Child pages
 • 5. Theseus-kehittämisryhmän ja vanhan Theseus-ohjausryhmän muistiot

 

MUISTIO

 

AMKIT-konsortion Theseus-kehittämisryhmän kokous 4/2018

 

Aika: to 24.5.2018 klo 10.00–10.30 ja 10.50-11.30.

Verkkokokous: skype

 

Osallistujat Minna Koistinen

Hanna Lahtinen

Minna Marjamaa

Tiina Tolonen

 

 

 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

 

Avattiin kokous ja hyväksyttiin asialista. Muistion kirjaajaksi valittiin Minna Koistinen. Muistio tallennetaan eDuuni-wikiin.

 

 

 1. Tiedotus- ja ilmoitusasioita

 

 

2.1   Tietosuojaselosteen tilanne

 

Kansalliskirjaston Nina Hyvösen kanssa on keskusteltu tietosuojaselosteen laatimisesta. Kansalliskirjasto on luvannut selvittää mm. miten Google Analytics välittää loppukäyttäjien tietoja Googlelle, pitääkö töiden käsittelijöiden tietoja lokittaa. Kansalliskirjasto on myös ohjeistanut, että Theseuksen ryhmätunnusten käytöstä pitää luopua.

 

Lopullisen tietosuojaselosteen laatimisesta vastaavat Minna Marjamaa ja Tiina Tolonen. Työskentely on käynnissä ja tietosuojaseloste valmistuu syksyn 2018 aikana.

 

 

2.2   Muita ilmoitus- tai tiedotusasioita

 

Amkit-konsortio on saanut Kansalliskirjaston ja Arene-konsortion allekirjoittaman Theseus-sopimuksen. Keskusteltiin, että pitäisikö Theseuksen tietosuojaliite lisätä sopimuksen? Päätettiin, että asia otetaan esille Kansalliskirjaston kanssa 15.6.2018 tapaamisessa.

 

 

 1. Theseus-yhteyshenkilöiden tiedustelut

 

 

Yhteishenkilöille on tullut tiedusteluja ja pyyntöjä ryhmätunnusten poistamista sekä uusien käyttäjien lisäämistä.

Lisäksi korkeakoulukirjastoista on tullut kyselyitä Theseuksesta kadonneista opinnäytetöistä. Kadonneita opinnäytetöitä on mennyt virhepooliin, mahdollisen tallennusvirheen seurauksena, mistä niitä on palautettu oman ammattikorkeakoulun pooliin. Keskusteltiin viiveestä millä virhepooliin menneet työt palautetaan omaan pooliin. Keskustellaan Kansalliskirjaston kanssa asiasta 15.6. tapaamisessa.

 

Jaana Latvanen on aiemmin tiedustellut mahdollisuutta oppimateriaalien tallentamiseen Theseukseen. Tähän pohditaan CSC:n kanssa muita ratkaisuja.

 

 

 

 1. Ajankohtaiset asiat

 

 

4.1   Audiotiedostojen tallentaminen Theseukseen

 

Teoston Mediapienluvan solmiminen.

 

Päätettiin, että Mediapienlupa viedään Arenen allekirjoitettavaksi. Mietittäväksi edelleen jää miten korkeakoulujen tallennuksien seuranta järjestetään. Lisäksi korkeakoulujen tulee itse huolehtia Gramex-sopimukset tallennusluvallisille töille.

 

 

5         Muut kokoukset

 

5.1 KIRJOseminaari 15.5.

 

Theseuksen tallennuspolitiikka herätti KIRJOseminaarissa vilkasta keskustelua. Tallennuspolitiikka otetaan esille myös Kansalliskirjaston kanssa 15.6 . tapaamisessa.

 

     Theseuksen uusi visuaalinen ilme päätettiin yhdessä kirjoseminaarissa.

 

 

 

5.2 Muita mahdollisia kokouksia

 

Julkaisuarkistotyöryhmän kokous pidettiin 18.5. Kokouksessa keskusteltiin työryhmän toimikauden pituudesta ja sovittiin, että toimikauden pituus on 2 vuotta.

 

Systeemi-työryhmän kokous tulossa 4.6.2018. Theseuksen     tietosuojaseloste ja tietosuoja-asiat ja kokoelmat viedään keskusteltavaksi.

 

 

5.3 Kansalliskirjaston tapaaminen 15.6.

 

Asialistan valmistelu ja lähettäminen

 

Aihe-ehdotuksia:

 

 • Justus/Theseus-integraation tilanne
 • PDF/A-konvertoinnin tai validoinnin työkalun rakentaminen Theseuksen yhteyteen
 • Tietosuojaselosteen teko KK:n alaisuudessa oleville julkaisuarkistoille
 • Onko inhouse-asema tarkentunut
 • Syksyn Theseus-seminaarin järjestäminen, ehdotus päivämääräksi 22.11.
 • Ulkoasun graafinen suunnittelu käynnistymässä
 • Theseuksen tallennuspolitiikka –keskustelu käynnistymässä
 • Audiotiedostojen tallentaminen Theseukseen

 

Päätettiin, että edetään valmistellulla asialistalla Kansalliskirjaston tapaamiseen.

 

 

6         Syksyn aikataulut

 

6.1 Theseuksen juhlaseminaari

 

Theseus –juhlaseminaari järjestetään Tampereella Amkit-konsortion    vuosikokouksen ja verkostopäivien yhteydessä 21.-22.11.2018.    

Keskusteltiin Theseus-juhlaseminaarin kestosta, olisiko puolipäivää vai päivän. Ja voisiko olla osa verkostopäivää, aamu- tai iltapäivän.

Noora Montonen on kutsunut verkostokokouksen koolle 1.6.verkostopäivän suunnitteluun. Päivien aikataulu tarkentuu suunnittelukokouksen jälkeen.

 

Lisäksi Noora Montonen tulee pyytämään tarjoukset Tampereen Vapriikista sekä Teiskon Murikka- opistolta.

 

 

6.2 AVOINepäseminaari

 

      Päätettiin, että AVOINepäseminaari siirretään alkuvuoteen 2019.

 

 

6.3 AVOINwebinaarit

Sovittiin, että ajankohtaisia Theseus-asioita viedään webinaareihin    keskusteltavaksi .

 

 

7         Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

 

Minna Marjamaa ja Tiina Tolonen valmistelevat Theseuksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa ja se tuodaan syyskuun loppupuolella Amkit-joryn käsittelyyn.

 

 

8         Muita mahdollisia asioita

 

Tiina kertoi Helsingin yliopiston lähettämästä OpenAIRE -kyselystä. Kysely oli lähetetty 15 arkistolle joista 14 vastasi. Lisää kyselyn tuloksista luettavissa OpenAIRE -blogissa syksyllä.

 

 

9         Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

 

Sovitaan syksyn kokousajankohta myöhemmin.