Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
Microsoft Word Document Varda_Anvisning_Bilaga_Utbildningsstyrelsens exempelmeddelande för att informera personalen.docx 29 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:37
 • No labels
 
Microsoft Word Document Varda_Anvisning_Bilaga_Utbildningsstyrelsens exempelmeddelande för att informera barnen och vårdnadshavarna.docx 46 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:36
 • No labels
 
Microsoft Word Document Varda_Anvisning_Bilaga_Modellunderlag för att uppfylla upplysningsplikten.docx 59 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:36
 • No labels
 
Microsoft Word Document EN_Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_tyontekijoiden_informointiin.docx 37 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:35
 • No labels
 
Microsoft Word Document EN_Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_varhaiskasvatustoimijan_huoltajien_ja_lasten_informointiin.docx 46 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:35
 • No labels
 
Microsoft Word Document Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_tyontekijoiden_informointiin.docx 31 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:35
 • No labels
 
Microsoft Word Document Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_varhaiskasvatustoimijan_huoltajien_ja_lasten_informointiin.docx 47 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:34
 • No labels
 
Microsoft Word Document Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallilausekkeet_informointivelvoitteen_toteuttamiseksi.docx 60 kB Aino Röksä Jan 02, 2024 10:34
 • No labels
 
PDF File _Määräys_kunnan__kuntayhtymän_ja_yksityisen_palveluntuottajan_tietojen_tallentamisesta_varhaiskasvatuksen_tietovarantoon .pdf 103 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:36
 • No labels
 
PDF File Varda_Anvisning_Bilaga_Utbildningsstyrelsens_exempelmeddelande_för_att_informera_personalen.docx.pdf 94 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:30
 • No labels
 
PDF File Varda_Anvisning_Bilaga_Utbildningsstyrelsens_exempelmeddelande_för_att_informera_barnen_och_vårdnadshavarna.docx.pdf 127 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:30
 • No labels
 
PDF File Varda_Anvisning_Bilaga_Modellunderlag_för_att_uppfylla_upplysningsplikten.docx.pdf 260 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:29
 • No labels
 
PDF File Införandet_av_uppgifter_om_småbarnspedagogik_i_informationsresursen_inom_småbarnspedagogiken__Varda.pdf 268 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:29
 • No labels
 
PDF File Vardas_uppgiftsförteckning_2023_12_21.docx.pdf 343 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:27
 • No labels
 
PDF File Föreskrift_om_införandet_av_uppgifter_om_småbarnspedagogik.pdf 106 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:24
 • No labels
 
PDF File EN_Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_tyontekijoiden_informointiin.docx.pdf 96 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:18
 • No labels
 
PDF File EN_Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_varhaiskasvatustoimijan_huoltajien_ja_lasten_informointiin.docx.pdf 123 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:17
 • No labels
 
PDF File Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_tyontekijoiden_informointiin.docx.pdf 77 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:17
 • No labels
 
PDF File Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallitiedote_varhaiskasvatustoimijan_huoltajien_ja_lasten_informointiin.docx.pdf 111 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:16
 • No labels
 
PDF File Varda_Ohje_Liite_Opetushallituksen_mallilausekkeet_informointivelvoitteen_toteuttamiseksi.docx.pdf 230 kB Laura von der Hagen Dec 21, 2023 15:16
 • No labels
 
Download All
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. Next