Blog


Eduuni-ID:n rekisteröintipalvelussa on katko 31.12.2019 klo 16.15 – 1.1.2020 klo 18.00 domain muutoksiin littyvien ylläpitotoimenpiteiden vuoksi.

Eduuni-ID kirjautuminen palveluihin toimii normaalisti myös katkon aikana.


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break on Eduuni-ID registration service on 31.12.2019 16:15 – 1.1.2020 18:00.
The service break applies to Eduuni-ID registration service due to domain changes.

Login to services with Eduuni-ID works normally during the break.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Eduuni-palveluissa on lyhyitä (max. 1-3 min.) katkoksia kello 18:00 - 21:00 välisenä aikana maanantaina 2.12.2019.
Katkot aiheutuvat tietoliikenneverkkoihin tehtävistä muutostöistä.

Pahoittelut katkojen aiheuttamasta häiriöstä.
Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Eduuni services are affected by short service breaks (max. 1-3 min.) between 6 p.m. - 9 p.m. on Monday 2nd of December.
Breaks are caused by the network configuration changes.

We are sorry for the inconvenience.
Kind regards,
Eduuni-team


Katko koskee seuraavia Eduuni-palveluita:
Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni Jira
*Eduuni-ID

Katko alkaa su 6.10.2019 kello 09:00 ja päättyy su 6.10.2019 kello kello 20:00.
Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia

*Eduuni-ID-palvelussa on katko su 6.10.2019 kello 09:00 - 11:00.
Katkon aikana suoritetaan huoltotöitä.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.
Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break applies to the following services:
Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni Jira
*Eduuni-ID

The break starts on Sunday, October 6, 2019 at 9 a.m. and ends on Sunday, October 6, 2019 at 8 p.m.
Changes:
• Bug and security fixes

*Service break on Eduuni-ID service on Sun. 6th of October from 9 a.m. to 11 a.m.
Maintenance work is carried out during the break.

We apologize for the inconvenience caused by the break.
Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces-palvelun etusivulla on listattu käyttäjälle näkyvät sivustot käyttöoikeuksien mukaan ja sivustot on jaettu luku- ja muokkausoikeudellisiin sivustoihin. Jatkossa sivustot listataan aakkosjärjestyksessä ilman luku- ja muokkausoikeuksien erottelua. Tämä nopeuttaa etusivun latautumista huomattavasti, etenkin käyttäjillä, joille näkyy paljon sivustoja.
Käyttäjät voivat nyt entistäkin paremmin keskittyä työskentelyyn odottelun sijaan! Seuratut sivustot -pysyy edelleen tutulla paikalla listauksen kärjessä, ja tätä toiminnallisuutta kannattaakin hyödyntää, jotta suosikkisivustot löytyvät helposti ja nopeasti.

Muutos tulee voimaan viikonlopun 31.8-1.9. aikana.


The homepage of Eduuni-workspaces service has compiled a list of sites based on user's permissions. The list have previously been divided into two parts: "sites I can read" and "sites I can modify". Starting on next weekend, all sites will be listed alphabetically in one part. This speeds up the homepage significantly, especially for users who have a lot of sites to view. Users can now focus more on working instead of waiting! To help you keep up with your favourite sites, your followed sites will stay on their familiar place on top of the list!

The change will take effect during 31.8-1.9.


Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa la 31.8.2019 kello 09:00 ja päättyy su 1.9.2019 kello 14:00.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia
• Etusivun sivustolistauksen nopeuttaminen
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service.
The break starts on Saturday 31th August 2019 at 9 a.m. and ends on Sunday 1st September 2019 at 2 p.m.

Changes:
• Bug and security fixes
• Improving homepage site list
We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa su 30.6.2019 kello 16:00 ja päättyy su 30.6.2019 kello 20:00.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break on Eduuni-workspaces service.
The break starts on Sunday 30th June 2019 at 4 p.m. and ends on Sunday 30th June 2019 at 8 p.m.

Changes:
• Bug and security fixes

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa su 19.5.2019 kello 8:00 ja päättyy su 19.5.2019 kello 18:00.

Katkon aikana asennetaan kiireellinen tietoturvapäivitys.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service.

The break starts on Sunday 19th May 2019 at 8:00 a.m. and ends on Sunday 19th May 2019 at 6 p.m.

An urgent security update is installed during the service break.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni Jira ja Eduuni-wiki palvelut päivitettiin uusimpiin tuoteversioihin huhtikuussa. 
Päivityksen mukana palveluihin on tullut muutamia parannuksia ja tässä niistä parhaimmat!

Eduuni Jira

Nopeampi Jira
Jira 8.0 on huomattavasti nopeampi kuin aiemmat versiot. Kyse ei ole pelkästään nopeammasta indeksoinnista, vaan myös näkymät ja boardit latautuvat aiempaa nopeammin.

 • Boardien ja backlogien lataus
 • JQL-haku (advanced search)
 • Boardin selaaminen

Notifikaatiot koosteena
Ei enää notifikaatioiden tulvaa sähköpostiin!
Sähköpostinotifikaatiot jira-tehtävän (issue) muutoksista lähetetään jatkossa kootusti 10min aikaikkunan sisällä tapahtuneista muutoksista.

Lisää tietoa projekteista
Projektit-näkymään on lisätty kaksi uutta saraketta, joiden avulla projektin admin-käyttäjät voivat nähdä tietoa projektin tilasta. "Issues" ja "Last issue update" kentät näyttävät jira-tehtävien (issue) määrän, sekä milloin projektin tehtäviä on viimeksi muokattu.

Jos olet admin-käyttäjä projektissa, voit tarkastella projekteja: > Projects.

Flexible boards
Flexible boards -ominaisuus mahdollistaa "issue detail" -näkymän koon muokkaamisen dynaamisesti tarpeen mukaan nyt myös Kanban ja Scrum -boardeilla. Skrollattavuuden ansiosta boardit istuvat paremmin myös pienemmille näytöille.

Lue lisää uusista ominaisuuksista Jiran julkaisuilmoituksista: https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-release-notes-776821069.html

Eduuni-wiki

Uudistunut haku
Uudistunu hakukokemus on tehnyt sisällön hakemisesta helppoa ja tehokasta. Monipuolinen ja interaktiivisen suodatus auttaa löytämään tarvittavat tiedot entistä nopeammin. Hakutuloksia on mahdollista suodattaa myös space-kategorian perusteella, jolloin tuloksia voi rajata kätevästi saman aihepiirin sivustoista.

Sivunumerot PDF-exporteihin
Uutena ominaisuutena wiki-sivuista otettaviin PDF-exporteihin (export to PDF) on lisätty mahdollisuus lisätä sivunumerot mukaan.

Tehokkaampaa tiedostojen editointia
Confleunce-sivujen liitteitä voi editoida suoraan omalla työasemalla uuden Atlassian companion -sovelluksen avulla. Sovellus mahdollistaa tiedoston avaamiseen sivulta editoitavaksi omalle koneelle, jonka jälkeen se tallennetaan takaisin Confluenceen vain muutamalla klikkauksella. Toiminallisuus ei rajoitu vain Office-tiedostoihin, vaan sitä voi hyödyntää mm. Photoshop- tai Keynote -tiedostojen kanssa. Ominaisuus korvaa aiemman Edit in Office -työkalun.
(Huom! Tämä ominaisuus ei tue samanaikaista editointia.)


Lue lisää uusista ominaisuuksista Confluencen julkaisuilmoituksista: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html 


Eduuni Jira (Atlassian Jira) and Eduuni-wiki (Atlassian Confluence) has been updated to the latest product versions on April.
Few improvements and new functionalities was introduced with these updates, and here are the best ones!

Eduuni Jira

Performance improvements
Because of the changes and improvements Atlassian has introduced, Jira 8.0 is significantly faster than the previous versions. It’s not only about faster indexing, but also the most commonly used views, like boards and backlogs.

 • Viewing boards and backlogs
 • Searching with JQL (advanced search)
 • Browsing boards

Better email notifications
Atlassian has made the issue update notifications smarter, and less chatty. In Jira 8.0, events that occur close together will be batched and received in a single email.

More insights into your projects
There's two new columns added to the Projects page to help project admins determine the importance of the projects and to decide, if those are still worth keeping.
Issues and Last issue update will show you the number of issues in a project, and the date of the last update on an issue.

If you're a project admin, go ahead and check it out at  > Projects.

Flexible boards
You can now resize the ‘Issue details’ panel on Scrum and Kanban boards! Atlassian has also added horizontal scrolling to boards with many columns that enables the view to fit better even on small screens.

Check out the release notes for more information about Jira upgrades: https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-release-notes-776821069.html

Eduuni-wiki

The new Confluence search
The new Confluence search experience has made it easier and faster to search, filter and find the information needed. It's also possible to use space categories as a search filter
allowing users to limit their results to a group of related spaces.

Add numbers to PDF-exports
When a space is exported to PDF, page numbers can be added with just one click. Page numbers will be placed in the centre of the footer on the PDF file.

A better way to edit files
Any file attached to a Confluence page can be edited via a desktop application called Atlassian Companion, which saves the file back to Confluence just in a few clicks. And it’s not just available for Microsoft Office documents; it works for Photoshop files, Keynote presentations — any attached file with a compatible application installed on user's computer. This feature has replaced the Edit in Office function. (NB! This feature doesn't support collaborative editing.)

Check out the release notes for more information about Confluence upgrades: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html

Eduuni-palveluissa saattaa esiintyä katkoja torstaiaamuna 11.4 kello 04:00 - 05:00 välillä.

Eduuni-ID:tä hyödyntävissä palveluissa on huolehdittava varmenteenvaihdosta, jos palvelu ei tee sitä automaattisesti.

Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiIn Eduuni services, breaks may occur on Thursday morning 11th April between 4am - 5am.

Services that utilize the Eduuni-ID must take care of the exchange of certificates if the service does not do so automatically.


We apologize for the inconvenience caused by the breaks.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces palveluissa on palvelukatko pääsiäisenä.


Katko alkaa la 20.4.2019 kello 8:00 ja päättyy su 21.4.2019 kello 18:00.

Katkon aikana tehdään päivityksiä ja huoltotoimenpiteitä palveluun.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service at Easter.

The break starts on Saturday 20th April 2019 at 8:00 am and ends on Sunday 21st April 2019 at 6 pm

During the break, upgrades and maintenance are made to the service.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluissa on palvelukatko la 13.4. klo. 8.00 - su 14.4. klo. 18.00.

Palvelukatko koskee Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluja.
Katko alkaa la 13.4.2019 kello 8:00 ja päättyy su 14.4.2019 kello 18:00.

Katkon aikana palvelut päivitetään uusimpiin tuoteversioihin.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-wiki and Eduuni Jira Services on Saturday 13th April from 8 a.m. to Sunday 14th April 6 p.m.

The service break applies to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services.
The break starts on Saturday 13th April 2019 at 8:00 a.m. and ends on Sunday 14th April 2019 at 6 p.m.

During the break, Eduuni-wiki and Jira will be upgraded to the newest versions.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-palveluissa (Eduuni-workspaces, Eduuni-wiki ja Eduuni Jira) oli muutaman minuutin palvelukatko tänään 2.4.2019 kello 12:44.

Katko johtui virtualisointialustan vikatilanteesta.


Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiThere was a few minutes service break in Eduuni Services (Eduuni-workspaces, Eduuni-wiki and Eduuni Jira) today on April 2 at 12:44.

The service break was due to the failure of the virtualization platform.

 

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Hei,

Sinulla on nyt mahdollisuus tarkistaa Eduuni-ID:n kirjautumishistoria tarkistaaksesi mihin ja milloin tunnuksellasi on kirjauduttu. Huomaa, että Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluiden historia alkoi vasta 2.3.2019 kertakirjautumisratkaisun uudistamisen myötä. Löydät kirjautumishistorian valitsemalla Eduuni-palveluiden valikoista ID, kirjautumalla sisään ja valitsemalla Kirjautumishistoria.

Internet-pohjaisten (SOME) kirjautumistapojen käyttäjille on nyt tarjolla ohjeistus turva-asetusten, kuten kaksivaiheinen tunnistamisen käyttöönottoon. Ohjeistus lähetetään myös sähköpostiin Eduuni-ID:n rekisteröinnissä sellaisille käyttäjille, jotka käyttää internet pohjaisia kirjautumistapoja.

Eduuni-ID-tunnistuspalvelun lähettämien sähköpostiviestien ulkoasu on muutettu vastaamaan palvelun ulkoasua.

Eduuni-palveluiden käyttöehdot on julkaistu. Löydän linkin käyttöehtoihin Eduuni-palveluiden etusivujen alalaidasta.

Eduuni-wikin ja Jiran SSO kertakirjautumisratkaisu on myös uusittu. Uusi ratkaisu korjaa lähinnä Jiraan liittyviä ongelmia. Ongelmia ovat olleet mm. uuden käyttäjän kirjautuminen Jiraan ja kirjautuminen suoraan linkin kautta Jira Issuehen.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiHi,

You now have the possibility to check the Sign In History of Eduuni-ID to check where and when your account was used. Please note that Eduuni-wiki and Eduuni Jira services sign in history only started on March 2, 2009 with the renewal of the single sign-on solution. You can find your Sign In History by selecting ID from the menus of the Eduuni-services, signing in and selecting Sign In History.

Users of Internet-based (SOME) sign in methods are now provided with instructions for enabling security settings, such as two-factor authentication. The instructions are also sent to email when registering the Eduuni-ID for users who use Internet-based sign in methods.

The appearance of the email messages sent by the Eduuni-ID service has been changed to match the look of the service.

The terms of use of Eduuni Services have been published. I can find a link to the Terms of Use at the bottom of the Eduuni Services homepage.

Eduuni-wiki and Jira SSO sign in solution has also been renewed. New solution will mainly fix Jira-related problems. Problems are for example: signing in for a new user in Jira and signing in directly to Jira Issue through a link.


Kind regards,
Eduuni-team

Palvelukatko koskee Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluja.

Katko alkaa la 2.3.2019 kello 9:00 ja päättyy la 2.3.2019 kello 21:00.

Katkon aikana Eduuni-wikin ja Jiran SSO kirjautumisratkaisuun tehdään muutoksia, jotka korjaavat lähinnä Jiraan liittyviä ongelmia. Ongelmia ovat mm. uuden käyttäjän kirjautuminen Jiraan ja kirjautuminen suoraan linkin kautta Jira Issuehen.
 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiThe service break applies to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services.

The break starts on Saturday 2nd March 2019 at 9:00 am and ends on Saturday 2 March 2019 at 21:00.

During the break, changes will be made to the Eduuni-wiki and Jira SSO sign in solution, which will mainly fix Jira-related problems. Problems are for example: signing in for a new user in Jira and signing in directly to Jira Issue through a link.
 

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Palvelukatko koskee ainoastaan uusien käyttäjien rekisteröintiä. Olemassa olevat Eduuni-ID-tunnukset toimivat normaalisti.

Muutokset Eduuni-ID-palvelussa:

 • Lisätään käyttäjille mahdollisuus nähdä oma Eduuni-ID kirjautumishistoria
 • Lisätään internet-pohjaisten kirjautumistapojen käyttäjille ohjeistus turva-asetusten käyttöönottoon
 • Yhdenmukaistetaan Eduuni-ID-palvelun lähettämien sähköpostiviestien ulkoasu palvelun ulkoasun kanssa
 • Julkaistaan Eduuni-käyttöehdot

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi
 Service break only applies to the sign up of new users. Existing Eduuni-IDs work normally.

Changes in Eduuni-ID:

 • Enable users to see their Eduuni-ID sign in history
 • Users with internet-based sign in methods are provided with the instructions how to enable security settings
 • Harmonize the layout of e-mail messages sent by Eduuni-ID with the layout of the service
 • Publishing the Eduuni Terms of Use

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team