Webinaarin tallenne: https://connect.funet.fi/pii103zmz7vt/

Anna palautetta webinaarista

Webinaarista annettu palaute

Pilvipalvelutarjooman kokoaminen ja käytön järjestäminen tutkijan, oppijan ja opettajan tarpeisiin

Avoimen webinaarin aiheena on pilvipalvelutarjooman kokoaminen ja käytön seurannan järjestäminen korkeakouluissa - kuinka saada eri pilvipalvelut tutkijan, TKI-toimijan, opettajan ja oppijan käytettäviksi kulloisenkin henkilökohtaisen käyttötarpeen mukaisesti. Ideapankin kautta on esitetty toive  yhteistyöllä ja kansallisella tai suuremmalla korkeakoulujoukolla tehtävästä ratkaisusta pilvipalvelutarjooman esittämiseen siten, että samalta työpöydältä olisi saatavissa henkilökohtaisesti valittavissa olevat, paikalliset, CSC:n tai kaupallisten toimijoiden tarjoamat palvelut. 

Webinaarissa jäsennetään MSP (Managed Service Provider) konseptia pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyön kontekstissa ja esitellään korkeakouluyhteistyössä tehdyn julkisen pilven käyttötarveselvityksen ja teknisen ratkaisun pilotoinnin tulokset ja keskustellaan pilvipalvelutarjooman huomioimisesta tutkijan polulla. Webinaarin tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä ilmiöstä.

Webinaarin osallistujilta toivotaan aktiivista keskustelua aiheesta ja ehdotuksia toimista ymmärryksen jakamiseksi. Kysymyksiä on mahdollisuus esittää etukäteen tämän sivun kommenttiosiota käyttäen.

Webinaarin ohjelma

1 Tervetuloa

2 Managed Service Provider -konsepti tutkijan, opettajan ja oppijan muuttuviin tarpeisiin vastaamisessa? (Manu Pajuluoma, LUC)

3 Tekniset kokeilut, selvitysten tulokset ja OCRE (Dan Still, CSC)

4 Tutkijan polku - palvelumuotoilua pilvitarjooman esittämiseen (Christa Winqvist ja Juha Juvonen, Aalto)

5 Keskustelu

6 Anna palautetta webinaarista

Esitykset

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 6.5. webinaari Pajuluoma.pptx May 05, 2019 by Antti Mäki
PDF File Webinar Presentation D-Still 2019-05-06.pdf May 05, 2019 by Dan Still
Microsoft Powerpoint Presentation Webinar Presentation D-Still 2019-05-06.pptx May 05, 2019 by Dan Still
Microsoft Powerpoint Presentation Tutkijan polku - palvelumuotoilua pilvitarjoomaan.pptx May 06, 2019 by Antti Mäki

Asian seuranta Ideapankissa

CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS  • No labels