Jatkotoimet webinaarista

  • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietohallinto- ja it-johdon verkostot AAPA ja FUCIO selvittävät korkeakoulukohtaisesti halukkuutta osallistua eri polkuihin 1.4. mennessä
  • 3.4. klo 10 webinaari osallistumisesta kiinnostuneille
  • Kiinnostuneiden kesken selvitetään, mitä tehtäisiin, mitä maksaa, olisiko asiantuntijoita käytettävissä
  • Hyödynnetään tarvittaessa korkeakoulujen ja CSC:n kaksisuuntaista puitesopimusta järjestämiseen

Webinaarin tallenne on kuunneltavissa täällä: https://connect.funet.fi/pcb3qjvmltu2/

EsittelymateriaaliIdeamuotoilu Asianhallinnan jne CSCIDEAPANKKI-2 lopputulos.pptx

Webinaarista annettu palautehttps://www.mentimeter.com/s/700d046b6153ea89bf21d23a3889422e/90db21b5f3dc

Päättyneen Ideamuotoilun työryhmän materiaalithttps://wiki.eduuni.fi/x/lIX6B

Asianhallinnan, tiedonohjauksen ja digitaalisen arkistoinnin mahdollisuudet korkeakouluissa

Avoin webinaari tiistaina 5.3.2019 kello 11-12 Funet Tiimi -palvelussa, osoitteessa https://connect.funet.fi/synergia/ (Adobe Connect). Webinaari tallennetaan ja on myöhemmin julkisesti saatavilla osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/x/QkZXBQ.

Esitelemme millaisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä ammattikorkeakoulu tai yliopisto voi valita suunnitellessaan asianhallinnan, tiedonohjauksen ja sähköisen arkistoinnin kehittämistä.

Mahdollisuudet on jäsennetty korkeakoulujen yhteisessä "Ideamuotoilussa". Ideamuotoilutyöryhmän muodostivat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen eri näkökulmia edustavat henkilöt: ylin johto, asianhallinnan asiantuntijat, tutkimuksen- ja TKI-toiminnan tuen asiantuntijat, opiskelun- ja opetuksen tuen asiantuntijat, kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijat ja tietohallinnon asiantuntijat. 

Webinaarin tavoitteena on jakaa tiivistetysti se ymmärrys, minkä työryhmä kokosi ja jäsensi, jotta korkeakoulu voi hyödyntää liitteen esitystä omassa suunnittelussaan. 

Ohjelma

Tervetuloa

Mitä on Ideamuotoilu

Asianhallinnan, tiedonohjauksen ja digitaalisen arkistoinnin mahdollisuudet korkeakouluissa

Kysymyksiä

Seminaariesitys

Ideamuotoilu Asianhallinnan jne CSCIDEAPANKKI-2 lopputulos.pptx

Asian seuranta Ideapankissa

CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS


  • No labels