Child pages
 • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä

 

Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 2/2014

Aika: Perjantai 14.11.2014 klo 10.00-13.00

Paikka: Hotelli Victoria, Tampere

Läsnä: Teemu Makkonen (Jyväskylän amk), puheenjohtaja

Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin amk)

Kaisu Kinnunen, amk-opettajien edustaja

Tommi Pälli, amk-kirjastovirkailijoiden edustaja (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu)

Nina Hyvönen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut

 

Asiantuntijat:
Tiina Tolonen, AMKIT-konsortio (Oulun ammattikorkeakoulu)

Minna Marjamaa, AMKIT-konsortio (Laurea-ammattikorkeakoulu), sihteeri

Anna-Liisa Holmström (Lahden ammattikorkeakoulu)

Samu Viita, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut

 

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Teemu Makkonen avasi kokouksen, etäyhteys https://connect.funet.fi/jamk_makkonen/

 

 1. Järjestäytyminen

  Päätös: Minna Marjamaa valittiin sihteeriksi.

 

 1. Edellisen kokouksen muistio

  Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se.
   
 2. SYLI

Samu Viita kertoi, että SYLI on käytössä jo Åbo Akademissa ja Lappeenrannassa.  Olisi hyvä saada pilotointia varten jokin AMK-kirjasto testaamaan.


 

 

 1. Postariesitys Helsingin OR2014-konferenssissa oli menestyksekäs

 

Theseus-posteri saavutti jaetun 1. tilan OR2014-konferenssissa Best Poster -äänestyksessä, Tiina Tolosen kirjoitus Kreodissa ja Signumissa. Juttuja myös LAMKin ja Laurean sisäisessä viestinnässä.

 

 1. Ryhmän toimikausi päättyy vuoden lopussa, uusi kaksivuotiskausi alkaa


Keskusteltiin tavoitteiden saavuttamisesta, havaittiin, että SYLI on kesken ja markkinoinnin tehostaminen on edelleen ajankohtaista. SimpleSTATSista löytyy rajapinta, jonka kautta voi luoda listoja suosituimmista opinnäytetöistä.
 

Edellisellä kaudella oli kehittämiskohteina myös ulkoisten linkkien kehittäminen ja  mobiililiittymä. Ulkoiset linkitykset ovat mukana syksyllä päivitetyssä DSpace 3.2 –versiossa. Selvitämme Samun kanssa, kuinka saamme linkitykset toimimaan.  Mobiilikäyttöliittymää on toivottu, se tulee DSpace Mirage 2 –versiossa ja se olisi ehkä mahdollista saada seuraavaan DSpace-päivitykseen.
 

 1. Theseuksen kehittämistarpeet vuodelle 2015
  Kansalliskirjastosta on pyydetty tietoa Theseukseen kohdistuvista toiveista ja kehittämisestä. Kansalliskirjasto on perustamassa julkaisuarkistoryhmää, jonka kautta jatkossa saisimme paremmin tiedotusta asioista.

  AMKIT-konsortion prioriteetti on saada SYLI ja streamaus käyttöön ja selvittää myös Kansalliskirjaston lakimiehen kanssa tekijänoikeuskysymykset. Samoin streamattavien aineistojen pitkäaikaissäilytys on tärkeä kysymys. Tilastoja toivotaan Theseuksen etusivulle tai alasivulle. Lisäksi rinnakkaistallentamisen tallennus- ja tekijänoikeuskäytänteiden benchmarkkausta toivotaan Kansalliskirjastolle.  Opinnäytetöiden arkistointi nostetaan ryhmään keskusteltavaksi.

 

Päätös: Rukkaset kokoontuvat ja suunnittelevat markkinointia eteenpäin.

 

 1. Kansallisarkiston ohje opinnäytetöiden arkistoinnista

 

Opinnäytetyöt tulisi jatkossa säilyttää pysyvästi. Ammattikorkeakoulut arkistoivat tällä hetkellä opinnäytetöitä omien käytänteidensä mukaisesti. Ammattikorkeakouluissa opinnäytetöitä säilytetään paperisina ja/tai digitaalisina versioina organisaatioiden arkistoissa tai tietojärjestelmissä. Theseus on julkaisujärjestelmä.

Arkistointi ja pitkäaikaissäilytys (PAS) ovat eriasioita.


Kansalliskirjasto on lähtenyt siitä, että aineisto, joka on sen tarjoamissa infrastruktuureissa, on sellaisenaan luovutettu vapaakappaleena ja nähtävillä olevassa tulevaisuudessa riittävän hyvässä säilössä. Aineiston siirto Theseuksesta KDK-PAS-säilytykseen on mahdollista tulevaisuudessa. PAS ei ole avoin järjestelmä kenen tahansa selata.


Olisi hyvä käydä läpi Theseuksen toimintatavat sen varmistamiseksi, että hyvä tiedonhallintatapa toteutuu Arkistolaitoksen odotukset täyttävällä tavalla. Tähän liittyy kysymyksiä sellaisia kuin PDF/A:n käyttö PDF:n sijasta tallennusformaattina ja metatietojen riittävyys. Myös kysymys siitä, miten yksittäinen ammattikorkeakoulu käsittelee Theseukseen tallennettuja töitä suhteessa pitkäaikaissäilytykseen, on käsiteltävä.
 

Onko niin, että periaatteessa Theseukseen tallennetusta työstä ei tarvitsisi säilyttää arkistokappaletta? Aiheesta tarvitaan lisää tietoa. Teemu ehdotti opinnäytetöiden arkistointiryhmän perustamista.
 

 

 1. Opinnäytetyö muussa kuin PDF-muodossa

 

Useammasta amkista on kysytty, miten toimitaan, jos opinnäytetyö on muussa kuin pdf-muodossa, esim. html-sivuna tai videona. Ennen streamauksen käyttöönottoa työ tallennetaan esim. Vimeoon, Theseukseen viedään tiivistelmä pdf-muodossa ja itse työhön laitetaan linkki relation.uri  -kenttään.

 

 

 1. Muut asiat


  Työryhmien yhteistapaaminen: https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=42729609

  Jatkossa kaikki AMKIT-konsortion työryhmät kutsutaan paikalle.

 

 1. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin klo 12.39.

 

Vakuudeksi

 

Teemu Makkonen, puheenjohtaja Minna Marjamaa, sihteeri