Blog

Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluissa on palvelukatko la 5.9.2020 klo 8:00 - su 6.9.2020 klo 18:00.
Katko koskee Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluita.

Katko alkaa lauantaina 5.9.2020 klo 8:00 ja päättyy sunnuntaina 6.9.2020 klo 18:00.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break on Eduuni-wiki and Eduuni Jira Services on Saturday, September 5, 2020, from 8 a.m to Sunday, September 6, 2020, 6 p.m.

The service break applies to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services.
The break starts on Saturday, September 5, 2020, at 8 a.m. and ends on Sunday, September 6, 2020, at 6 p.m.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Uutta Eduunissa: Slack!

Kesäterveiset Eduunista! ☀️


Eduunin palvelutarjontaa on nyt täydennetty kahdella vaihtoehdolla Slackin* käyttöönottoon:


Eduuni-ID for Slack - Asiakkaan omaan Slackiin (Plus tai Enterprise Grid Plan) liitetty Eduuni-ID kirjautuminen. Slackin hallinta ja omistajuus säilyvät asiakkaalla ja kirjautuminen tapahtuu kätevästi Eduuni-ID:llä! (Eduuni-ID hinnaston mukaan).
Voit ottaa Eduuni-ID -palvelun käyttöön asiakkuuslomakkeella kirjaamalla kytkettäväksi palveluksi oman Slack-workspacen URL, tai ota yhteys customerservice@eduuni.fi.

Eduuni Slack lisäpalvelu verkostoasiakkaille. Eduuni Slack -workspaceen luodaan verkostoasiakkaalle oma yksityinen kanava. Eduuni Slackiin kirjaudutaan käyttäen Eduuni-ID kirjautumista ja se myydään verkostoasiakkaille lisäpalveluna (Eduuni-hinnasto). Verkostoasiakkaat voivat ottaa Eduuni Slack -palvelun käyttöön asiakkuuslomakkeella.


*Slack on pikaviestintäsovellus, jonka sisällä voidaan käydä keskustelua laajemman kanavan kesken tai keskustella yksittäisen henkilön kanssa. Slackiin on mahdollista liittää useita erilaisia liitännäisiä ulkoisiin palveluihin kuten esimerkiksi Eduuni-wikiin ja Jiraan.


Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi


Huom! Aiemmin ilmoitettu katkon ajankohta (1.5.2020) on muuttunut.

Katko koskee seuraavia Eduuni-palveluita:
Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni Jira
*Eduuni-ID

Katko alkaa la 9.5.2020 kello 08:00 ja päättyy su 10.5.2020 kello 20:00.

*Eduuni-ID-palvelussa on katko la 9.5.2020 kello 08:00 - 12:00.

Palvelukatkon syy:
• Virtualisointialustan bugi- ja tietoturvakorjauksia

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break on Eduuni services on Saturday, May 9, 2020, from 8 a.m. to Sunday, May 10, 2020, 8 p.m.

NB! The previously announced date for the service break (May 1, 2020) has been changed.


Service break applies to the following services:
Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni Jira
*Eduuni-ID

The break starts on Saturday, May 9, 2020, at 8 a.m. and ends on Sunday, May 10, 2020, at 8 p.m.

The reason for the service break:
• Bug and security fixes on virtualization platform

*Service break on Eduuni-ID service on Saturday, May 9, from 8 a.m. to 12 p.m.


We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,
Eduuni-team

Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.

Katko alkaa la 14.3.2020 kello 12:00 ja päättyy la 14.3.2020 kello 15:00.
Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

• Bugi- ja tietoturvakorjauksia

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service.

The break starts on Saturday 14th March 2020 at 12 p.m. and ends on Saturday 14th March on 3 p.m.
Changes:

• Bug and security fixes

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-wiki ja Eduuni Jira -palvelut ovat päivitetty uusimpiin tuoteversioihin

Eduuni-wiki on päivitetty versioon Atlassian Confluence server 7.2.0
Eduuni Jira on päivitetty versioon Atlassian Jira Software 8.6.1

Lisätietoja versioista seuraavista linkeistä:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-6-x-release-notes-978220007.html

Jiran uusimassa versiossa Internet Explorer -selain (IE) on poistunut tuettujen selainten listalta.
Tämä tarkoittaa, että Eduuni Jiraa voi edelleen käyttää normaalisti IE-selaimella, mutta Atlassian ei enää korjaa aktiivisesti IE-kohtaisia vikoja tai kehitä toiminnallisuuksia IE-yhteensopivaksi.

Lisätietoja: https://blog.developer.atlassian.com/retiring-ie11-support-for-atlassian-cloud-server-and-data-center-products/

Olemme huomanneet, että uusimassa Jira-päivityksessä uudistunut käyttöoikeuksien hallinta (users & roles) ei kuitenkaan toimi IE-selaimella.
Muut oletustoiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla (myös IE:llä).
Käyttöoikeuksienhallinta edellyttää Administrator-roolia projektissa.


Eduuni-wiki and Eduuni Jira services have been upgraded to the newest versions

Eduuni-wiki is now based on Atlassian Confluence server version 7.2.0
Eduuni Jira is now based on Atlassian Jira Software version 8.6.1

More information about the versions can be found from the links below:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-6-x-release-notes-978220007.html

In the latest version of Jira, Internet Explorer (IE) has been removed from the list of supported browsers.
This means that Eduuni Jira can still be used normally with IE, but Atlassian no longer actively fix IE-specific bugs or develop functionalities to be IE-compatible.

More information: https://blog.developer.atlassian.com/retiring-ie11-support-for-atlassian-cloud-server-and-data-center-products/

We have noticed that the updated Users and roles page released in the new version of Jira doesn't work with IE.
Other default functionalities are available in all commonly used browsers (including IE).
Access to user management in Jira requires an Administrator role in Jira project.
Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 11.1. klo 9.00 - su 12.1. klo 12.00 välisenä aikana.

Katko koskee kaikkia Eduuni-palveluita. Palvelukatkon aikana palvelut ovat osittain tai kokonaan pois käytöstä.
Eduuni-palvelut ovat käytettävissä viimeistään su 12.1. klo 12.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia
• Atlassian tuotepäivitykset


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.
Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni services between Saturday 11th of January from 9 a.m. to Sunday 12th of January 12 noon.

The break applies to all Eduuni services. Eduuni services are partially or completely out of service during the break.
Eduuni services will be available no later than Sunday 12th of January at 12 noon.

Changes:
• Bug and security fixes
• Atlassian product updates


We apologize for the inconvenience caused by the break.
Kind regards,
Eduuni-team


Eduuni-ID:n rekisteröintipalvelussa on katko 31.12.2019 klo 16.15 – 1.1.2020 klo 18.00 domain muutoksiin littyvien ylläpitotoimenpiteiden vuoksi.

Eduuni-ID kirjautuminen palveluihin toimii normaalisti myös katkon aikana.


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break on Eduuni-ID registration service on 31.12.2019 16:15 – 1.1.2020 18:00.
The service break applies to Eduuni-ID registration service due to domain changes.

Login to services with Eduuni-ID works normally during the break.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Eduuni-palveluissa on lyhyitä (max. 1-3 min.) katkoksia kello 18:00 - 21:00 välisenä aikana maanantaina 2.12.2019.
Katkot aiheutuvat tietoliikenneverkkoihin tehtävistä muutostöistä.

Pahoittelut katkojen aiheuttamasta häiriöstä.
Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Eduuni services are affected by short service breaks (max. 1-3 min.) between 6 p.m. - 9 p.m. on Monday 2nd of December.
Breaks are caused by the network configuration changes.

We are sorry for the inconvenience.
Kind regards,
Eduuni-team


Katko koskee seuraavia Eduuni-palveluita:
Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni Jira
*Eduuni-ID

Katko alkaa su 6.10.2019 kello 09:00 ja päättyy su 6.10.2019 kello kello 20:00.
Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia

*Eduuni-ID-palvelussa on katko su 6.10.2019 kello 09:00 - 11:00.
Katkon aikana suoritetaan huoltotöitä.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.
Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break applies to the following services:
Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni Jira
*Eduuni-ID

The break starts on Sunday, October 6, 2019 at 9 a.m. and ends on Sunday, October 6, 2019 at 8 p.m.
Changes:
• Bug and security fixes

*Service break on Eduuni-ID service on Sun. 6th of October from 9 a.m. to 11 a.m.
Maintenance work is carried out during the break.

We apologize for the inconvenience caused by the break.
Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces-palvelun etusivulla on listattu käyttäjälle näkyvät sivustot käyttöoikeuksien mukaan ja sivustot on jaettu luku- ja muokkausoikeudellisiin sivustoihin. Jatkossa sivustot listataan aakkosjärjestyksessä ilman luku- ja muokkausoikeuksien erottelua. Tämä nopeuttaa etusivun latautumista huomattavasti, etenkin käyttäjillä, joille näkyy paljon sivustoja.
Käyttäjät voivat nyt entistäkin paremmin keskittyä työskentelyyn odottelun sijaan! Seuratut sivustot -pysyy edelleen tutulla paikalla listauksen kärjessä, ja tätä toiminnallisuutta kannattaakin hyödyntää, jotta suosikkisivustot löytyvät helposti ja nopeasti.

Muutos tulee voimaan viikonlopun 31.8-1.9. aikana.


The homepage of Eduuni-workspaces service has compiled a list of sites based on user's permissions. The list have previously been divided into two parts: "sites I can read" and "sites I can modify". Starting on next weekend, all sites will be listed alphabetically in one part. This speeds up the homepage significantly, especially for users who have a lot of sites to view. Users can now focus more on working instead of waiting! To help you keep up with your favourite sites, your followed sites will stay on their familiar place on top of the list!

The change will take effect during 31.8-1.9.


Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa la 31.8.2019 kello 09:00 ja päättyy su 1.9.2019 kello 14:00.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia
• Etusivun sivustolistauksen nopeuttaminen
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service.
The break starts on Saturday 31th August 2019 at 9 a.m. and ends on Sunday 1st September 2019 at 2 p.m.

Changes:
• Bug and security fixes
• Improving homepage site list
We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa su 30.6.2019 kello 16:00 ja päättyy su 30.6.2019 kello 20:00.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• Bugi- ja tietoturvakorjauksia

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Service break on Eduuni-workspaces service.
The break starts on Sunday 30th June 2019 at 4 p.m. and ends on Sunday 30th June 2019 at 8 p.m.

Changes:
• Bug and security fixes

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa su 19.5.2019 kello 8:00 ja päättyy su 19.5.2019 kello 18:00.

Katkon aikana asennetaan kiireellinen tietoturvapäivitys.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service.

The break starts on Sunday 19th May 2019 at 8:00 a.m. and ends on Sunday 19th May 2019 at 6 p.m.

An urgent security update is installed during the service break.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni Jira ja Eduuni-wiki palvelut päivitettiin uusimpiin tuoteversioihin huhtikuussa. 
Päivityksen mukana palveluihin on tullut muutamia parannuksia ja tässä niistä parhaimmat!

Eduuni Jira

Nopeampi Jira
Jira 8.0 on huomattavasti nopeampi kuin aiemmat versiot. Kyse ei ole pelkästään nopeammasta indeksoinnista, vaan myös näkymät ja boardit latautuvat aiempaa nopeammin.

  • Boardien ja backlogien lataus
  • JQL-haku (advanced search)
  • Boardin selaaminen

Notifikaatiot koosteena
Ei enää notifikaatioiden tulvaa sähköpostiin!
Sähköpostinotifikaatiot jira-tehtävän (issue) muutoksista lähetetään jatkossa kootusti 10min aikaikkunan sisällä tapahtuneista muutoksista.

Lisää tietoa projekteista
Projektit-näkymään on lisätty kaksi uutta saraketta, joiden avulla projektin admin-käyttäjät voivat nähdä tietoa projektin tilasta. "Issues" ja "Last issue update" kentät näyttävät jira-tehtävien (issue) määrän, sekä milloin projektin tehtäviä on viimeksi muokattu.

Jos olet admin-käyttäjä projektissa, voit tarkastella projekteja: > Projects.

Flexible boards
Flexible boards -ominaisuus mahdollistaa "issue detail" -näkymän koon muokkaamisen dynaamisesti tarpeen mukaan nyt myös Kanban ja Scrum -boardeilla. Skrollattavuuden ansiosta boardit istuvat paremmin myös pienemmille näytöille.

Lue lisää uusista ominaisuuksista Jiran julkaisuilmoituksista: https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-release-notes-776821069.html

Eduuni-wiki

Uudistunut haku
Uudistunu hakukokemus on tehnyt sisällön hakemisesta helppoa ja tehokasta. Monipuolinen ja interaktiivisen suodatus auttaa löytämään tarvittavat tiedot entistä nopeammin. Hakutuloksia on mahdollista suodattaa myös space-kategorian perusteella, jolloin tuloksia voi rajata kätevästi saman aihepiirin sivustoista.

Sivunumerot PDF-exporteihin
Uutena ominaisuutena wiki-sivuista otettaviin PDF-exporteihin (export to PDF) on lisätty mahdollisuus lisätä sivunumerot mukaan.

Tehokkaampaa tiedostojen editointia
Confleunce-sivujen liitteitä voi editoida suoraan omalla työasemalla uuden Atlassian companion -sovelluksen avulla. Sovellus mahdollistaa tiedoston avaamiseen sivulta editoitavaksi omalle koneelle, jonka jälkeen se tallennetaan takaisin Confluenceen vain muutamalla klikkauksella. Toiminallisuus ei rajoitu vain Office-tiedostoihin, vaan sitä voi hyödyntää mm. Photoshop- tai Keynote -tiedostojen kanssa. Ominaisuus korvaa aiemman Edit in Office -työkalun.
(Huom! Tämä ominaisuus ei tue samanaikaista editointia.)


Lue lisää uusista ominaisuuksista Confluencen julkaisuilmoituksista: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html 


Eduuni Jira (Atlassian Jira) and Eduuni-wiki (Atlassian Confluence) has been updated to the latest product versions on April.
Few improvements and new functionalities was introduced with these updates, and here are the best ones!

Eduuni Jira

Performance improvements
Because of the changes and improvements Atlassian has introduced, Jira 8.0 is significantly faster than the previous versions. It’s not only about faster indexing, but also the most commonly used views, like boards and backlogs.

  • Viewing boards and backlogs
  • Searching with JQL (advanced search)
  • Browsing boards

Better email notifications
Atlassian has made the issue update notifications smarter, and less chatty. In Jira 8.0, events that occur close together will be batched and received in a single email.

More insights into your projects
There's two new columns added to the Projects page to help project admins determine the importance of the projects and to decide, if those are still worth keeping.
Issues and Last issue update will show you the number of issues in a project, and the date of the last update on an issue.

If you're a project admin, go ahead and check it out at  > Projects.

Flexible boards
You can now resize the ‘Issue details’ panel on Scrum and Kanban boards! Atlassian has also added horizontal scrolling to boards with many columns that enables the view to fit better even on small screens.

Check out the release notes for more information about Jira upgrades: https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-release-notes-776821069.html

Eduuni-wiki

The new Confluence search
The new Confluence search experience has made it easier and faster to search, filter and find the information needed. It's also possible to use space categories as a search filter
allowing users to limit their results to a group of related spaces.

Add numbers to PDF-exports
When a space is exported to PDF, page numbers can be added with just one click. Page numbers will be placed in the centre of the footer on the PDF file.

A better way to edit files
Any file attached to a Confluence page can be edited via a desktop application called Atlassian Companion, which saves the file back to Confluence just in a few clicks. And it’s not just available for Microsoft Office documents; it works for Photoshop files, Keynote presentations — any attached file with a compatible application installed on user's computer. This feature has replaced the Edit in Office function. (NB! This feature doesn't support collaborative editing.)

Check out the release notes for more information about Confluence upgrades: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html

Eduuni-palveluissa saattaa esiintyä katkoja torstaiaamuna 11.4 kello 04:00 - 05:00 välillä.

Eduuni-ID:tä hyödyntävissä palveluissa on huolehdittava varmenteenvaihdosta, jos palvelu ei tee sitä automaattisesti.

Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiIn Eduuni services, breaks may occur on Thursday morning 11th April between 4am - 5am.

Services that utilize the Eduuni-ID must take care of the exchange of certificates if the service does not do so automatically.


We apologize for the inconvenience caused by the breaks.

Kind regards,
Eduuni-team