenpanon koordinaatiota varten.

Kehittämisohjelma 2: Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö

Digitalisaatio on yhteiskunnan merkittävä muutosvoima. Se edellyttää muutosta korkeakoulujen toimintatavoissa, opetuksen järjestämisessä ja koulutussisällöissä.

Rakennetaan korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö

Koulutus digitalisoituu, modulaarisuus lisääntyy ja opetus uudistuu

  • Lisätään korkeakoulutuksen modulaarisuutta, digitaalista kurssitarjontaa ja ohjauspalveluja sekä uudistetaan pedagogiikkaa.
  • Uudistukset palvelevat tutkintokoulutusta ja jatkuvaa oppimista. Digitaalisia opintoja ja täysin digitaalisesti suoritettavien tutkintojen määrää lisätään koulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi ja kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin kasvattamiseksi.

"Korkeakoulutuksen digitaalisen palveluympäristön kehittämistä tukevat myös useiden kärkihankerahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden toimet. Tällaisia ovat erityisesti eAMK, ristiinopiskelun kehittämishanke ja Digicampus-hanke. Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö kytkeytyy jo käynnistyneeseen oppimateriaalitietovarannon kehittämiseen ja Opetushallituksen toteuttamaan opintopolku.fi-palvelun kehittämiseen. Ohjelman toimeenpanossa hyödynnetään lisäksi CSC:ltä hankittavia koordinaatio-, määrittely- ja selvitystoimia."

  • No labels