Child pages
  • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä

 

 

MUISTIO

 

AMKIT-konsortion Theseus-kehittämisryhmän kokous 2/2018

 

Aika: ti 13.3.2018 klo 8.30–10.05

Verkkokokous: skype

 

Osallistujat Minna Koistinen

Hanna Lahtinen

Minna Marjamaa

Tiina Tolonen

 

 

 

  1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen.

Sovitaan muistion kirjaaja ja tallennuspaikka.

 

Kokous avattiin ja asialista hyväksyttiin. Muistiot sovittiin tallennettaviksi eDuuni-wikiin samaan paikkaan, missä aikaisemmin toimineen Theseus-ohjausryhmän muistiotkin ovat. Muistion kirjaajana tässä kokouksessa toimi Tiina Tolonen.

 

 

  1. Tiedotus- ja ilmoitusasioita

 

2.1   Theseus-sopimus ollut täydennettävänä yhteys- ja laskutustietojen osalta. Lähtenee allekirjoituskierrokselle huhtikuussa.

 

2.2   Theseus-asiantuntijoiden Erasmus-viikko Utrechtissa 28.5.-1.6.

 

2.3   Muita ilmoitus- tai tiedotusasioita ei ollut.

 

 

  1. Theseus-yhteyshenkilöiden tiedustelut

 

”Onko Theseukseen mahdollista tallentaa kirjallisuuskatsaukset joilla saa ahotoitua opinnäytetyön? Ne ovat hyvin kirjoitettuja joita tutkinnossa halutaan saada erityisesti opiskelijoille näkyviksi.”

 

Kuinka Theseus-tallentamisen suhteen pitäisi toimia tilanteessa, jossa YAMK-opinnäytetyötä on täydennetty siten, esimerkiksi yhdellä luvulla, että se on hyväksytty toisen alan YAMK-opinnäytetyöksi, ns. tuplatutkinnoksi.

 

 

Päätös: Kehittämisryhmä keskusteli tiedusteluista ja päätyi ensimmäisen osalta esittämään, että jos kirjallisuuskatsaus tms. opintoihin kuuluvat työ on edellytyksenä sille, että opiskelija valmistuu, sillä on oikeus tulla tallennetuksi Theseukseen samalla tavalla kuin varsinainen opinnäytetyö.

 

Todettiin lisäksi, että Theseuksen julkaisupolitiikkaa tulisi selvittää erityisesti sen osalta mitä suositellaan tallennettavaksi. Nykyinen julkaisupolitiikka on laadittu hankkeen yhteydessä v.2008. Päätettiin keskusteluttaa asia kirjastonjohtajilla toukokuun kokouksen yhteydessä.

 

 

Toisen tiedustelun osalta kehittämisryhmä totesi, että kysessä on amkin sisäinen päätös, eli haluttaessa työ voidaan tallentaa kahteen eri kokoelmaan.

 

 

 

  1. Ajankohtaiset asiat

 

 

4.1   Jyväskylän vastaus kysymykseen Suomen dSpace-yhteisöstä

 

Jyväskylästä ei ole tullut vastausta, ollaan edelleen kuulolla.

 

4.2   Graafisen ulkoasun uudistamisen eteneminen

 

Neljän mahdollisen graafikon yhteystiedot on saatu. Kahdelta on pyydetty tarjous, toinen heistä on sen antanut ja toiselta on tulossa tällä viikolla. Pyydetään tarjous myös kahdelta muulta.

 

4.3   Justus/Theseus-integraation eteneminen

 

Integraation osalta on vielä joitain ratkaisemattomia kysymyksiä, mutta kehittämistyö etenee. Putki otetaan käyttöön arviolta vuoden 2019 alusta.

 

4.4   PAS-konversio-ohjeen eteneminen ja Theseuksen arkistoinnista

 

Kansalliskirjaston kanssa käyty keskusteluja koskien PDF-A –muuntamista. Väliaikatietoja PAS-paketointien ja siirtojen etenemisestä ei olla saatu. Mahdollinen tapaaminen Kansalliskirjaston kanssa huhtikuussa.

 

4.5   Theseuksen syysseminaarin valmistelujen käynnistäminen

 

Mietitään mahdollista päivää ja keskustellaan Kansalliskirjaston kanssa. Ajankohta todennäköisesti muu kuin viikko 43.

 

4.6   Avoimen toimintakulttuurin epäseminaarin valmistelujen käynnistäminen

 

Elo-lokakuussa Suomenlinnassa, rinnakkaissessioita, kävelyteemat, piknik-koriteemat

 

Aihe-ehdotuksia:

Aineistonhallinta, missä mennään, paljonko tallennuksia, onko ohjeita, onko DMP Tuulia otettu käyttöön, onko avattu aineistoja, best practices, haasteet, miten politiikat ovat jalkautuneet, alustojen hyödyntäminen, caseja

 

OKM-hankkeiden teemojen avaaminen;

 

Suunnittelu yhteistyössä e-aineistoryhmän ja OKM-hankehakuryhmän kanssa & avoin kutsu

 

Kohta 4.6. siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

 

4.7   AVOINwebinaarien käynnistäminen

 

Missä mennään, Theseus + kysy mitä vaan /Theseus-asiantuntijat

1,5h maaliskuun loppu – sovitaan päivämäärä

 

Päivämääräksi sovittu 23.3. klo 13.30 – 15.00

 

Missä mennään, PAS + kysy mitä vaan /Theseus-asiantuntijat, Lassi Lager, Vesa-Matti Ovaska, Noora Montonen moderaattorina

1,5 h huhtikuussa – onko päivämäärä sovittu.

Ajankohta tulee olemaan todennäköisesti toukokuu.

 

Missä mennään, Järjestelmät + kysy mitä vaan / Hanna, järj.ryhmä

 

Ajankohta tulee olemaan todennäköisesti toukokuu.

 

 

 

4.8   Järjestelmäryhmän kokous pidetään 19.3. ja Julkaisuarkistojen asiantuntijatyöryhmän kokous 21.3.

 

 

 

  1. Muita mahdollisia asioita

 

ITSEW-viikko Oulun ammattikorkeakoulussa 9. – 13.4. Tiina Tolonen on menossa esittelemään Theseusta 11.4. järjestettävään International Fair –tapahtumaan Theseus-posterin kanssa.

 

 

  1. Kokouksen päättäminen

 

Kokous päätettiin klo 10.05. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin huhtikuu, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.