Child pages
  • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä

 

 

 

AMKIT-konsortion Theseus-kehittämisryhmän kokous 3/2020

 

Aika: pe 30.4.2020 klo 14.00 – 15.30

 

Osallistujat Eeva Klinga-Hyöty

Minna Koistinen

Hanna Lahtinen, pj

Minna Marjamaa

Antti Nyqvist

Tiina Tolonen

 

 

  1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

 

Kokous avattiin ja asialista hyväksyttiin. Muistion kirjaajaksi valittiin Tiina Tolonen. Muistio tallennetaan konsortion eDuuni Wikiin Theseus-kansioon osallistujien kommenttien jälkeen noin viikon kuluessa.

 

 

  1. Theseus-yhteyshenkilöiden lähettämät kysymykset ja muut uudet ajankohtaiset asiat

 

Laurea-ammattikorkeakoulun portfolio-opinnäytetyöt ja niiden tallentaminen Theseukseen. Todettiin asian olevan Laurean sisäiseen prosessiin kuuluvan ja siellä selvityksessä

 

8.4.2020 amk-kirjastojen sähköpostilistalle lähetetty viesti mahdollisista katkoista Theseuksessa johtui Kansalliskirjaston palvelinongelmista, merkataan tiedoksi.

 

 

  1. Theseus-ohjeistus

 

Tilannekatsaus ohjeistuksen etenemisestä: Suomenkielinen ohje on valmis ja on tällä hetkellä löydettävissä eDuunin wikistä: https://wiki.eduuni.fi/display/amkit/1.+Yleisohjeet?preview=/32211594/147669196/Theseusohje_230420.pdf

 

Ohje päätettiin laittaa wikiin, jotta se olisi jostakin saatavissa niin kauan, kuin englannin- ja ruotsinkieliset käännökset on tehty. Sen jälkeen kolmikielinen ohjeistus viedään Anis Moubarisin tekemälle alasivulle Theseukseen.

 

Tavoitteena on saada uusi ohjeistus täydellisenä Theseukseen ennen uuden lukuvuoden käynnistymistä.

 

 

  1. Saavutettavuus

 

Todettiin. että Celia/AVIn kanssa 6.4.2020 pidetty verkkokokous koskien Theseuksen saavutettavuutta oli onnistunut. Kokousmuistio tulee luettavaksi eDuunin wikiin.

 

Kokouksessa sovittiin ONT-pohjien ohjeistuksen, tsekkauslistojen ja saavutettavuusselosteen valmistelun etenemisestä:

 

- AMKIT-konsortio tekee ohjeet huhtikuussa

- Celialle ohjeet viimeistään toukokuun alussa

- CSC:lle ohjeet tarkistettavaksi

- Kesäkuun alussa saavutettavuus-webinaari yhdessä Celian kanssa.

 

Celiaan on lähdössä Minna Marjamaan laatima ohje/tsekkauslista tarkistettavaksi. Sopivasta webinaariajankohdasta keskusteltiin ja päätettiin laittaa Doodle-kysely päivän sopimista varten.

 

Saavutettavuusohje käännätetään myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

  1. Käyttörajoitettu kokoelma

 

Hanna Lahtinen totesi, että asiaa käsitellään johtoryhmässä.

 

  1. J ulkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmä

 

Kansalliskirjasto käynnistää ao.ryhmän toimintaa uudelleen ja on pyytänyt jäsenten nimeämistä ryhmään edustamaan AMKIT-konsortiota. Minna Marjamaa on ilmoittanut Theseus-koordinaattorit.

 

Hanna Lahtinen vie asian johtoryhmään tiedoksi.

 

 

 

  1. Edellisen kokouksen asiat

 

7.1   Tiedoksi kokouksen 3.4.2020 muistio verkossa https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=32211553

 

7.2   Theseuksen CC-lisensoinnin uudistaminen ja tiedote siitä kirjastonjohtajille. Asian todettiin olevan kesken.

 

7.3   ONT-tallennusten pakottaminen Haka/Shibboleth-kirjautumisella. Asia on työn alla Minna Marjamaalla.

 

 

7.4   Word-estot ja PDF-muunnokset ml. Justus

 

Samu Viidalta saatu listaus Theseuksen sisältämistä word-tiedostoista ja niiden muuntaminen pdf-tiedostoiksi on käynnissä Antti Nyqvistillä. Word-tiedostojen tallentaminen on estetty Theseuksesta ja Justuksesta. Justuksen ohjeteksti on päivitetty tuolta osin.

 

7.5   Sisältöjen nostot etusivuille

 

22.4.2020 pidetyssä hands on -webinaarissa oli runsaasti osallistujia, vaikka alun perin kiinnostuksen etusivun noston tekemiseen ilmoitti vain muutama ammattikorkeakoulu. Webinaarin diat sekä erillinen ohjeistus nostojen tekemistä varten löytyy eDuunista.

 

 

7.6   PAS

 

Todettiin, että PAS-asiasta ei ole uutta tietoa. Koska asiasta tulee säännöllisesti tiedusteluja rukkaspostiin, todettiin että olisi hyödyllistä kirjoittaa artikkeli Kreodiin. Tiedottamista kaivataan, vaikkei uutta tietoa olisikaan.

 

 

5         Syksyn agenda

 

Käytiin läpi tulevia asioita:

 

Annif mahdollisesti käyttöön Theseuksessa elokuussa. Annifia edelleen testataan Vaasan yliopiston julkaisuarkisto Osuwassa.

 

Theseuksen palvelininfran päivittäminen tulossa kesällä tai syksyllä 2020. Päivitys voi vaatia katkoa, mutta sen ei muuten pitäisi vaikuttaa palvelun toimintaan.

 

DSpace 7:n kehitystyötä tehdään kevään 2020 ajan maksullisena työnä: ensimmäinen kuukausittain julkaistavista viidestä beta-versiosta ilmestyi maaliskuun alussa, ks. https://groups.google.com/forum/#!msg/dspace-community/UjWEtJpzTDs/JGCd33qOAQAJ .

DSpace 7 valmistunee kesällä 2020. Myöhemmin ilmestyvään versioon 7.1 tulee vielä joitakin uusia ominaisuuksia , Theseuksen päivitys seuraavaan versioon tapahtuu aikaisintaan 2021 tai 2022.

 

Lokakuulle tulossa seuraava Theseus laatupalaveri Kansalliskirjaston kanssa, kunhan palvelinmuutos on tehty ja Annif otettu käyttöön.

Reeta Kuuskoski Kansalliskirjastosta tekee doodle-kyselyn sopivan ajan löytämiseksi.

 

 

 

6         Muita mahdollisia asioita

 

Tiedoksi: Avoin TKI ja oppiminen yhteistyöverkoston tuloswebinaari 5.5.2020 ja Ideapakan fasilitoima työpaja koskien asiantuntijaverkoston toimintaa 12.5.2020.

 

Antti Nyqvist kertoi Haaga-Helian Konto-palvelun Theseus-yhteyden kehittämisen tilanteesta. Kontosta on olemassa rajapinta Theseukseen ja syöttäminen onnistuu sen kautta.

 

 

7         Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

 

Kevään viimeinen kokous pidetään 28.5.