Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä fyysisessä tilassa valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on juokaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Tilassa on kameravalvonta. 

(warning) Korkeakouluissa voi olla omia ohjeita, joita on syytä ensisijaisesti noudattaa.

Tällä hetkellä on käytössä versio 3.3.

Selainsuositus

Käytä Firefox- tai Chrome -selainta. 

ÄLÄ KÄYTÄ Internet Explorer/Edge.

EXAM-tenttiprosessi

  1. Luo tentti ja kytke se opintojaksoon.
  2. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
  3. Julkaise tentti opiskelijoille.
  4. Arvioi palautetut vastaukset.
  5. Arvioi tentti.
  6. Kiinnitä arviointi ja tenttiarvosanat siirtyvät korkeakoulun opintohallintajärjestelmään tai toimita tulostiedosto tallennettavaksi.

 

Ei rajoituksia

Tenttikertoja ei voi rajoittaa järjestelmätasolla. Sinun tulee tarvittaessa itse seurata osallistumisia tenttiarvioinnin yhteydessä.

Tarkempi sisältö

  • No labels