Blog

Blog

Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluissa on palvelukatko la 13.4. klo. 8.00 - su 14.4. klo. 18.00.

Palvelukatko koskee Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluja.
Katko alkaa la 13.4.2019 kello 8:00 ja päättyy su 14.4.2019 kello 18:00.

Katkon aikana palvelut päivitetään uusimpiin tuoteversioihin.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-wiki and Eduuni Jira Services on Saturday 13th April from 8 a.m. to Sunday 14th April 6 p.m.

The service break applies to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services.
The break starts on Saturday 13th April 2019 at 8:00 a.m. and ends on Sunday 14th April 2019 at 6 p.m.

During the break, Eduuni-wiki and Jira will be upgraded to the newest versions.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-palveluissa (Eduuni-workspaces, Eduuni-wiki ja Eduuni Jira) oli muutaman minuutin palvelukatko tänään 2.4.2019 kello 12:44.

Katko johtui virtualisointialustan vikatilanteesta.


Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiThere was a few minutes service break in Eduuni Services (Eduuni-workspaces, Eduuni-wiki and Eduuni Jira) today on April 2 at 12:44.

The service break was due to the failure of the virtualization platform.

 

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Hei,

Sinulla on nyt mahdollisuus tarkistaa Eduuni-ID:n kirjautumishistoria tarkistaaksesi mihin ja milloin tunnuksellasi on kirjauduttu. Huomaa, että Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluiden historia alkoi vasta 2.3.2019 kertakirjautumisratkaisun uudistamisen myötä. Löydät kirjautumishistorian valitsemalla Eduuni-palveluiden valikoista ID, kirjautumalla sisään ja valitsemalla Kirjautumishistoria.

Internet-pohjaisten (SOME) kirjautumistapojen käyttäjille on nyt tarjolla ohjeistus turva-asetusten, kuten kaksivaiheinen tunnistamisen käyttöönottoon. Ohjeistus lähetetään myös sähköpostiin Eduuni-ID:n rekisteröinnissä sellaisille käyttäjille, jotka käyttää internet pohjaisia kirjautumistapoja.

Eduuni-ID-tunnistuspalvelun lähettämien sähköpostiviestien ulkoasu on muutettu vastaamaan palvelun ulkoasua.

Eduuni-palveluiden käyttöehdot on julkaistu. Löydän linkin käyttöehtoihin Eduuni-palveluiden etusivujen alalaidasta.

Eduuni-wikin ja Jiran SSO kertakirjautumisratkaisu on myös uusittu. Uusi ratkaisu korjaa lähinnä Jiraan liittyviä ongelmia. Ongelmia ovat olleet mm. uuden käyttäjän kirjautuminen Jiraan ja kirjautuminen suoraan linkin kautta Jira Issuehen.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiHi,

You now have the possibility to check the Sign In History of Eduuni-ID to check where and when your account was used. Please note that Eduuni-wiki and Eduuni Jira services sign in history only started on March 2, 2009 with the renewal of the single sign-on solution. You can find your Sign In History by selecting ID from the menus of the Eduuni-services, signing in and selecting Sign In History.

Users of Internet-based (SOME) sign in methods are now provided with instructions for enabling security settings, such as two-factor authentication. The instructions are also sent to email when registering the Eduuni-ID for users who use Internet-based sign in methods.

The appearance of the email messages sent by the Eduuni-ID service has been changed to match the look of the service.

The terms of use of Eduuni Services have been published. I can find a link to the Terms of Use at the bottom of the Eduuni Services homepage.

Eduuni-wiki and Jira SSO sign in solution has also been renewed. New solution will mainly fix Jira-related problems. Problems are for example: signing in for a new user in Jira and signing in directly to Jira Issue through a link.


Kind regards,
Eduuni-team

Palvelukatko koskee Eduuni-wiki ja Eduuni Jira palveluja.

Katko alkaa la 2.3.2019 kello 9:00 ja päättyy la 2.3.2019 kello 21:00.

Katkon aikana Eduuni-wikin ja Jiran SSO kirjautumisratkaisuun tehdään muutoksia, jotka korjaavat lähinnä Jiraan liittyviä ongelmia. Ongelmia ovat mm. uuden käyttäjän kirjautuminen Jiraan ja kirjautuminen suoraan linkin kautta Jira Issuehen.
 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiThe service break applies to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services.

The break starts on Saturday 2nd March 2019 at 9:00 am and ends on Saturday 2 March 2019 at 21:00.

During the break, changes will be made to the Eduuni-wiki and Jira SSO sign in solution, which will mainly fix Jira-related problems. Problems are for example: signing in for a new user in Jira and signing in directly to Jira Issue through a link.
 

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Palvelukatko koskee ainoastaan uusien käyttäjien rekisteröintiä. Olemassa olevat Eduuni-ID-tunnukset toimivat normaalisti.

Muutokset Eduuni-ID-palvelussa:

  • Lisätään käyttäjille mahdollisuus nähdä oma Eduuni-ID kirjautumishistoria
  • Lisätään internet-pohjaisten kirjautumistapojen käyttäjille ohjeistus turva-asetusten käyttöönottoon
  • Yhdenmukaistetaan Eduuni-ID-palvelun lähettämien sähköpostiviestien ulkoasu palvelun ulkoasun kanssa
  • Julkaistaan Eduuni-käyttöehdot

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi
 Service break only applies to the sign up of new users. Existing Eduuni-IDs work normally.

Changes in Eduuni-ID:

  • Enable users to see their Eduuni-ID sign in history
  • Users with internet-based sign in methods are provided with the instructions how to enable security settings
  • Harmonize the layout of e-mail messages sent by Eduuni-ID with the layout of the service
  • Publishing the Eduuni Terms of Use

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa lauantaina 5.1.2019 klo. 8:00 ja päättyy sunnuntaina 6.1.2019 klo. 10:00. 

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• SharePointin bugi- ja tietoturva-korjauksia


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Eduuni-tiimiMaintenance break applies to Eduuni-workspaces.
The break starts on Saturday 5th January at 8 a.m. and ends on Sunday 6th January at 10 a.m.


Changes:

• Bug and security fixes on SharePoint


We apologize for any inconvenience.

Eduuni-team

Aiemmin ilmoitettu katko koskien Eduuni-wiki ja Eduuni Jira -palveluita joka oli tarkoitus suorittaa lauantaina 3.11.2018 klo. 8:00 - 12:00 välisenä aikana joudutaan siirtämään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Pahoittelemme suunnitelmien muutoksesta aiheutuvaa haittaa!

Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

--

The previously announced maintenance break for the Eduuni-wiki and Eduuni Jira services that was scheduled for Saturday 3rd November 2018 from 8:00 am to 12:00 am will be rescheduled to a later date.

We apologize for any inconvenience caused by the change in the plans!

Best Regards,

Eduuni-team
CSC - IT Center for Science Ltd

Katko koskee Eduuni-wiki ja Eduuni Jira -palveluita. Katko alkaa lauantaina 3.11.2018 klo. 8:00 ja päättyy klo. 12:00.

Katkon aikana teemme parannuksia kirjautumiseen liittyvissä toiminnoissa.

Muutokset parantavat uusien Jira-käyttäjien käyttäjäkokemusta kirjautumisen osalta, suorat linkit käyttöoikeudella suojattuihin materiaaleihin toimivat paremmin ja vähentää evästeisiin liittyviä ongelmatilanteita.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa!

Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Maintenance break applies to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services. The break starts on Saturday 3rd Nov at 08 a.m. and ends on 12 p.m.

During the maintenance break, we'll make improvements in sign-in functions.

Changes will improve the user experience of new Jira users for sign-in, direct links to access-protected materials work better and reduce cookie-related issues.

We are sorry for the inconvenience!

Best Regards,

Eduuni-team
CSC - IT Center for Science Ltd

Eduuni-ID:n kirjautumistavoissa tapahtuu muutoksia 6.11.2018. Uusi versio Microsoft-kirjautumisesta (aiemmin LiveID) tulee käyttöön ja Yahoo!-kirjautuminen poistuu käytöstä.

Käyttäjien, jotka käyttävät Microsoft- tai Yahoo!-kirjautumistapoja, on vaihdettava Eduuni-ID:n kirjautumistapa. Kirjautumistavan vaihtaminen onnistuu seuraavan ohjeen mukaan: Kirjautumistavan vaihtaminen.

Kirjautumistavan voi vaihtaa koska tahansa, mutta 6.11.2018 jälkeen käyttäjät ohjataan automaattisesti Eduuni-ID:n uudelleen rekisteröitymiseen. Kun uudelleen rekisteröinnissä käytetään samaa sähköpostiosoitetta, niin kaikki käyttöoikeudet säilyvät palveluissa ja palveluiden käyttöä voi jatkaa kuten ennenkin.

Microsoft-kirjautuminen löytyy kirjautumisvalikosta nimellä Microsoft Account.

Yahoo!-kirjautumista käyttävien tulee vaihtaa toiseen kirjautumistapaan.


Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OyWe are making changes to Eduuni-ID sign-in methods on 6th November 2018. A new version of the Microsoft Account (previously LiveID) sign-in method will be released and Yahoo! credentials are no longer supported.

Users who are using Microsoft or Yahoo! credentials have to change their sign-in method according to following instructions: Changing the sign-in method.

Sign-in method can be changed at anytime, but after 6th November 2018 users will be automatically redirected to re-sign up Eduuni-ID. When you use the same email address in re-sign up, permissions remains the same after the change and services can be used as before.

Users who use Yahoo! sign-in should change to another sign-in method.


Best Regards,

Eduuni-Team
CSC - IT Center for Science Ltd

Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua.
Katko alkaa lauantaina 6.10.2018 klo. 9:00 ja päättyy sunnuntaina 7.10.2018 klo. 11:00. 

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• SharePointin bugi- ja tietoturva-korjauksia


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Eduuni-tiimiMaintenance break applies to Eduuni-workspaces.
The break starts on Saturday 6th October at 9 a.m. and ends on Sunday 7th October at 11 a.m.


Changes:

• Bug and security fixes on SharePoint


We apologize for any inconvenience.

Eduuni-team

Eduuni-workspaces palvelussa on havaittu lyhyitä katkoksia 9.9.2018 sunnuntai aamusta alkaen. Katkojen syytä selvitetään.
Pahoittelut katkojen aiheuttamasta häiriöstä.
Eduuni-tiimi


Eduuni-workspaces is affected by short service breaks starting 9th Sep. 2018 Sunday morning. Cause for the breaks is under investigation.
We are sorry for the inconvenience.
Eduuni-team

Katko koskee Eduuni Workspaces, Eduuni Wiki ja Eduuni JIRA -palveluita. Katko alkaa perjantaina 6.7.2018 klo. 18:00 ja päättyy sunnuntaina 8.7.2018 klo. 21:00.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

Eduuni Workspaces:
SharePoint päivitetään 2016-versioon.

Eduuni Wiki ja Eduuni JIRA:
Confluence päivitetään uusimpaan versioon 6.9.
JIRA päivitetään uusimpaan versioon 7.10.


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa!Maintenance break applies to Eduuni Workspaces, Eduuni Wiki and Eduuni JIRA services. The break starts on Friday 6th Jul at 6 p.m. and ends on Sunday 8th Jul at 9 p.m.


Changes:

SharePoint (Eduuni Workspaces) will be upgraded to the 2016 version.

JIRA (Eduuni JIRA) will be upgraded to the newest 7.10. version.
Confluence (Eduuni Wiki) will be upgraded to the newest 6.9. version.


We are sorry for the inconvenience!

Eduuni-palveluissa on lyhyitä (max. 5 min.) katkoksia kello 6:00 - 7:00 välisenä aikana tiistaina 19.6.2018. Katkot aiheutuvat tietoliikenneverkkoihin tehtävistä muutostöistä.

Pahoittelut katkojen aiheuttamasta häiriöstä.

Eduuni-tiimi


Eduuni services are affected by short service breaks (max. 5 min.) between 6 AM - 7 AM on Tuesday 19th June 2018. Breaks are caused by the network configuration changes. 

We are sorry for the inconvenience.

Eduuni-team


Eduuni-ID mahdollistaa joustavan tunnistautumisen. Luotettujen kirjautumistapojen valikoima on laajentunut ja listaan on hiljattain lisätty uutena ELIXIR AAI (Authorisation and Identification Infrastructure).

 
ELIXIR AAI has recently added to Eduuni-ID as a sign-in method. 

https://www.elixir-europe.org/services/compute/aai

Katko koskee Eduuni-workspaces palvelua. Katko alkaa lauantaina 7.4. klo. 9:00 ja päättyy klo. 22:00.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:
• SharePointin ja Office Online Serverin bugi- ja tietoturvakorjauksia.
 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.Maintenance break applies to Eduuni-workspaces service. The break starts on Saturday 7th April at 9 a.m. and ends at 10 p.m.

Changes:

• Bug and security fixes on SharePoint and Office Online Server
 

We apologize for any inconvenience.