Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File Föreskrift_till_anordnare_av_undervisning_och_utbildning_om_införande_av_uppgifter_i_den_nationella_informationsresursen_inom_undervisning_och_utbildning.pdf 74 kB Kaisa Karvonen Dec 22, 2022 13:56
 • No labels
 
PDF File Määräys_opetuksen_ja_koulutuksen_järjestäjien_tietojen_tallentaminen_opetuksen_ja_koulutuksen_valtakunnalliseen_tietovarantoon.pdf 72 kB Kaisa Karvonen Dec 22, 2022 12:34
 • No labels
 
PDF File jotpa_anvisning_20221222.pdf 183 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 10:52
 • No labels
 
PDF File epuk_anvisning_20221222.pdf 166 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 10:52
 • No labels
 
PDF File koski_anvisning_20221222.pdf 273 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 10:51
 • No labels
 
PDF File Föreskrift_om_att_spara_uppgifter_i_registret_över_annan_än_reglerad_utbildning_som_Servicecentret_för_kontinuerligt_lärande_och_sysselsättning_anskaffat.pdf 71 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 10:23
 • No labels
 
PDF File jotpa_ohje_20221222.pdf 175 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 10:23
 • No labels
 
PDF File Tietojen_tallentaminen_Jatkuvan_oppimisen_ja_työllisyyden_palvelukeskuksen_hankkiman_muun_kuin_säännellyn_koulutuksen_rekisteriin.pdf 69 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 10:22
 • No labels
 
PDF File ehoks_ohje_20221222.pdf 155 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 09:57
 • No labels
 
PDF File koski_ohje_20221222.pdf 264 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 09:56
 • No labels
 
PDF File Opetuksen_ja_koulutuksen_järjestäjien_tietojen_tallentaminen_opetuksen_ja_koulutuksen_valtakunnalliseen_tietovarantoon.pdf 72 kB Juho Mikkonen Dec 22, 2022 09:56
 • No labels
 
PDF File Uppgiftsförteckning ePuk_v4.pdf 314 kB Kaisa Karvonen Sep 13, 2022 12:15
 • No labels
 
PDF File ePUK anvisning 23.06.2022.pdf 165 kB Kaisa Karvonen Sep 13, 2022 12:14
 • No labels
 
PDF File KOSKI_tietoluettelo_v5.pdf 5,38 MB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 10:42
 • No labels
 
PDF File eHOKS_Tietoluettelo_v4_06_2022.pdf 291 kB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 09:53
 • No labels
 
PDF File eHOKS_ohje_23062022.pdf 74 kB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 09:53
 • No labels
 
PDF File KOSKI_uppgiftsförteckning_v5(1).pdf 8,06 MB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 09:52
 • No labels
 
PDF File KOSKI_Anvisning_23062022_SV.pdf 278 kB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 09:52
 • No labels
 
PDF File Föreskrift_till_anordnare_av_undervisning_och_utbildning_om_införande_av_uppgifter_i_KOSKI_informationsresursen.pdf 74 kB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 09:51
 • No labels
 
PDF File KOSKI_ohje_23062022_FIN-1.pdf 259 kB Kaisa Karvonen Jul 04, 2022 09:51
 • No labels
 
Download All
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. Next