Blog

Iloista OEWeekia ja JaaJotain-tempausta! Avointen oppimateriaalien kirjasto on tällä viikolla monessa mukana ja Twitter-tililtämme löytyy myös kiinnostavia vinkkejä viikon varalle. Osana viikkoa julkaisemme myös blogikirjoituksen yhdestä Avointen oppimateriaalien kirjaston päätoiminnallisuudesta - nimittäin kuvailusta.

Tallentaessasi oppimateriaalia Avointen oppimateriaalien kirjastoon, lomake kysyy sinulta paljon erilaisia tietoja oppimateriaaliisi liittyen. Nämä samat tiedot näkyvät oppimateriaalin sivulla ja toimivat polkuina, joita pitkin oppijat, opettajat ja muut oppimateriaalin hyödyntäjät kulkevat materiaalisi luokse. Välillä on kuitenkin vaikea jaksaa täyttää kaikki, eikä vastaukset aina ole itsestään selviä.

Tänä vuonna kehitämme tätä kuvailuprosessia entistä toimivammaksi, jotta se olisi oppimateriaalin tallentajalle mahdollisimman helppoa ja samalla tuottaisi mahdollisimman laadukasta tietoa. Pieniä parannuksia on tulossa useaan otteeseen ja kerromme niistä tässä blogissa. Samalla avaamme itse kuvailu tärkeyttä - nyt ensimmäisenä pohtien asiasanoja.

Miten kuvailuun voi panostaa - esimerkkinä asiasanat


Kun julkaiset oppimateriaalin, varaa hieman aikaa siihen, että täytät suurimman osan kuvailukentistä. Kaikki kentät eivät välttämättä koske sinun materiaaliasi eikä niitä tällöin tarvitse täyttää, mutta jotta materiaali on helposti löydettävissä ja käyttöön otettavissa kannattaa panostaa niihin, mitkä ovat relevantteja materiaalillesi.

Mitä panostaminen sitten tarkoittaa? Yleisesti ottaen kannattaa miettiä, miten itse etsisi materiaalia. Mitä hakusanoja käyttäisi jotta materiaalin löytäisi? Mitkä aihepiirit ovat sellaiset, että niitä oppimaan haluavat hyötyisivät sinun materiaalistasi? Vapaalla sanahaulla oppimateriaaleja etsivät saavat tuloksia kaikista kentistä, mutta otetaan tässä tarkasteluun asiasanat.Asiasanat täydentävät muita tietoja. Ne ovat muita kenttiä vapaamuotoisempia - asiasanat ovat niitä eri aiheita, joista oppimateriaalisi kertoo tai johon se liittyy. Asiasanojen tukena on YSO-asiasanasto. On suositeltavaa käyttää YSO-sanastoa, sillä se mahdollistaa haulle semanttisia hyödyntämismahdollisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä metatietojen jatkohyödyntäjille eli esimerkiksi Finna.fi ja muut mahdolliset kiinnostuneet oppimisen palvelut. YSO-sanaston mukaiset asiasanat ovat esimerkiksi saatavilla suoraan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. YSO-sanasto sisältää yli 30 000 käsitettä, mutta kaikkea ei sieltäkään löydy. Tällöin voit lisätä oman asiasanasi kirjoittamalla sen ja painamalla enter.

Hyviä asiasanoja ovat muuta kuvausta täydentävät tiedot. Voit laittaa asiasanoihin oppimateriaalin keskeiset käsitteet (esim. ekososiaalinen sivistys, klassinen rationalismi, aitosuomalaisuus), sen tarkennetun oppialan tai aihepiirin (esim. aikuissosiaalityö), siihen liittyvät toimijat (esim. hankkeen nimi, kuten Sotepeda 24/7) tai käytetyt metodit ja työkalut (esim. tarvittavat tai käytetyt työkalut ja oppimismetodit, kuten CAD-mallinnus). Näistä kaikista esimerkkein asiasanoista löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta oppimateriaaleja - kannattaa tutustua!Tässä kuussa olemme muuttaneet asiasana-kentän toimintaa aavistuksen. Perustiedot-välilehdellä huomaat että asiasana-kenttä ei enää mahdollista siihen suoraan kopiointia. Tämä vähentää virhesyöttöjä, jossa yksi asiasana muodostuu vahingossa useasta sanasta, ja edistää asiasanakenttää tukevan YSO-sanaston käyttöä. Samalla se hieman lisää työtä mikäli olet valmiiksi ajatellut ja kirjoittanut asiasanat tekstitiedostoon, sillä joudut kirjoittamaan ne uudelleen itse kenttään (tai ainakin aloittamaan kirjoittamisen, sillä YSO-asiasanasto tarjoaa heti sopivia sanoja).

Uudistuksia kuvailuun

Viime vuonna keräsimme syksyllä palautetta kuvailuun liittyen. Samalla kävimme läpi palvelumuotoiluissa esiin tulleet havainnot sekä tutkimme palvelusta jo löytyvien oppimateriaalien kuvailutietoja. Näiden pohjalta koostimme tilannekuvan siitä, millaisia parannustarpeita kuvailuun liittyy, jotta oppimateriaalit löytyvät mahdollisimman hyvin. Tämän pohjalta valikoimme kehitys- ja selvityskohteita tälle vuodelle.

Kehityskohteiden tarkoituksena on tehdä kuvailusta sinulle mahdollisimman selkeää ja helppoa sekä mahdollistaa kaiken tärkeän tiedon syöttämisen. Ensimmäiset parannukset on jo tehty palveluun ja on sinun käytettävissäsi.

Koulutustiedot-välilehdellä uutuutena on mahdollisuus lisätä myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot perustutkintojen lisäksi:

Koulutustiedot-välilehdellä perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat omia toistensa jälkeen tulevia kenttiä

Näin voit tuoda ilmi tasoeroa myös ammatillisen koulutuksen sisällä tai kertoa että materiaali sopii kaiken asteisille tutkinnoille tietyllä koulutusalalla. Huomioithan että emme vielä saa ammattitaitovaatimuksia ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille, mutta lisäämme nämä niiden tullessa koneluettavasti saataville.

Seuraavaksi tulossa on ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien sujuvampi tallentaminen sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kannustaminen tavoitteiden lisäämiseen. Tulossa on myös muun muassa saavutettavuus tietojen tueksi uusi valittava tieto “Oppimateriaali on saavutettava” sekä kuvaukselle esimerkkikuvaus oman kuvauksen kirjoittamisen tueksi. Odotellessasi näitä voit jo edistää hyvää kuvausta - esimerkiksi tallentaessasi yto-aineisiin tarkoitettua oppimateriaalia, voit asiasanakenttään kirjoittaa “yhteiset tutkinnon osat” ja "yto-aineet" sekä valita oikean aineen haluamasi tutkinnon tutkinnon osista.Marraskuu oli poikkeuksellinen Avointen oppimateriaalien kirjastolle (aoe.fi). Maanantaina 16.11. alkoi kyseisen viikon kestänyt vikatilanne Allas-palvelussa, jota kirjasto käyttää oppimateriaalien säilyttämiseen ja näyttämiseen. Tämä vaikutti Avointen oppimateriaalien kirjastoon: maanantain, tiistain ja osan keskiviikkoa kirjastossa pystyi etsimään materiaaleja, katsomaan materiaalien tietoja ja tallentamaan uusia materiaaleja, mutta itse nämä materiaalit eivät avautuneet eikä niitä pystynyt lataamaan. Taustajärjestelmämme vika toistui 28.11.-1.12. välisenä aikana, mutta vaikutus ei enää ollut yhtä laaja.

Tässä blogissa kerron miten me Avointen oppimateriaalien kirjastossa toimimme vikatilanteen aikana ja miten estämme sen ettei vastaavia katkoja palvelun tärkeissä toiminnallisuuksissa tapahtuisi. Mikäli sinua kiinnostaa Allas-palvelu tarkemmin, voit lukea myös Altaan oman raportin aiheesta.

Mitä Avointen oppimateriaalien kirjastossa tehtiin katkon aikana?


Katko huomattiin heti maanantaina aamulla päivän alkaessa. Alusta asti Avointen oppimateriaalien kirjaston tiimi keskittyi kahteen asiaan: käyttäjien informointiin ja mahdollisen haitan minimoimiseen.

Kun katko huomattiin maanantaina 16.11. ensimmäinen reaktiomme oli tiedottaa käyttäjille. Käyttämiämme tiedotuskanavia tällaiseen viestintään on kaksi: suoraan aoe.fi-sivuilla ja twitter-tilillämme aoe_suomi. Aloitimme tiedottamisen twitter-tilillämme, mutta huomasimme nopeasti ettei kanava tavoittanut kaikkia. Tästä viisastuneina laitoimme myös aoe.fi-sivuille ylälaitaan bannerin kertomaan asiasta.

Kun katko vaikutti pitkittyvän, lähdimme selvittämään miten voisimme tuoda oppimateriaalit näkyville ilman Allasta. Säilytämme jokaisesta oppimateriaalista varmuuskopiota myös toisessa tallennustilassa oppimateriaalien palauttamista varten. Päätimme hyödyntää näitä varmuuskopioita myös niiden näyttämiseen. Teimme AOE-sovellukseen muutoksen, niin että Allas-tallennustilan ollessa saavuttamattomissa, voimme näyttää oppimateriaaleja käyttäen näitä identtisiä varmuuskopioita. Muutos tuli käyttöön keskiviikkona 18.11. ensimmäisen katkon aikana, jolloin se koski suurinta osaa materiaaleja. Täydensimme ratkaisua vielä myöhemmin niin että se koski myös html- ja h5p-materiaaleja.

Huolimatta nopeista toimistamme, oppimateriaaleja ei ollut mahdollista käyttää usean päivän ajan. Tämä aiheutti käyttäjille haittaa, jota pahoittelemme. Katkon aikana tehtyjen ja sen jälkeen suorittamiemme jatkotoimenpiteiden pyrkimyksenä on taata se, ettei näin tule jatkossa käymään.

Mitä on tehty jotta katko ei toistuisi ja mahdolliset muut tilanteet sujuisivat sutjakasti?

Katkon jälkeen kävimme Avointen oppimateriaalien kirjaston tiimin ja omistajiemme kanssa läpi miten tilanne sujui ja mitä tulisi jatkossa tehdä toisin. Virhetilanteiden jäljiltä olemme kehittäneet sekä toimintamallejamme että itse sovellusta. Alla nostettuna muutama käyttäjille näkyvä esimerkki:

Katkon jälkeen nostimme twitter-tiliämme näkyvimmin esille aoe.fissä. Jatkossakin lähdemme siitä, että aoe.fi-sivulle nostetaan yleinen tieto virhetilanteesta ja twitter-tililtämme näkee tarkemmat tiedot ja päivittyvän seurannan. Lisäksi käytämme tätä Eduuni-blogia kertomaan tämän kaltaisia pidempiä juttuja palvelun toiminnasta. Ota siis twitter-tilimme seurantaan, niin pysyt hyvin kärryillä aoe.fi:n kuulumisista ja avointen oppimateriaalien maailmasta!

Myöhemmin keväällä teemme myös asiakaskyselyn, jossa voit kertoa näkemyksesi jos koet että jokin toinen tiedotuskanava olisi sinulle mieluisempi tai jonka avulla pysyisit paremmin kärryillä.

Katkojen aikana yksi asia pysyi pois: kansikuvia ei näkynyt. Nyt uusimman päivityksen myötä, myös kansikuvat näkyisivät vastaavassa virhetilanteessa. Mikäli virhe tapahtuisi uudelleen, ei siitä Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttäjille olisi enää haittaa. Tämmöisiä tilanteita ei kuitenkaan ole näkypiirissä: myös Altaassa on tehty merkittäviä toimenpiteitä, jottei vastaavaa enää tapahtuisi.

Voinko luottaa siihen että oppimateriaalit löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta? Mitä tehdä jos huomaan virhetilanteen?


Voit luottaa. Avointen oppimateriaalien kirjastoa rakennetaan vikasietoiseksi ja parannamme jatkuvasti prosessejamme, jotta mahdolliset virhetilanteet olisivat sujuvia eivätkä aiheuttaisi käyttäjille haittaa. Joskus virhetilanteita suunnittelusta ja varotoimista huolimatta kuitenkin tulee; pyrimme tällöin löytämään reittejä, jotka tekee tilanteesta käyttäjille mahdollisimman kivuttoman ja/tai mahdollistaa toiminnan vaihtoehtoisesti.

Suurin osa Avointen oppimateriaalien kirjaston materiaaleista on myös ladattavissa - mikäli haluat lisätä toimintavarmuutta, kannattaa ne ladata itselleen. Tällöin olet varautunut myös esimerkiksi katkoksiin omassa nettiyhteydessäsi.

Mikäli huomaat virhetilanteen - niin oppimateriaalien käyttämisessä kuin tallentamiessa - kannattaa aiheesta laittaa meille sähköpostia osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi tai ottaa meihin yhteyttä palautelomakkeen kautta. Tutkimme asiaa ja yhdessä löydämme ratkaisun tilanteeseen.

Tiiminä haluamme vielä kiittää kaikkia käyttäjiä kärsivällisyydestä marraskuun katkon aikana. Vuoden päivistä suurin osa kuluu hiljaisesti: palvelu toimii kuten pitää, oppimateriaaleja käytetään onnistuneesti ja niitä julkaistaan sujuvasti. Monesti mieleen kuitenkin jäävät ne kerrat kun jokin menee pieleen. Toivomme että kokonaiskuvasi Avointen oppimateriaalien kirjastosta on positiivinen ja mielessä pyörii lähinnä kiinnostavat oppimateriaalit, joita olet kirjastosta löytänyt.

Vuoden alussa on hyvä luoda katsaus menneeseen vuoteen ja muistella, mitä kaikkea viime vuosi toikaan tullessaan. Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) virallinen lanseerauspäivä oli 9.3.2020. Vain reilua viikkoa myöhemmin koronatilanne pakotti koko Suomen eristyksiin ja opetuksen kotioloihin. Aivan vast’ikään julkaistulle palvelulle koitti heti todellinen tulikoe. Opettajat olivat osin uuden edessä ja tarve digitaalisille materiaaleille ennennäkemätöntä. Avointen oppimateriaalien kirjastossa tämä vaikuttaa näkyneen muun muassa lisääntyneinä etäopetuksen käytäntöihin opastavina oppimateriaaleina. Löydät näitä esimerkiksi etsimällä hakusanoilla verkko-opetus tai digipedagogiikka.

Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttömäärät ja julkaistut oppimateriaalit alkoivat lisääntyä tasaisesti heti keväällä. Kesällä ja syksyllä palvelussa julkaistiin eri OPH:n ja OKM:n rahoittamien hankkeiden materiaaleja, kuten SotePeda- ja KoneDigi-hankkeiden laajat materiaalikokonaisuudet.  Avoimia oppimateriaaleja tekevät hyvin moninaiset tahot ja tämä näkyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa: materiaaleja löytyy niin yksittäisten opettajien tekeminä, yhdistysten tuottamina kuin koulutusorganisaatioiden tekeminä. Vielä ei ole noussut superorganisaatioita, joiden opettajat olisivat erityisen aktiivisia avointen oppimateriaalien jakajia, mutta on nähtävillä että erityisesti korkeakoulutuksen ja ammatillisen opetuksen toimijat ovat olleet aktiivisia. 

Jatkuvaa kehitystä ja pieniä päivityksiä

Avointen oppimateriaalien kirjasto on jatkuvasti kehittyvä palvelu. Saamme jatkuvasti käyttäjäpalautteita, joista monissa esitetyt parannusehdotukset ovat päätyneet tuotantoon asti. Käyttäjälähtöinen ketterä kehitys on palvelun jalostamisen toimintaperiaate. Lisäksi keräämme kootusti muutaman kerran vuodessa palautetta laajemmalla palautekyselyllä. Seuraava kysely ajoittuu kevääseen, pidä siis silmät auki jos haluat osallistua aoe.fi:n kehittämiseen.

Vuoden aikana aoe.fi:hin tehtiin suurempia ja pienempiä päivityksiä. Isoja uudistuksia olivat esim. kokoelma-työkalun julkaisu ja muokkausominaisuuden päivitykset. Lisäsimme arviointi-työkalun, laajensimme esikatselunäkymää, lisäsimme hakurajauksia ja versiohistorian. Kaikista näistä ja tulevista ajankohtaisista kuulumisista voit lukea lisää tästä samaisesta blogistamme.

Oppimateriaalien määrät kasvuun

Nyt vajaa vuosi Avointen oppimateriaalien kirjaston julkaisun jälkeen palvelussa on jo yli tuhat avointa oppimateriaalia! Oppimateriaaleja löytyy kaikilta koulutusasteilta, mitä moninaisimmissa formaateissa ja aiheet vaihtelevat pistehitsauksesta japanin kieleen ja tekoälystä kiertotalouteen. Moninaisuus näkyy myös siinä mitä etsitään: palvelusta on erityisesti haettu esimerkiksi englannin, matematiikan, kestävän kehityksen, scratch-ohjelmointikielen, yrittäjyyden ja palvelumuotoilun materiaaleja. Eli jokaiselle jotain!

Marraskuun lopussa Avointen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaalit saapuivat Finna.fihin. Finna kokoaa museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja yhteen näkymään. Käyttäessäsi Finnaa löydät opetukseesi avoimia oppimateriaaleja, avoimia kulttuuriperintöaineistoja, avointa tiedettä sekä esimerkiksi vinkkejä millaisia oppimateriaaleja lähikirjastosta löytyy. Yhteistyöllä Finnan kanssa haluamme helpottaa kaikenlaisten avoimien aineistojen käyttämistä opetuksessa sekä mahdollistaa sen, että avoimet oppimateriaalit pääsevät sinne missä oppiminen jo tapahtuu. 

Entäs ne käyttäjät?

Oppimateriaalien ja palvelun kävijävirta koostuu monista eri lähteistä: oppimateriaalit löytyvät Finna.fistä, niitä voidaan rajapintojen kautta hyödyntää esimerkiksi oppimisalustoissa, käyttäjät voivat upottaa niitä omiin blogeihinsa ja itse aoe.fistä voi selata juuri niin anonyymisti kuin itse haluaa. Koottua näkymää oppimateriaalien etsijöiden määrästä ei ole saatavilla, mutta evästeet hyväksyneitä käyttäjiä aoe.fi-sivustolla pyörii noin 6 000 kappaletta ja aoe.fi-sivuilla on vierailtu keksien kanssa lähes 100 000 kertaa.

Tiedostojen latauksista sivuilla ja omalle koneelleen löytyy kattavampaa dataa halki hyödyntävien alustojen viime marraskuulta alkaen. Esimerkiksi Tietokoneen turvallinen käyttö -materiaali on katsottu yli 6000 kertaa ja Vastuullisesta opinnäytetyön tekemisestä on opittu lähes 600 kertaa. Hakunäkymän suodatus-toiminnolla saa tämän hetken suosituimpia oppimateriaaleja näkyviin. Niissä huomaa, että uutukaisuus viehättää ja kuluneen kuun materiaalit keräävät kokeilijoita.

Kuluvana vuonna tavoitteenamme on tehdä Avointen oppimateriaalien kirjastosta vielä paremmin tunnettu apuväline opetukseen ja oppimiseen, missä ikinä nämä tapahtuvatkaan.Joulu lähenee ja oppiminen ja opetuskin hiljenevät hetkeksi ansaittuun lepoon. Mikäli joulun pyhinä iskee into oppia, Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy oppimisen jyviä myös pyhinä! Luppoaikana voi tutustua esimerkiksi Avointen oppimateriaalien kirjaston viime kuun suosituimpiin hakuihin: kestävä kehitys, kiertotalous, matematiikka ja englanti.

Itse jouluun voi valmistautua jakamalla läheisilleen Valtteri Huhtahaaran tekemät ohjeet Tietokoneen turvallisesta käytöstä. Huhtahaaran videot esimerkiksi langattomaan verkkoon liittymisestä ja tietokoneen virta-asetuksista nekin ovat avuksi varautuessa etäjoulun viettämiseen eri läheisten kanssa. Löydät Avointen oppimateriaalien kirjastosta myös paljon opettavaa tekemistä - miten olisi esimerkiksi laavalampun valmistaminen, lautapeli yhteiskuntaan osallistumisesta tai ammattilaisten harjoitteita siivoukseen ja kierrätykseen?

Miten vietätkin vuoden vaihteen, toivotamme Avointen oppimateriaalien kirjastosta levollista ja iloista joulua ja uutta vuotta! Ennen rauhoittumista lomapäiviin, tässä vielä tietoa muutamasta uudistuksesta Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Oppimateriaali vanhenee näkyville oppimateriaalin tietuesivuille


Oppimateriaalille voi asettaa päivämäärän, jolloin materiaali ei enää ole ajankohtainen. Tämän päivän koittaessa materiaali arkistoituu automaattisesti eikä se ole enää löydettävissä aoe.fi:n tai finna.fi:n hausta. Tähän asti tämä vanhenee -päivämäärä on ollut näkyvillä oppimateriaalin tekijälle omat oppimateriaalit -sivulla, mutta uusimman päivityksen myötä, toimme päivämäärän oppimateriaalin tietuesivulle kaikkien käyttäjien nähtäville. Löydät päivämäärän Julkaistu ja Muokattu -päivämäärien jälkeen oppimateriaalin tekijän alta.

Kuvakaappaus jossa näkyy vanhenee-päivämäärän sijainti oppimateriaalin tietuesivulla

Mikäli materiaalille ei ole määritelty vanhenemispäivämäärää, näkyy tämä joko niin että päivämäärää ei ole saatavilla tai kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuvalla 1.1.9999 -päivämäärällä. Näissä tapauksissa tiedät, että materiaalin tietosisältö ei ole heti vanhenemassa ja että materiaalin löytää jatkossakin samoilla hakusanoilla kuin millä löysit sen nyt.

Muistathan että oppimateriaalin tekijänä voit tilata sähköpostiisi muistutuksen kun oppimateriaalisi on vanhenemassa. Muistutus tulee kaksi päivää ennen vanhenemispäivämäärä, jolloin voit käydä muokkaamassa materiaalia ja sen tietoja tuoden sen taas ajantasalle. Sähköposti-ilmoituksen voi tilata omat tiedot -näkymästä.

Kokoelmien otsikointiin selkeytystä


Julkaisimme mahdollisuuden tehdä ja jakaa kokoelmia toisten käyttöön syyskuussa. Kokoelmiin on mahdollista lisätä väliotsikoita, jotka järjestävät kokoelmaa eri osiin. Syksyn aikana olemme arvioineet kokoelmien käyttöä ja todenneet että yksi uudistus on tarve: kokoelmien väliotsikoiden on erottava selkeämmin oppimateriaalien nimistä.

Uusimman päivityksen yhteydessä päivitimme kokoelmien otiskoinnit. Nyt oppimateriaalien nimet ovat mustalla ja mustamaalattuna mikäli niitä edeltää väliotsikko. Mikäli kokoelmassa ei ole väliotsikoita, näkyy oppimateriaalien nimet vihreällä.

Kuvakaappaus kokoelmasta. Otsikointityylit on H2 väliotsikoille ja H3 oppimateriaaleille, paitsi jos oppimateriaalissa ei ole väliotsikoita

Kokoelmia löytyy jo esimerkiksi luomutuotannosta, puettavasta teknologiasta ja sotedigitalisaatiosta. Voit tehdä kokoelmia itseäsi kiinnostavista aiheista kirjautumalla sisään ja klikkaamalla Lisää kokoelmaan kiinnostavan oppimateriaalin kohdalla.

Keskiviikkona avoimet oppimateriaalit valloittivat uusia väyliä, sillä ne saapuivat Finna.fihin. Finna kokoaa museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja yhteen näkymään, joten käyttäessäsi Finnaa löydät opetukseesi nyt avointen oppimateriaalien lisäksi myös muita avoimia aineistoja sekä esimerkiksi vinkkejä millaisia oppimateriaaleja lähikirjastosta löytyy. Yhteistyöllä Finnan kanssa haluamme helpottaa kaikenlaisten avoimien aineistojen käyttämistä opetuksessa sekä mahdollistaa sen, että avoimet oppimateriaalit pääsevät sinne missä oppiminen jo tapahtuu. Avoimet oppimateriaalit ovat käytettävissä myös Finnan rajapintojen kautta muissa näkymissä mm. oppimisalustoissa.

Osana muutosta päivitimme myös Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) etusivun, jotta sitäkin kautta pääsee helposti Finnaan. Lisäsimme etusivulle myös videon palvelusta, jota voi jakaa jos haluaa kertoa muille mikä Avointen oppimateriaalien kirjasto on ja miten sitä voisi käyttää. Löydät myös alapalkista meidän Twitter-tilin - seuraa sitä niin pysyt entistä paremmin perillä mitä AOE:lle kuuluu.

Oppimateriaalien tulosta Finnaan saa lisätietoa mm. Finnan uutisesta.

Vinkkaa mihin kaikkeen löytämäsi oppimateriaali soveltuu

Uutuutena tuomme samalla mahdollisuuden lisätä toisten oppimateriaaleihin metatietoja. Nämä ovat siis yksittäisiä sanoja tai tiivitä fraaseja, jotka kertovat mihin materiaali soveltuu. Tiedot tallentuvat oppimateriaalisivulle, lähelle arvioita.

Kuvakaappaus jossa näkyy lisättyjä asiasanoja

Näiden avulla voit kertoa toisille materiaalin hyödyntäjille sekä tekijöille mm. että materiaali soveltuu johonkin toiseenkin oppiaineeseen tai koulutusasteelle tai rikastaa tekijän antamaa kuvailua lisäämällä useampia aiheeseen littyviä asiasanoja.

Tällä hetkellä muiden käyttäjien antamat kuvailutiedot eivät vaiktua hakuun, mutta tarkastelemme tämän mahdollistumista myöhemmin.


Järjestä hakutulokset ja etsi vain saavutettavia oppimateriaaleja

Uutena mahdollisuutena haussa Avointen oppimateriaalien kirjastossa on järjestää oppimateriaalit muokkauspäivämäärän tai suosion mukaan. Näin saat listaukseen esimerkiksi uusimmat materiaalit listan alkupäähän. Hakutulokset järjestyvät automaattisesti sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat hakuasi.

Kuvakaappaus palvelusta. Hakutulosten rajaus löytyy listauksen yläosasta

Samalla päivitimme myös mahdollisuuden rajata hakua saavutettavuustietojen mukaan. Tämän avulla voit suoraan mennä oppimateriaaleihin jotka täyttävät tietyt saavutettavuuskriteerit. Muistathan että oppimateriaalit saattavat olla saavutettavia, vaikkei sitä niissä vielä luekaan. Saavutettavuus on vielä monelle uusi asia, joten auttakaamme toisiamme sen saavuttamisessa. Saavutettavuutta voi vinkata myös sosiaalisten metatietojen avulla!

Uusia rajauksia ovat myös käyttö opetuksessa ja lisenssi. Näiden avulla voit tarvittaessa selkeyttää vielä sitä mihin tarkoitukseen haluaisit materiaalin - esimerkiksi oletko kiinnostunut käyttämään sitä kaupallisessa opetuksessa (valitse tällöin kaikki lisenssit paitsi ne joissa on NC-perässä) tai haluaisit opiskella itsenäisesti.

Kuvakaappaus, jossa näkyy uudet rajaukset.

Muita uutisia

Viikolla 47 Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttämässä palvelussa oli virhetilanne, joka johti pitkään käyttökatkoon. Tämä aiheutti sen, että osa Avointen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaaleista ei ollut ladattavissa tai katseltavissa tietuesivuillaan. Olemme virhetilanteen aikana ja sen jälkeen tutkineet tapoja, jolla voimme estää vastaavat pitkät käyttökatkot. Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa!

Osana nykyistä päivitystä toimme myös luotettavuutta aiempiin toiminnallisuuksiin: nyt pdf:nä katselua varten näytettävät oppimateriaalit toimivat luotettavammin ja versiohistoriasta saa myös ladattua vanhat versiot (ei pelkästään katseltua niitä). Toivottavasti nämä tekevät palvelun käytöstä entistä luontevampaa.

Iloista alkavaa joulukuuta kaikille!

Omat tiedot -näkymä

Jos eilen kirjauduit Avointen oppimateriaalien kirjastoon, huomasit että nimesi oikeassa yläreunassa näyttää hieman erilaiselta - sitä ei enää seuraa "kirjaudu ulos". Tämä on tulos siitä että lisäsimme omat tiedot -näkymän. Nyt klikkamalla nimesi kohdalta saat sekä kirjauduttua ulos että avattua omat tiedot -näkymän:

Omat tiedot ja kirjaudu ulos avautuvat valikkona oman nimesi kohdalta

Omat tiedot -näkymässä voit tilata sähköpostiisi ilmoituksen kun oppimateriaalisi saa arvioita tai kun omat oppimateriaalisi on vanhentumassa seuraavan kahden päivän kuluessa. Näin tiedät milloin käydä kurkkaamassa oppimateriaalisi kuulumisia. Voit myös ilmoittaa että haluat sähköpostilla ilmoituksen jos käyttöehdot muuttuvat - mikäli tälläinen tilanne tulisi ilmoittaisimme siitä toki myös suoraan palvelussa ja muissa tiedotuskanavissa.

Omat tiedot -näkymässä on neljä eri valintaa ja sähköpostikenttä sekä tietoa näistä valinnoista.

Muista ettet voi saada ilmoituksia jos et ole lisännyt sähköpostia omat tiedot -sivulla olevaan kenttään. Lisättyäsi sähköpostin ja klikattua tallenna, saat tähän sähköpostiin vielä varmistusviestin. Viestissä on linkki, joka sinun tulee avata jotta sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä. Tämä on tärkeää, jotta voimme varmistaa että sähköpostiosoitteesi on todella sinun ja ettet ole vahingossa esimerkiksi tehnyt kirjoitusvirhettä siihen. Mikäli siis et saa vahvistusviestiä, tsekkaa että kirjoitit viestin oikein. Vahvistettuasi sähköpostisi, näkyy kentässä vihreä vahvistettu -merkki (kuten kuvassa). Jos et ole vahvistanut sähköpostiasi näkyy tallenna-painikkeen alla sininen ilmoitus, jossa kehotetaan sähköpostin vahvistamisesta (huom. ilmoitus poistuu paikoin viiveellä vahvistuksen jälkeen).

Viimeisenä kohtana näet mahdollisuuden valita että oppimateriaalisi hallintaoikeuden voi sinun niin halutessasi siirtää toiselle haluamallesi tilille. Tämän valitseminen ei aiheuta mitään suoria toimenpiteitä, mutta voi olla hyödyllinen siinä kohtaa jos esimerkiksi vaihdat organisaatiota (jonka myötä Haka- tai MpassID-tunnuksesi vaihtuu) tai haluat muista syistä vaihtaa kirjautumistapasi toiseen.


Miten toimia jos oma tunnus on vaihtumassa tai oppimateriaalien hallintaoikeus tulisi siirtää kanssatekijälle

Mikäli sinulla on tilanne jossa oppimateriaaliesi hallintaoikeus (eli se tunnus joka voi muokata oppimateriaalisi tietoja) pitäisi siirtää uudelle tilillesi tai toisen henkilön tilille, toimi näin:

 • Kirjaa omat tiedot -näkymään sähköpostiksisi se sähköposti, jonka kautta aiot asioida Avointen oppimateriaalien kirjaston kansssa
 • Ota tästä sähköpostista yhteyttä oppimateriaalivaranto@csc.fi -osoitteeseen ja kerro:
  • tilanne eli se että haluat muuttaa oppimateriaaliesi hallinnoijaa
  • kenelle tai mille tilille hallintaoikeus pitää muuttaa (esim. uuden organisaatiosi Haka-tilille)
 • Me Avointen oppimateriaalien kirjastosta kysymme tarvittavat jatkokysymykset ja siirrämme oppimateriaalisi hallintaoikeuden

Muistathan lisätä sähköpostiosoitteesi omiin tietoihin hyvissä ajoin, jotta siirto sujuu jouhevasti. Hyvä on myös muistaa että oppimateriaalisi säilyvät kirjastossa ja ovat käytettävissä huolimatta siitä, onko sinulla mahdollisuutta tai halua muokata niiden tietoja tulevaisuudessa. Voit myös aina ladata oppimateriaalisi itsellesi - eli vaikka et voisi kirjautua oppimateriaaliesi hallintanäkymään, on oppimateriaalisi edelleen käytössäsi ja muokattavissasi ja esimerkiksi uudelleen julkaistavissa. Aina hallintaoikeuden siirto ei siis ole edes tarpeellinen. 


Pieniä parannuksia: omat oppimateriaalit -näkymässä myös tulevat oppimateriaalien vanhenemispäivät ja näppäimistöllä liikkuminen sujuvammaksi


Omat oppimateriaalit -näkymästä olet aiemmin nähnyt bannerina jo vanhentuneet oppimateriaalit. Nämä ovat materiaaleja jotka edelleen ovat palvelussa, mutta jotka eivät enää tule haussa esille - niihin pääsee siis käsiksi vain suoralla linkillä materiaaliin (näet nämä jo vanhentuneet nykyään punaisella päivämäärällä oppimateriaalin nimen yläpuolella). Nyt näet myös ne oppimateriaalit, joihin olet merkinnyt vanhenemispäivämäärän, mutta joka ei vielä ole tullut (näet nämä keltaisena päivämääränä oppimateriaalin nimen yläpuolella). Näin on helpompi pysyä kärryillä milloin omia oppimateriaaleja voisi päivittää! Voit myös tilata sähköposti-ilmoituksen, joka tulee 2 päivää ennen oppimateriaalin vanhenemista, muistaaksesi päivittää materiaalit tai sen tiedot ajoissa.

Vanhentumispäivämäärät näkyy oppimateriaalin nimen yläpuolella olevana päivämääränä

Selkeytimme myös liikkumista sivustolla pelkkää näppäimistöä käyttäen. Tämä on ollut aiemminkin mahdollista, mutta kielivalikon kohdalla kohdistin ei erottunut oikealla tavalla. Tämä on nyt korjattua ja kohdistin on saanut myös uuden ulkoasun.

Ensi kerralla tiedossa onkin sitten mahdollisuus vinkata toisille että oppimateriaali liittyy myös aiheeseen jota tekijä ei ollut muistanut tai ymmärtänyt laittaa kuvailutietoihin - esimerkiksi kertoa että lukion kielten materiaali sopii mainiosti myös ammatillisen YTO-materiaaliksi. Palataan tähän kuukauden päästä!

Tämän kertainen tilannekatsaus uusiin parannuksiin Avointen oppimateriaalien kirjastossa sisältää useita pieniä helpotuksia kirjaston käyttäjille. Pidemmittä puheitta, tässä uusien ominaisuuksien esittely:

Versiohistoria näkyville 

Versiohistoria-painike on heti julkaisu ja muokkaus -päivämäärien jälkeen

Avointen oppimateriaalien kirjastossa haluamme edistää sitä, että avoimet oppimateriaalit ovat luotettavia lähteitä. Samalla pyrimme luomaan tapoja, joilla avointen oppimateriaalien julkaisuprosessi olisi sujuva osa niiden luonnetta päivittyvinä materiaaleina. Niinpä Avointen oppimateriaalien kirjastossa oppimateriaalia voi muokata: sen tiedostoja voi vaihtaa ja tehdä kokonaan uusia lisäyksiä. Jotta materiaaleihin voi luotettavasti viitata, vanhat versiot oppimateriaalista eivät poistu. Nyt kaikki käyttäjät pääsevät myös näihin vanhoihin versioihin käsiksi. 
Versiohistoria-painike tulee näkyviin silloin, kun oppimateriaaliin osiin on tehty muutoksia. Klikkaamalla versiohistoriasta saat näkyviin ne päivämäärät jolloin materiaali on uusittu (myös sen uusimman version).

Versiohistoria-painikkeesta näet listauksen materiaalin eri versioista

Valitsemalla yhden näistä päivämääristä saat juuri sen version avattua. Avattuasi oppimateriaalin version, saatat huomata että selaimessasi näkyvä sivun otsikko sekä linkki vaihtuivat:

 

Mikäli haluat päästä aina tiettyyn versioon tai haluat jakaa tietyn version kollegoillesi tai oppijoillesi, voit jakaa myös tätä versionumeron sisältävää linkkiä. Huomaathan, että upotuslinkki viittaa aina viimeisimpään versioon oppimateriaalista. 

Lataus- ja näyttömäärät

 lataus- ja näyttömäärät ovat oppimateriaalin kansikuvan jälkeen

Voit nyt katsoa omiesi ja muiden oppimateriaalien lataus- ja näyttökertoja. Löydät tiedon jokaisen oppimateriaalin kansikuvan alta sekä Omat oppimateriaalit -näkymässä jokaisen oppimateriaalisi kohdalla. Huomaathan että lataus- ja näyttömäärät eivät ole kertyneet palvelun koko toiminnan ajalta, joten jos materiaalisi on ollut jo pitkään AOE:ssa, luvut eivät kerro totuutta alkuvuodelta. Näin alkuun, jokaisen oppimateriaalin latausmäärä on 0 ja näyttömäärät vastaavat viime kuukasien evästeet hyväksyneiden käyttäjien katselukertoja. Oikeaa käyttöä ne siis alkavat mittaamaan vaan tästä lähtien (10/2020).

Mistä nämä luvut sitten tästä eteenpäin tulevat? Näyttökerta nousee joka kerta kun oppimateriaalisi sivu ladataan. Se siis kertoo että oppimateriaalisi on avattu käytettäväksi tai katseltavaksi. Luku nousee myös silloin kun joku käyttää oppimateriaaliasi, joka on upotettu toisaalle upotuskoodilla. Latausmäärä kertoo kuinka moni käyttäjä on ladannut oppimateriaalisi omalle konelleen offline-käyttöä tai jatkotyöstöä varten (lisenssin sen salliessa).

Jatkossa voit hyödyntää näitä myös haussa. Seuraavan päivityksen myötä (noin kuukauden kuluttua), voit järjestää hakutuloksia suosion sekä päivämäärän perusteella (vanhimmat tai uusimmat ensin). Näistä lisää ensi blogissa!

Hakurajausten poistaminen

Käytetyt hakurajaukset ovat heti vapaahaun alapuolella sekä itse hakurajauksissa

Teimme rajausten poistamisesta entistä selkeämpää. Näet nyt valitsemasi rajaukset suoraan hakukentän alapuolella ja voit samasta paikasta ruksia painamalla poistaa haluamasi rajauksen. Tämä toimii samalla tavalla kuin Finna.fissä, johon Avointen oppimateriaalien kirjaston avoimet oppimateriaalit tulevat näkyviin ensi kuussa. Avoimia aineistoja löydät jo nyt Finnasta, joten ennen h-hetkeä on hyvä harjoitella hakuja Finnassa tai AOEssa.


Muita muutoksia: selvennöksiä tallentamiseen ja korjaus hyödynnettyihin teoksiin muokkauslomakkeella

Tiettyjen kenttien alle on laitettu ohjeistus kentän toimintalogiikasta

Palautteen ja käyttäjätestien perusteella oppimateriaalien tallentamisessa on vielä hiottavaa. Tällä kertaa kokemuksen sujuvoittamiseksi toimme selkeytystekstin niihin kenttiin, joihin voi lisätä useamman itse kirjoitetun tiedon. Lisäksi lisäsimme asiasanat- ja organisaatio -kenttien tooltippeihin tiedon, että mikäli haluaamasi sanaa ei löydy listalta, voit lisätä sen kirjoittamalla sanan tai lauseen loppuun ja painamalla enter. Toivottavasti nämä nopeuttavat yleisimpiä kompastuskivi-tilanteita!

Lisäksi asiakaspalautteen perusteella huomasimme että referenssien (hyödynnetty teos -kentät) lisääminen muokkaus-lomakkeella oli hetkellisesti rikki. Tämä on nyt korjattu, mutta valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että mikäli olette lisänneet referenssejä eivätkä ne ole tulleet näkyville, tulee teidän lisätä ne uudelleen. Ongelma on koskenut vain muokkauslomaketta, eli uutta oppimateriaalia syöttäessä referenssejä on voinut lisätä ongelmitta. Pahoittelut ylimääräisestä vaivasta ja kiitos bugin raportoimisesta!

Iloista oppimista ja oppimateriaalien avaamista! Kysymysten herätessä ja ongelmatilanteissa otattehan yhteyttä oppimateriaalivaranto@csc.fi.

Joskus selaillessa oppimateriaaleja voi löytää materiaalin joka on lähellä omaa tarkoitusta mutta ei aivan sitä mitä etsi. Tällöin yksi hyvä keino edetä on katsoa tämän materiaalin kuvailutietoja: miten tekijä on kuvannut materiaaliaan, mitkä ovat hänen valitsemansa avainsanat oppimateriaalin löytymiseksi. Uusimman päivityksen myötä voit nyt suoraan klikata näitä löytääksesi vastaavasti kuvailtuja oppimateriaaleja. 

Esimerkiksi Leena Huhtaman oppimateriaali Puutarha-alan muovijätteiden käsittely ja kierrätys on sisältää mm. seuraavia kuvailutietoja:

Kuvakaappaus Huhtaman oppimateriaalin kuvailutiedoista. Asiasanoissa näkyy mm. kierrätys.

Kaikki avainsanat jotka näyttävät klikattavilta kun viet osoittimen niiden päälle  mahdollistavat sinulle suoraan haun toteuttamisen. Nämä sanat ovat myös korostettu harmaalla värillä käyttöliittymässä. Esimerkkitapauksessa voisit olla kiinnostunut mm. kierrätyksestä. Painamlla kierrätys-sanaa löydät muut aiheeseen liittyvät oppimateriaalit. Näin voit puutarha-alan muovijätteiden kierrätyksen jälkeen opetella esimerkiksi miten eri muovimerkinnöillä olevat materiaalit kierrätettään Vesa Silanderin ja Jatta Jokisen Siivous-materiaalista.


Laajennettu esikatselu teksti-, esitys ja taulukko-oppimateriaaleille

Toisena uudistuksena tuomme laajennetun esikatselun erilaisille teksti-, esitys- ja taulukko-oppimateriaaleille. Tähän mennessä olet nähnyt esimerkiksi Microsoft Office:n tuotteilla tehdyt oppimateriaalit siten, että olet voinut avata ne uuteen välilehteen tai ladata ne suoraan. Erityisesti erilaiset teksti- ja esitysmateriaalit ovat hyvin suosittuja ja olemmekin halunneet mahdollistaa oppijoille, opettajille ja kaikille muille oppimateriaalien hyödyntäjille oppimateriaalin selailun heti materiaalin avattuaan. Jotta saamme esikatselun monella näytöllä pieneksi käyvän ikkunan hyödynnettyä mahdollisimman saavutettavalla ja selkeällä tavalla päädyimme muuttamaan tiedostot esikatselua varten. Jos tiedosto on muunnettu esikatselu varten näet seuraavan ilmoituksen: 

Kuvakaappaus Puutarha-alan muovijätteiden käsittely ja kierrätys -oppimateriaalista, jossa näkyy ilmoitus että se on muunnettu esikatselua varten.


Muuntaminen ei vaikuta itse tiedostoihin. Tiedostot pysyvät aina siinä alkuperäisessä muodossaan, joina ne on Avointen oppimateriaalien kirjastoon ladattu. Voit ladata ja ottaa materiaalit käyttöön aina alkuperäisessä muodossaan. Esikatselun avulla voit todeta materiaalin toimivaksi ja ladata sen edistyneempää käyttöä varten.


Opi lisää kokoelmista ja vaikuta palveluun

Järjestämme kokoelma-ominaisuudesta etätyöpajoja 2.10. klo 9-10 ja 8.10. klo 13-14 yhteistyössä Sotepeda-hankkeen kanssa. Etätyöpajat ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joissa pääset kuulemaan Avointen oppimateriaalien kirjastosta ja sen kokoelma-ominaisuudesta ja voit kysyä, kokeilla ja tehdä kokoelmia. Tule mukaan Zoomiin! https://cscfi.zoom.us/j/66974369762 Lisätietoa wikisivultamme. Kurkkaa samalta sivulta myös tiistaisen Sama aihe, eri oppijat -webinaarin diat! Diat ovat katseltavissa kahden viikon ajan.

Olet varmasti huomannut myös sinisen bannerin sivuillamme.  Keräämme tämän avulla tietoa Avointen oppimateriaalien kirjaston suunnittelun tueksi. Nyt on viimeiset mahdollisuudet vaikuttaa sillä kysely on auki enää viikon aja. Olisimme todella kiitollisia jos voisit käyttää muutaman minuutin sen täyttämiseen. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Syyskuun oppimista voi vauhdittaa nyt H5P-tehtävien myötä. Odotettu tuki H5P-tehtävien käyttämiselle Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) on nyt täällä. Aiemmin tallennetut ja tulevat H5P-tehtävät aukeavat samoin kuin lähdejärjestelmissään ja ne on mahdollista ottaa käyttöön oppimisalustoissa ja muissa oppimisen paikoissa upoutuslinkin kautta tai lataamalla ja tallentamalla tiedoston omiin alustoihin.

Mitä H5P-oppimateriaalit sitten ovat? H5P on moottori interaktiivisten tehtävien, esitysten ja videoiden tekemiseen. Voit tehdä H5P-oppimateriaaleja esim. monissa Moodle- ja Wordpress -alustoissa ja kokeilla niiden tekemistä h5p.orgissa. Avointen oppimateriaalien kirjastoon H5P-oppimateriaalit tuodaan lataamalla h5p-tiedosto työskentelyalustaltasi reuse-painikkeen avulla. Tallentaessasi oppimateriaalia Avointen oppimateriaalin kirjastoon valitset tiedostoksi tuon h5p-tiedoston, täytät tarvittavat kuvailutiedot ja tallennat - tämän jälkeen interaktiivinen oppimateriaalisi on käytettävissä.

h5p-tehtävissä reuse-painike on tehtävän vasemmassa alalaidassa

Kuvakaappaus h5p.orgin esimerkkioppimateriaalista. Oppimateriaalin reuse-painikkeen avulla voit ladata tekemäsi tehtävän h5p-muodossa omalle koneellesi. H5P-tiedostot avautuvat koneellasi kuin zip-tiedostot, mutta näkyvät oikein interaktiivisina tehtävinä Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Jos haluat esimerkkejä interaktiivisista oppimateriaaleista, niitä löytyy kirjastosta. Kiinnostaisiko suomenkielen verbien opiskelu, kaipaisitko apua kansalaisten sote-palvelujen virtaan, mietitkö mitä lukion äidinkielen abikurssilla kannattaisi kerrata tai haluaisit tutustua terveydenhuoltolakiin. Näiden oppimateriaalien avulla pääset tutustumaan erilaisiin H5P-oppimateriaaleihin. H5P:n monmuotoisiin tehtävätyyppeihin voi tutustua myös H5P:n omien esimerkkien avulla.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa H5P-materiaalit avautuvat kuten muutkin oppimateriaalit ja niitä voi olla myös yhdessä oppimateriaalissa useampi. Lataus-linkki on muiden oppimateriaalien tavoin ylhäällä, ei jokaisen tiedoston kohdalla.

Kuvakaappaus H5P-oppimateriaalista Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Voit avata jokaisen materiaalin joka omalle välilehdelleen tai tehdä tehtäviä suoraan esikatselu-näkymässä. 

Nopeampi, kauniimpi ja ketterämpi haku


Avointen oppimateriaalien kirjastoon on jaettu jo yli 500 oppimateriaalia. Oppimateriaalia löytyy varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen ja aiheita on runsaammin kuin mitä tässä voi luetella. Oppimateriaaleja tulee myös jatkuvasti lisää - kiitos kaikille oppimateriaalien osaaville tekijöille! Jotta materiaalien etsiminen on jatkossakin nopeaa ja helppoa, teimme hakuun muutaman parannuksen. Ensimmäisen parannuksen huomaat etusivulla - etusivun haku on nyt nostettu selkeämmin esille omalla vihreällä laatikollaan. 

Etusivun haku on eritelty omaksi containerikseen. 

Kuvakaappaus kirjaston etusivun hausta.

Etusivun parannus on puhtaasti visuaalinen ja käyttöä ohjaava. Toinen parannuksemme, sivuutus, myös nopeuttaa palvelun käyttöä. Sivuutus nopeuttaa hakutuloksien saamista erityisesti kun haet aiheella, jossa on paljon hakutuloksia. Jokaisella sivulla on 15 hakutulosta ja päästäksesi hakutulosten seuraavalle sivulle voit painaa hakutulosten ylä- tai alaosasta seuraava-painiketta tai suoraan haluamasi sivun numeroa.

Sivutus on rajaus-valikkojen jälkeen ennen ja jälkeen hakutulosten

Kuvakaappaus hakutulokset-näkymästä. Voit selata kirjaston kaikkia oppimateriaaleja painamalla hakupainiketta etusivulla ilman hakuehtoja.

Sujuvoitimme samalla myös hakurajaukset-näkymää. Tästä lähin hakurajauksissa näkyy 8 ensimmäistä rajausta ja painamalla Näytä kaikki, saat loputkin rajaukset näkyviin. Samoin mikäli hakutermi on hyvin pitkä, katkeaa se keskeltä ja voit katsoa termin loppuosan painamalla Näytä kokonaan. Tämä koskee lähinnä Tavoite ja sisältöalue -rajausta, sillä jotkin lukion ja perusopetuksen tavoitteet sekä ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat pitkiä, mutta niiden ideasta saa kiinni jo ensimmäisten sanojen perusteella.

Rajaukset-listauksessa saat loputkin rajausvaihtoehdot näkyviin näytä kaikki -painikkeella.

Kuvakaappaus rajaus-valikosta, jossa näkyy kuinka rajaukset on rajoitettu käsiteltäviin kokonaisuuksiin.

Auta meitä ymmärtämään Avointen oppimateriaalien kirjaston tarpeita ja kehityskohteita entistä paremmin

Olet ehkä huomannut että sivuillemme on ilmestynyt sininen banneri, jossa pyydetään osallistumaan kyselyyn. Keräämme tämän avulla tietoa Avointen oppimateriaalien kirjaston suunnittelun tueksi. Kysely on auki syyskuun ajan ja olisimme todella kiitollisia jos voisit käyttää muutaman minuutin sen täyttämiseen. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Keräämme myös jatkuvaa palautetta ja käymme mieluusti vuoropuhelu käyttäjien kanssa. Tiimiimme saa yhteyden osoitteesta oppimateriaalivaranto@csc.fi ja meidät voi kutsua mukaan myös opastamaan ja kertomaan palvelusta verkostosi tai organisaatiosi kehittämispäiville tai tiimipalaveriin.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan myös syksyn tapahtumiimme! Järjestämme syyskuun 29. päivä klo 15-16 webinaarin, jossa poraudutaan miten oppimateriaaleissa käsitellään samaa aihetta eri koulutusasteilla ja erilaisille oppijoille suunnattuna. Tavoitteena on myös hahmottaa, miten olemassa olevia avoimia oppimateriaaleja voi tehokkaasti käyttää oman opetuksen ja uusien avointen oppimateriaalien pohjana. Lisätietoa wikisivultamme: https://wiki.eduuni.fi/x/9hvVCQ Sivulle päivittyy webinaarin zoom-osoite hyvissä ajoin ennen webinaarin alkua. Samalta sivulta löydät tiedot myös lokakuisista kokoelma-etätyöpajoista!

Kokoelmien jakaminen, uusittu ohjeistus ja tapahtumia


Ennen kesälomia julkaisimme käyttöönne kokoelma-työkalun. Kokoelmien avulla voitte poimia oppimateriaaleja yhteiseen näkymään. Työkalun julkaisun yhteydessä totesimme, että työkalua kehitetään vielä ja seuraavaksi vuorossa on mahdollisuus julkaista kokoelmia myös muiden käyttöön. Nyt se on mahdollista!

Päivitetyn kokoelma-työkalun avulla voit Omat oppimateriaalit -näkymästä klikata valitsemasi kokoelmasi kohdalta muokkaa, täyttää tarvitut tiedot ja julkaista kokoelman. Halutessasi voit myös vain lisätä tietoja, ja tallentaa kokoelman julkaisematta. Kuten oppimateriaalien kohdalla, myös kokoelmiin pitää lisätä tietoa sen käytöstä: mikä kokoelma on, kenelle se on tarkoitettu ja miten sitä käytetään. Kokoelmat eivät kuitenkaan ole oppimateriaaleja, vaan niitä kokoavia näkymiä, ja tarvittavat tiedot ovatkin vähäisempiä. Lisäksi olemme lisänneet mahdollisuuden jäsentää kokoelmia otsikoin ja väliotsikoin. Mikäli kokoelmassa on paljon oppimateriaaleja on hyvä idea rytmittää sitä otsikoin ja järjestämällä oppimateriaalit haluamaansa järjestykseen julkaisulomakkeen Materiaalit-välilehdellä.

Teimme esimerkiksi ja avointen oppimateriaalien julkaisemisen helpottamiseksi kokoelman Avoin julkaiseminen opetuksessa ja oppimisessa. Pääset käyttämään kokoelmaa heti kirjastossa. Lisäksi alla kuvakaappaus kokoelmasta:

Kuvakappaus avointen oppimateriaalien julkaisua käsittelevästä kokoelmasta, johon linkki kuvassa

Kokoelmien tekeminen on oppimateriaalien julkaisun tavoin avointa kaikille kirjautuneille käyttäjille. Uusitussa ohjeistuksessamme on kokoelmien tekoon ohjeita, jonka lisäksi järjestämme 2.10. klo 9-10 ja 8.10. klo 13-14 etätyöpajat aiheesta. Työpajoissa käydään läpi kokoelma-ominaisuuden toimintaa ja tehdään yhteisesti kokoelmia. Tervetuloa mukaan!
Kehitämme kokoelmia myös jatkossa: seuraavaksi tarkastelemme kokoelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia sekä hakutoiminnallisuuksia.

Uusittu ohjeistus

Uusimme kesän aikana ohjeistusta ja julkaisemme sen nyt yhtenä oppimateriaalina. Oppimateriaalin voit ladata itsellesi, lukea suoraan käyttöliittymästämme tai esimerkiksi upottaa sen oman oppilaitoksesi sivuille tai omaan blogiisi.

Kuvakaappaus Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttöohjeista, joihin linkki kuvassa

Uusitut ohjeistukset julkaistaan aluksi kahdella kielellä: suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkieliset ohjeet päivitetään samaan oppimateriaaliin kuukauden sisällä. Ohjeistukset on lisensoitu CC BY -lisenssillä, joten voit muokata niitä omaan käyttöösi soveltuvaksi ja esimerkiksi tehdä niistä käännöksiä. Mikäli haluaisit liittää käännöksen suoraan materiaalin yhteyteen, voit ottaa meihin yhteyttä, muuten voit julkaista käännöksesi uutena oppimateriaalina ja lisätä syöttölomakkella tiedon että materiaali pohjautuu meidän materiaaliimme (Hyödynnetyt materiaalit -kohdassa).

Tulevia ja menneitä tapahtumia

Syksy on alkanut hulinalla ja myös Avointen oppimateriaalien kirjasto on mukana tuomassa uusia näkökulmia oppimiseen ja opetukseen. Järjestämme syksyllä tunnin mittaisia webinaareja ja etätyöpajoja, jotka sukeltavat avointen oppimateriaalien maailmaan eri näkökulmista. Syyskuussa on tiedossa webinaari saman aiheen käsittelystä eri kohderyhmien oppimateriaaleissa. Esimerkkinä on kestävästä kehityksestä kertovat oppimateriaalit ja aiheesta tulee kertomaan Aivot yhdessä käyttöön, HBC Kestävän kehityksen edistäminen ja Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeiden edustajat. Lisätietoa webinaarista wikisivultamme. Sivulle päivittyy webinaarin zoom-osoite hyvissä ajoin ennen webinaarin alkua. Samalta sivulta löydät tiedot myös kokoelma-etätyöpajastamme ja marras- ja joulukuun tekemisistä!

Osallistumme syksyllä myös erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin. Elokuusta olimme mukana esimerkiksi Pedaforumissa, jossa kerroimme miten Avointen oppimateiraalien kirjasto tukee avointa oppimista. Esitystä ei tallennettu, mutta sen ja koko avointa oppimista käsittelevän session materiaalit löytyy täältä.

Järjestämme myös paljon yhteistyötä eri oppilaitosten, hankkeiden, verkostojen ja kuntien kanssa. Mikäli sinun verkostosi tai organisaatiosi kehittämispäivien tai tiimipalaverin ohjelma kaipaisi etätietoiskua avoimista oppimateriaaleista ja Avointen oppimateriaalien kirjastosta, ota meihin yhteys oppimateriaalivaranto@csc.fi niin mallataan kalentereita!

Luo uusia oppimiskokonaisuuksia kokoelma-työkalullaOpetus ja oppiminen alkavat hiljentyä kesäkaudelle. Kesän kuumina päivinä omaa oppi-intoaan voi herätellä oppimalla itsenäisesti kiinnostavista aiheista sekä parantaa omia opetuksen suunnittelun taitoja Avointen oppimateriaalien kirjastoa käyttämällä.

Opetuksen ja oppimisen suunnittelun avuksi tuomme käyttöönne kokoelma-työkalun. Kokoelma-ominaisuuden avulla voit kerätä kiinnostavia oppimateriaaleja yhteen näkymään. Kokoelmia voivat tehdä kirjautuneet käyttäjät, joten kirjaudu ensiksi sisään. Yhdellä käyttäjällä voi olla useita kokoelmia, eli voit vapaasti luoda kokoelmia erilaisista sinua kiinnostavista aiheista. Nyt kesän ajan kaikki luodut kokoelmat ovat yksityisiä eli vain kokoelman luoja pystyy niitä käyttämään. Kesän lopulla pääset päättämään haluatko tehdä joistain kokoelmistasi julkisia eli jakaa ne myös muiden käytettäväksi.

Miten teen kokoelman?

Kokoelmien luominen aloitetaan kirjautumalla sisään. Sisäänkirjauduttuasi näet materiaalien kohdalla uuden painikkeen: Lisää kokoelmaan. Etsi siis hakutoimintoa käyttämällä itseäsi kiinnostavasta aiheesta oppimateriaaleja, avaa materiaali ja paina Lisää kokoelmaan.


Kuvassa sisäänkirjautuneen käyttäjän näkymä Hanne Kolin Digitaalisuus ja teknologia kouluissa -materiaalista. Lisää kokoelmaan -painike on oppimateriaalin nimen vieressä.


Lisää kokoelmaan -painike avaa pop up -ikkunan, josta voit luoda uuden kokoelman tai lisätä materiaalin olemassa olevaan kokoelmaan. Luodaksesi uuden kokoelman, kirjoita kokoelman nimi ja klikkaa Tallenna. Lisätäksesi materiaalin kokoelmaan, valitse haluamasi kokoelma ja klikkaa Lisää. Jos haluat poistaa materiaalin kokoelmasta, voit tästä samasta näkymästä poistaa ruksin kokoelman kohdalta, jolloin avattuna oleva materiaali poistuu kokoelmasta.


Lisää kokoelmaan -ikkunasta voi lisätä uusia kokoelmia ja tallentaa materiaaleja kokoelmiin.

Näet luomasi kokoelmat omat oppimateriaalit -näkymästä. Kokoelmat ovat sivun alaosassa, omien oppimateriaaliesi jälkeen. Voit avata kokoelmasi esikatselunäkymiin. Huomioithan, että nykyinen toteus näyttää vain yksityisten kokoelmien esikatselun. Näissä esimerkiksi pdf-oppimateriaalit avautuvat välilehteen, vaikka julkaistuissa kokoelmissa niistä on esikatselu. Julkaistuihin kokoelmiin myös liitetään kuvailutietoja ja niihin voi lisätä myös väliotsikoita ja kuvaustekstiä.


Kuvassa Digipedagogiikka-niminen kokoelma ja kokoelman ensimmäinen materiaali.


Miltä sitten julkaistu kokoelma näyttää ja milloin niitä voi julkaista? Tässä sneak peak julkaistusta kokoelmasta:


Kuvassa kuvitteellinen esimerkki julkaistusta kokoelmasta, johon on lisätty havainnollistamaan oppimateriaaleja ja otsikko- ja tekstipätkiä.

Kokoelmien julkaisua voi odottaa kesän loputtua.

Kysymyksiä kokoelmista


Mihin tarkoitukseen kokoelmat ovat?

Kokoelmien avulla voit luoda omia lukulistoja, tehdä näkymiä tietyn hankkeen tuotoksiin, luoda sivu tietyn kurssin oppimateriaaleihin tai vaikkapa tehdä tietyn aiheen top 10 listaus. Voit vapaasti kehittää itsellesi tarpeellisen käytön kokoelmille. Työkalu on luotu jotta käyttäjät voivat kuratoida Avointen oppimateriaalien kirjaston sisältöä ja auttaa toinen toistaan löytämään helmet omaan oppimiseensa ja opetukseensa.

Voinko lisätä kokoelmaan myös oppimateriaaleja jotka löytyvät muualta kuin AOEsta?

Et tällä hetkellä. Kokoelmiin voi lisätä vain AOEsta löytyviä oppimateriaaleja. AOEhen voi kuitenkin kuvailla oppimateriaaleja jotka sijaitsevat muuaalla. Jos siis tiedät hyviä oppimateriaaleja, vinkkaa niiden tekijöille AOE:sta jotta he voivat halutessaan lisätä materiaalinsa kirjastoon!

Voinko tehdä kokoelmia yhdessä kolleegan kanssa?

Et vielä. Tämä on ominaisuus, jonka toteutamme myöhemmin. Tällöin voit lisätä kollegan kanssamuokkaajaksi kokoelmaan. Tämän myötä teillä on yhtäläiset oikeudet kokoelman hallintaan.

Onko kokoelma pakko julkaista kun se se tulee mahdolliseksi?

Ei ole. Kokoelma voi aina olla myös yksityinen. Voit siis jatkossakin tehdä esim. lukulistoja itsellesi, mutta halutessasi voit myös julkaista kokoelmasi muidenkin katseltavaksi.

Kuinka monta oppimateriaalia kokoelmassa voi olla?

Kokoelman oppimateriaalien määrää ei ole rajoitettu. Kannattaa miettiä materiaalien määrä käyttötarkoituksen kannalta. Esim. vinkkilista robotiikan oppimateriaaleihin voi luontevasti sisältää suurenkin määrän oppimateriaaleja, onhan vinkkilistan tarkoituksena että lukijat voivat poimia listalta itselleen sopivat. Toisaalta kokoelma, joka pyrkii antamaan perusvalmiudet tietystä aiheesta oppijoille on napakampi, jos siinä on tarkoituksena opiskella kaikki kokoelmaan kuulvuat materiaalit.

Mitä kokoelman julkaisu vaatii?

Julkaisua varten kokoelmaan on lisättävä muutamia kuvailutietoja, esim. kenelle materiaali on tarkoitettu, mistä se kertoo ja mille koulutusasteelle se sopii. Tämä sen takia, jotta julkaistuja kokoelmia voi myös etsiä palvelusta oppimateriaalien tavoin. Halutessasi voit myös lisätä kokoelmaan väliotsikoita ja kuvavaa tekstiä ryhmittämään, ohjeistamaan ja lisäämän tietoa aiheesta.


Muita uutuuksia

Päivitimme samalla oppimateriaalitietueita kielenvalinnan osalta. Voit nyt valita oppimateriaalin kohdalta minkäkieliset osat haluat näkyviin silloin kun oppimateriaalissa on useita eri kieliä. Samoin näet opastavan tekstin "Valitse oppimateriaalin osa", kertomaan että klikkaamalla teksti-painikkeita saat auki oppimateriaalin eri osaset. Näet ylläolevasta kuvasta miltä kielen vaihtaminen näyttää. Jos oppimateriaalissa ei ole kielivalikkoa, tarkoittaa se sitä, että oppimateriaali on saatavilla vain yhdellä kielellä.

Päivitys muokkausominaisuuteen ja oppimateriaalien arviointi

Oppimateriaalien osien vaihtaminen ja lisääminen

Viimeisin blogipostauksemme kertoi muokkausominaisuuden tulleen vihdoin käyttöön Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi). Kirjoituksessa kerroimme, että mahdollisuus vaihtaa ja lisätä osia oppimateriaaliin on tulossa seuraavassa päivityksessä. Nyt olemme tämän päivityksen kohdalla!

Voit tästä eteenpäin lisätä tai vaihtaa oppimateriaalisi osia valitsemalla muokkaa Omat oppimateriaalit -näkymästä. Avautuvassa Tiedostot-välilehdessä voit vaihtaa aiemmat oppimateriaalisi tiedostot tai linkit uusiin ja lisätä uusia tiedostoja tai linkkejä materiaaliisi. Vanhat osat (niin tiedostot kuin linkitkin) eivät poistu, vaan säilyvät arkistossamme. Pääset myöhemmin näihin käsiksi versiohistorista (tästä lisää kesän lopulla!). Pyrimme Avointen oppimateriaalien kirjastossa olemaan luotettava tiedonlähde kaikille oppijoille, minkä takia onkin tärkeää, etteivät aiemmat tiedostot lopullisesti poistu vaan niihin on madollista jatkossakin päästä käsiksi. Näin tieto voi olla sekä päivittyvää että luotettavaa.

Samassa muokkaus-näkymässä voit myös päivittää materiaalisi tietoja. Klikkaa aina päivityksen jälkeen seuraava ja muista lopussa painaa tallenna. Jos et halua päivittää mitään tietoja, voit Tiedostot-välilehdellä painaa seuraava ja sen jälkeisellä aukeamalla hypätä suoraan esikatseluun tallentaaksesi muokkauksesi.


Kirjaudu sisään ja valitse Omat oppimateriaalit -näkymästä haluamasi oppimateriaali muokkausnäkymään klikkaamalla muokkaus-painiketta oppimateriaalin kohdalla. Muokkaus-näkymän ensimmäisellä sivulla voit korvata, poistaa ja lisätä uusia osia (niin tiedostoja kuin linkkejä) oppimateriaaliin. Korvaamisen avulla voit vaihtaa oppimateriaalin osan uuteen, päivittämääsi versioon (vanha arkistoituu), poistamalla voit arkistoida osan ja lisäämällä uuden osan, voit lisätä uuden tiedoston tai linkin materiaaliin. 

Tässä ennakoiden vastauksia muutamiin kysymyksiin muokkaukseen liittyen:

Voinko poistaa tiedoston/osan joka on jo vanhentunut?

Voit muokkaus-näkymästä poistaa vanhentuneen tiedoston. Tämä arkistoi tiedoston ja se on jatkossa saatavilla versiohistorista (tämä ominaisuus ei ole vielä käytössä, mutta tiedostot arkistoituvat nytkin). Voit myös päivittää oppimateriaalin tiedoston/osan ja vaihtaa päivittynyt tiedosto vanhan tilalle (tässäkin tapauksessa vanha tiedosto arkistoituu).

Mitä vanhoille osille/tiedostoille tapahtuu?

Tiedostot arkistoituvat ja ne ovat kesän jälkeen saatavilla versiohistoriasta kunkin oppimateriaalin kohdalta. Löytäessään oppimateriaalin esim. haun kautta saa aina päivitetyimmän version oppimateriaalista ja sen osista käyttöönsä.

Voinko tehdä pienen muokkauksen materiaaliin Avointen oppimateriaalien kirjastossa vai täytyykö minun muokata materiaali muualla ja tuoda päivittynyt tiedosto kirjastoon?

Et voi muokata tiedostoja suoraan Avointen oppimateriaalien kirjastossa, vaan kaikki muokkaukset itse oppimateriaalin sisältöön täytyy tehdä ohjelmilla, joilla olet tehnyt itse materiaalin. Avointen oppimateriaalien kirjasto on julkaisualusta, jonne voit tuoda muualla tehdyt ja päivitetyt materiaalit muiden käytettäväksi.

Olen tehnyt muokkauksen oppimateriaaliini, joka on linkkinä Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Miten tämä näkyy oppimateriaalin tiedoissa?

Jos teet muutoksia materiaaliin, joka on linkkinä Avointen oppimateriaalien kirjastossa, eivät nämä muutokset näy automaattisesti mitenkään kirjastossa. Jos haluat, että oppimateriaalisi muokattu-päivämäärä muuttuu myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa, voit käydä muokkaamassa materiaalia Omat oppimateriaalit -näkymän kautta ja esimerkiksi kirjoittaa kuvaus-kenttään, että olet päivittänyt oppimateriaalia sijainnissaan.


Oppimateriaalien arviointi

Samalla kun päivitimme muokkausominaisuuden, tuli käyttäjille mahdolliseksi jättää arvioita oppimateriaaleista. Voit jättää arvioita oppimateriaalin tietunäkymästä sisäänkirjautuneena käyttäjänä. Arvion lisääminen löytyy sivun alalaidasta.

Kuvassa käyttäjä on lisäämässä arviota testimateriaalillemme. Lisää arvio -lomakkeella voi antaa numeroarvion sisällölle ja ulkoasulle sekä kertoa sanallisesti mikä materiaalissa oli hyvää, mitä voisi vielä kehittää ja miten itse hyödynsi materiaalia. Yksikään kenttä ei ole pakollinen, joten voit halutessasi jättää esimerkiksi vain tiedon miten hyödynsit oppimateriaalia.


Arviointi-ominaisuuden osa-alueita työstettiin useissa työpajoissa sidosryhmien kanssa, tarkoituksena työstää siitä mahdollisimman hyvin sekä oppimateriaalien löytämistä että tekemistä tukevia. Sidosryhmäpalautteen perusteella arvioinnin keskeiseksi ominaisuudeksi tuli tekstikentät, jotka ohjaavat palautteen antajaa antamaan palautetta joka sekä auttaa oppimateriaalin käyttäjiä että sen kehittäjiä. Aiemman suunnitelman mukaan numeraaliset arviot olivat myös näkyvämmässä kohdassa oppimateriaalin sivua, palautteen perusteella siirsimme arviot oppimateriaalisivun alaosaan. Näin oppimateriaalilla on mahdollisuus puhua itsensä puolesta ennen arviointeihin tutustumista.

Painamalla "Katso kaikki arviot" oppimateriaalin sivulta pääsee katselemaan oppimateriaalille annettuja arvioita. Sivun yläosassa on keskiarvo annetuista arvioista, jonka jälkeen arviot listaantuvat aikajärjestyksessä uusin ensin. Näet jokaisen arvion kohdalta milloin ne on annettu ja kuka arvion on jättänyt.


Arviointi-ominaisuuteenkin on tulossa jatkossa parannuksia. Seuraavaksi implementoimme mahdollisuuden järjestää hakua suosituimpien oppimateriaalien perusteella (samalla lisäämme hakuun myös julkaisuajanperusteella järjestämisen). Tätä varten tarvitsemme kuitenkin arvioita oppimateriaaleista - pyydämmekin että osallistutte aktiivisesti avoimuuden kiertoon auttamalla oppimateriaaleja kehittymään arvioinnin avulla. Tämän lisäksi jatkossa on mahdollisuus saada ilmoitus kun omaa oppimateriaalia on arvioitu. Kerromme näistäkin päivityksistä tässä blogissa ja twitterissä lisää kun ne ovat käytettävissänne.

Tässä ennakoiden vastaus muutamiin kysymyksiin arviointiin liittyen:

Ketkä voivat kommentoida oppimateriaalia?

Oppimateriaalia voivat kommentoida kaikki kirjautuneet käyttäjät. Palveluun voi kirjaantua Suomi.fi-, Haka- ja MpassID-tunnistautumisen avulla. Jokainen arviointi tehdään myös omalla nimellään. Rajoittamalla arviointi kirjautuneisiin käyttäjiin, pyrimme lisäämään arvioiden luotettavuutta. Näin jokaisen arvion takana on tunnistettu ihminen. Jokainen voi jättää myös vain yhden arvion.

Miten ilmiannan asiattoman kommentin?

Mikäli huomaat että oppimateriaalien kommenteissa on jotain asiatonta, otathan meihin yhteyden oppimateriaalivaranto@csc.fi Tutkimme asian välittömästi.

Saanko ilmoituksen kun oppimateriaaliani kommentoidaan?

Et vielä. Tämä on kuitenkin ominaisuus joka meillä on kehitteillä. Jatkossa voitkin omista tiedoista ilmoittaa sähköpostisi ja tilata ilmoituksen aina arvioinnin yhteydessä.

Toivoisin arviointi-lomakkeeseen muutosta. Missä voin antaa palautetta?

Voit antaa meille palautetta palautelomakkeellamme tai suoraan osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi Käsittelemme kaiken palautteen mahdollisimman pian ja viemme kehitysehdotukset Avointen oppimateriaalien kirjaston kehitystä ohjaavan AOE-työryhmän käsiteltäväksi.Tieto on kehittyvää. Siksi on tärkeää että pystymme päivittämään oppimateriaalimme silloin kun koemme sen tarpeelliseksi - silloin kun uutta tietoa on saatavilla, kun huomaat että johonkin kohtaan on lipsahtanut kirjoitusvirhe tai kun huomaat että voisit kertoa materiaalista vielä yhden asian.

Oppimateriaalin tietojen muokkaaminen on nyt mahdollista. Lisäämme tulevaisuudessa myös ominaisuuden uusien tiedostojen lisäämiseen jo julkaistuun oppimateriaaliin ja oppimateriaalissa olevien tiedostojen vaihtamiseen. Saat lisätietoa näistä ominaisuuksista myöhemmissä kirjoituksissa.

Muokkaaminen on helppoa ja sujuu jo rutiinilla kun olet tallentanutkin materiaaleja. Tässä kuitenkin myös kuvalliset ohjeet muokkaamiseen.

Oppimateriaalien tietojen muokkaaminen askel askeleelta


Kirjauduttuasi sisään aiemmin käyttämälläsi tunnistautumismetodilla, valitse omat oppimateriaalit -näkymästä oppimateriaali jonka haluat päivittää klikkaamalla muokkaa-linkkiä sen alapuolella. Näet omat oppimateriaalit -näkymässä myös uusia tuttavuuksia: keskeneräisiä tai julkaisemattomia oppimateriaaleja. Nämä oppimateriaalit ovat materiaaleja, joiden tallentaminen on jäänyt sinulta kesken. Voit omat oppimateriaalit -näkymästä nyt palata näihin ja lisätä materiaaleihin kuvailutiedot, jotka niiltä puuttuvat ja tämän jälkeen julkaista materiaalit.


Kuvakaappaukset ovat kuvitteellisen esimerkkioppimateriaalin muokkauksesta. Kaappauksiin on lisätty ympyröitä korostamaan tekstissä esiteltyjä ominaisuuksia.

Lomakkeella näkyvät ne tiedostot ja linkit, jotka oppimateriaaliisi kuuluu, samoin kun ne tiedot, jotka olet oppimateriaalistasi syöttänyt. Voit poistaa tietoja ruksin avulla ja lisätä tietoja samalla tavalla kuin tallentaessasi oppimateriaaliasi (kirjoittamalla tai valitsemalla valikosta). Voit edetä lomakkeella suoraan sille välilehdelle jonka tietoja haluat päivittää ylärivin välilehti-valikon avulla.


Kun olet syöttänyt haluamasi tiedot, klikkaa seuraava. Muista lopussa tallentaa materiaali esikatselu-välilehdellä!


Vain sinä voit muokata materiaaliasi. Jos huomaat jonkun toisen materiaalin kaipaavan muokkausta ja uutta näkemystä, voit harkita haluaisitko tehdä materiaalin pohjalta uuden, päivitetyn oppimateriaalin. Tuo materiaali se työstettyäsi tällöin uutena materiaalina palveluun ja muista merkitä Hyödynnetyt materiaalit -välilehdelle materiaali jota hyödynsit uudessa oppimateriaalissasi! Jatkossa voit myös vinkata palautteen avulla oppimateriaalin tekijälle päivitystarpeesta. Tästä lisää ensi kuussa.


Yleisiä kysymyksiä

Haluaisin lisätä yhden avainsanan, mutta en tehdä muita muutoksia tietoihin, onko tämä mahdollista?

On kyllä. Valitse oikea välilehti muokkauslomakkeella (tässä tapauksessa Perustiedot), lisää avainsanasi, klikkaa seuraava ja siirry Esikatselu-välilehdelle tallentamaan muutoksesi.

Mitä nämä nimettömät materiaalit ovat?

Nimettömät oppimateriaalit ovat oppimateriaaleja, joiden tallentamisprosessia et ole vienyt loppuun. Ne ovat siis keskeneräisiä oppimateriaalejasi! Voit muokkaa-napista lisätä niistä tarvittavat tiedot ja julkaista oppimateriaalit.

Voiko kuka tahansa muokata oppimateriaaliani?

Vain sinä voit päivittää oppimateriaalisi.

Mikäli valitsemasi lisenssi sallii sen, voivat muut tehdä uusia materiaaleja käyttäen materiaaliasi hyödyksi. Nämä eivät kuitenkaan koskaan tule sinun oppimateriaaliaisi päälle.

Voinko vaihtaa oppimateriaalin tiedoston tai linkin toiseksi?

Et vielä, mutta ppimateriaaliin kuuluvien tiedostojen vaihtaminen ja uusien tiedostojen lisäys on tulossa pian. Muistathan että tällöinkin aiempi tiedosto jää versiohistoriaan, eli pysyy arkistoissamme. Tämä on tärkeää tiedon luotettavuuden kannalta.Muuta uutta

Päivitimme samalla syöttölomakkeelle paljon toivotun ominaisuuden: tallennettu kansikuva näkyy nyt lomakkeella sen jälkeen kun olet valinnut ja tallentanut kuvan kansikuvan pop up -ikkunassa. Tämä tekee oppimateriaalien julkaisemisesta taas aavistuksen intuitiivisempaa.

Olemme myös ahkeroineet viestinnän saralla, huomasithan että maaliskuinen julkaisuwebinaarimme on nyt saatavilla myös tekstitettynä! Tallenteen ja kirjalliset vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin löytää webinaarin wikisivulta. Jotta palvelusta kertominen on helpompaa, julkaisimme webinaarin aikoihin myös noin kahden minuutin videon siitä mikä Avointen oppimateriaalien kirjasto on. Sen avulla on hyvä vinkata kolleegalle tai kaverille uudesta palvelusta: 

Saatoit huomata että rajausvalikko hakutulosnäkymässä näyttää pidemmältä. Päivitimme tänään Avointen oppimateriaalien kirjastolle kolme uutta hakurajausta: kieli, oppiaine ja tavoite. Näistä oppiaineen mukaan olet voinut jo aiemmin rajata etusivulta, mutta nyt pystyt tekemään saman myös hakutulos-näkymästä. Hakutuloksissa olevaan oppiaine, tutkinto, tieteenala -rajaukseen on myös lisätty paljon toivotut toisen asteen kurssit, moduulit ja tutkinnon osat. Tavoite taas tarkentaa hakutulosta opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden mukaisesti siten, että voit katsoa esimerkiksi tiettyyn laaja-alaisen oppimisen alueseen juuri sinun oppianeellasi soveltuvaa oppimateriaalia.

Kaikki kolme uutta rajausta toimivat siten, että ne näyttävät tuloksia joita kyseisen haun perusteella kirjastosta jo löytyy. Jos siis et näe valikossa haluamaasi tavoitetta, se kertoo että aiheesta ei vielä ole kirjastossa oppimateriaalia. Jos sinulta jo löytyy aiheesta materiaali tai tiedät hyvä avoimen materiaalin, haluasitko jakaa omasi tai vinkata palvelusta?

Haku toimii edelleen kuten aiemminkin: kirjoita aihe joka sinua kiinnostaa ja paina enter. Jos tuloksia on paljon, voit rajata hakua edelleen vasemmalla olevilla rajausfiltereillä. Tässä muutama vinkki tehostamaan hakujasi:

 • Etsi tietyn hankkeen materiaaleja
  • Kirjoita hakuun hankkeen nimi ja paina enter. Jos hankkeen nimi sisältää yleisiä sanoja kuten opettaja tai pedagogiikka, saattaa hakutulos olla hankkeen tuloksia runsaampi. Kokeile tällöin organisaatio-rajausta ja etsi sieltä hankkeesta vastaava organisaatio.
 • Katso millaisia materiaaleja tehdään oppilaitoksessa jossa haluaisit opiskella tai toimia
  • Klikkaa etusivun hae-painiketta ja rajaa hakunäkymää organisaatio-filtteristä haluamaasi organisaatioon. 
 • Etsi materiaaleja tiettyyn opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen alueeseen, sisältöalueeseen tai tavoitteeseen liittyen, jota haluaisit opettaa tai josta haluaisit oppia
  • Valitse etusivun oppiaine-rajauksesta opettamasi aine ja klikkaa hae-painiketta. Hakunäkymästä valitse Tavoitteet ja sisältöalueet -rajauksesta etsimäsi laaja-alaisen osaamisen alue. Jos et näe valikossa haluamaasi tavoitetta, se kertoo että aiheesta ei vielä ole kirjastossa oppimateriaalia.
 • Etsi materiaaleja vain sillä kielelllä millä haluat opiskella tai opettaa
  • Haku antaa sinulle näkymän kaikkiin hakuasi vastaaviin materiaaleihin, voit kieli-rajauksesta klikata näkyville vain suomeksi opiskeltavat materiaalit.

Tiedotamme Avointen oppimateriaalien kirjastoon liittyvistä ajankohtaisista asioista, tulevista tapahtumista ja uusista ominaisuuksista palvelun twitterin (aoe_suomi) kautta. Ajoittain uudet muutokset kaipaavat kuitenkin monisanaisempaa lähestymistä - sitä varten on tämä blogi. Blogissa kerromme twitter-tiedotusta tukevana kanavana ajankohtaisten asioiden taustaa ja niiden vaikutuksia. Blogipostaukset nostetaan jatkossa myös aina twitteriin.

Voit seurata suoraan myös tätä blogia valitsemalla "Watch this blog" bloginäkymän oikeasta yläreunasta. Pääset bloginäkymään klikkaamalla vasemmalla laidalla olevasta navigaatiota "Blog". Toiminto lähettää sähköpostiisi automaattisesti ilmoituksen aina kun blogiin on ilmestynyt uusi postaus. Watch this blog -toiminnolla blogia voi seurata vain Eduuni-wikiin sisäänkirjautuneet käyttäjät.

Tervetuloa seuraamaan Avointen oppimateriaalien kirjaston uudistuksia!