Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei,

Sinulla on nyt mahdollisuus tarkistaa Eduuni-ID:n kirjautumishistoria tarkistaaksesi mihin ja milloin tunnuksellasi on kirjauduttu. Huomaa, että Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluiden historia alkoi vasta 2.3.2019 kertakirjautumisratkaisun uudistamisen myötä. Löydät kirjautumishistorian valitsemalla Eduuni-palveluiden valikoista ID, kirjautumalla sisään ja valitsemalla Kirjautumishistoria.

Internet-pohjaisten (SOME) kirjautumistapojen käyttäjille on nyt tarjolla ohjeistus turva-asetusten, kuten kaksivaiheinen tunnistamisen käyttöönottoon. Ohjeistus lähetetään myös sähköpostiin Eduuni-ID:n rekisteröinnissä sellaisille käyttäjille, jotka käyttää internet pohjaisia kirjautumistapoja.

Eduuni-ID-tunnistuspalvelun lähettämien sähköpostiviestien ulkoasu on muutettu vastaamaan palvelun ulkoasua.

Eduuni-palveluiden käyttöehdot on julkaistu. Löydän linkin käyttöehtoihin Eduuni-palveluiden etusivujen alalaidasta.

Eduuni-wikin ja Jiran SSO kertakirjautumisratkaisu on myös uusittu. Uusi ratkaisu korjaa lähinnä Jiraan liittyviä ongelmia. Ongelmia ovat olleet mm. uuden käyttäjän kirjautuminen Jiraan ja kirjautuminen suoraan linkin kautta Jira Issuehen.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiHi,

You now have the possibility to check the Sign In History of Eduuni-ID to check where and when your account was used. Please note that Eduuni-wiki and Eduuni Jira services sign in history only started on March 2, 2009 with the renewal of the single sign-on solution. You can find your Sign In History by selecting ID from the menus of the Eduuni-services, signing in and selecting Sign In History.

Users of Internet-based (SOME) sign in methods are now provided with instructions for enabling security settings, such as two-factor authentication. The instructions are also sent to email when registering the Eduuni-ID for users who use Internet-based sign in methods.

The appearance of the email messages sent by the Eduuni-ID service has been changed to match the look of the service.

The terms of use of Eduuni Services have been published. I can find a link to the Terms of Use at the bottom of the Eduuni Services homepage.

Eduuni-wiki and Jira SSO sign in solution has also been renewed. New solution will mainly fix Jira-related problems. Problems are for example: signing in for a new user in Jira and signing in directly to Jira Issue through a link.


Kind regards,
Eduuni-team

  • No labels