Child pages
 • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä

Muistio

Theseus-kehittämisryhmän kokous 23.1.2020 klo 14–15.30

 

Paikalla:

Hanna Laitinen, Eeva Klinga-Hyöty, Minna Koistinen, Minna Marjamaa, Tiina Tolonen ja Antti Nyqvist

Muistion kirjaaja: Antti Nyqvist

 

 1. Edellisen muistion läpikäynti

 

 1. Ajankohtaisia asioita

 

 1. Massaeditoinnit ja koulutusalarakenteen käyttöönottaminen on vaikuttanut siihen, miten Theseuksessa haut ja aineistojen löytyminen toimii. Lahdesta tullut viestiä koulutusalojen hankaluudesta ja on pohdittu pitäisikö mahdollistaa tutkintonimikkeillä hakeminen. Metropoliasta tullut näistä viestiä aiemmin syksyllä. Syksyllä 2019 tehtiin kokeiluja Haaga-Helian ja Laurean Theseus-etusivuista . Näistä muutoksista kirjoitettiin Kreodiin
  1. 2020 tehdään amkeille kysely ja järjestetään webinaari . Minna ja Antti rakentavat kyselyä Laurean e-lomakkeelle, tapaaminen parin viikon päähän, jossa käydään lomaketta läpi. Aikataulu: Kysely auki helmikuun lopulla 1–2 viikkoa, jonka jälkeen vastausten läpikäyminen ja webinaari pe 20.3 9-11.

 

 

 1. Hauissa on ollut epäselvyyttä ja hakuohjeet pitää päivittää . Ohje mahdollisesti Kiwi-sivulle, missä muutakin kk:n julkaisuarkistoihin liittyvää asiaa. Voisi esim. ohjeistaa mp3-haut. Tiina on yhteydessä Samuun ohjeiden päivittämisestä. Ohjeet tod. näk. Theseus-wikiin.

 

 1. Syksyn aikana ilmenneiden häiriötilojen johdosta otettiin käyttöön säännölliset huoltokatkot. Katkoja ei olla nyt havaittu . Katkoja ei välttämättä huomaa palvelinrakenteesta johtuen (joillakin amkeilla menee läpi ja joillain ei).

 

 1. AV-aineistojen tallentaminen aloitettiin lokakuussa –Päätettiin tehdä välitsekkaus tallennetun aineiston kestosta ja miten se suhteutuu mediapienlupaan kesällä ja 2020 tilanne vuoden lopulla.

 

 1. HH:ssa Konton ja Theseuksen välisen putken rakentamisesta ei uutta. Tällä hetkellä HH:ssa työstetään Konto-Therefore-yhteyttä. Therefore on HH:n sisäinen sähköinen arkistointi.

 

 1. Theseuksen latausmääristä viestiminen . Tiina kirjoittanut seuraavaan Kreodiin tilastokatsauksen 2019. Latauksia n. 19 milj. Tilastot ollut pois käytöstä osan vuotta 2017 ja 2019, eli ei vertailukelpoisia. Julkaisumäärien kehittymisestä keväällä myös artikkeli. Minna ja Tiina tekevät helposti jaettavan infograafin Theseuksen latausmääristä ja julkaisumäärien muutoksista.

 

 1. Yhteydenottoja kansikuvan muodostumatta jättämisestä on tullut vähemmän , mutta asiaan yritetään löytää nykyistä parempi ratkaisu. Voi jäädä muodostumatta monesta syystä. Tiedostojen vaihtaminen aiheuttaa sen, että kansikuvan tekeminen menee käsityöksi.

 

 1. Korkeakouluissa on ollut toivetta, että opiskelijoiden tallennukset voisi pakottaa HAKA-Shibbolethin kautta oman korkeakoulun kokoelmiin. Jonkun verran rukkasten on täytynyt siirrellä opnäytteitä oikeisiin kokoelmiin kirjastoista tulleiden viestien perusteella. Minna laittanut Aapa-verkoston jäsenille tästä kyselyä verkoston puheenjohtajan kautta, mutta vastaukset olleet satunnaisia. Otetaan uusi kierros.

 

 1. HH:ssa tekoälypohjaista tutkimusta tekeillä Theseuksesta , vertailu Laurean Varis.Ai kokeiluun ja heille toimitettu myös materiaalia aiemmasta Theseukseen ja teköälyyn liittyvästä hanke-ehdotuksesta. Haaga-Heliassa kiinnostaa myös Annifin testaus HH:n sisäverkon tietokannan käytössä.

 

 

 1. Saavutettavuus ja PAS

 

 1. Ohjeistuksia ja käytäntöjä opinnäytteiden saavutettavuudesta odotetaan jo korkeakouluissa, ja korkeakouluille tullut kyselyitä miten saavutettavuus otettu huomioon. Theseuksen näkökulmasta PDF-dokumenttien saavutettavuuskysymykset liittyvät yhteen pitkäaikaissäilytyksen kanssa ja PDF-muuntajan toimintaan. Pitkäaikaissäilytykseen soveltuva formaatti PFD/A ei ole yhteensopiva saavutettavuusvaatimusten kanssa, vaan saavuttettava PAS formaatti on PDF/UA .

 

 1. PDF/A muuntajan toiminnasta on oltu yhteydessä Turkuun (Totti Tuhkanen), jossa sitä on käytetty ja käsitelty plagiointitunnistuksen (Turnitin ) yhteydessä. Eri tekstinkäsittelyohjelmat ja erilaiset wordit (mac, open office, docx jne) vaativat oman ohjeistuksensa ja muuntaja toimii paremmin toisilla formaateilla kuin toisilla. Oulun amkin ja yo:n kirjastojen yhdistymisen myötä toivotaan saatavan lisää tieto muuntajan toiminnasta.

 

 1. Syksyllä oltiin yhteydessä Celiaan saavutettavuudesta julkaisuarkistojen näkökulmasta , ja Celia kertoi suunnittelevansa yhdessä Etelä-Suomen AVIn kanssa arkistoille yms suunniteltua webinaaria.

 

 1. Kansalliskirjasto on kokeillut PAS siirtoa onnistuneesti joillakin aineistoilla. Kansalliskirjasto (Aija Vahtola) myös kiinnostui julkaisuarkistoille suunnitellusta saavutettavuusseminaarista. Jäädään odottelemaan tätä seminaaria, jossa toivottavasti saavutettavuutta ja PASsia käsitellään yhdessä.

 

 1. Laatupalaveri Kansalliskirjaston kanssa 10.3
  1. Asialistalle
   1. PAS-asia ja sen edistyminen (ehkä erityisesti myös saavutettavuuden näkökulmasta).
   2. Annifin käyttöönoton edistyminen. (Haaga-Helian sisäverkon tietokannassa?)
   3. Opinnäytetöiden tallennusten pakottaminen kokoelmiin HAKA-Shibbolethin kautta
   4. Word-tiedostojen muuttaminen PDF-formaattiin, tähtäimenä muiden kuin pdf (sekä varmaan myös mp3 ja mp4) tiedostomuotojen estäminen. Jäikö näitä vielä muuntamatta? Entä tallennusten liitteissä? Oulussa huomattu, että rinnakkaistallenteita tulee koko ajan lisää word-muodossa, varmaankin Justuksesta

 

 1. Joryyn kokoukset 30.1, 13.2, 27.3
  1. 13.2 ja 27.3 käsitellään konsortion toimintakertomusta. Theseus-rukkasilta toivotaan tähän kattavaakin tekstiä viime vuoden vilkkaasta kehittämisestä ja muutostöistä.

 

 1. Toimintasuunnitelmassa mainitaan Justus-yhteistyön kehittäminen (foorumi, seminaari tms.) sekä amkien kesken että CSC:n suuntaan. Hanna keskusteluttaa joryssa Justukseen (siis julkaisutiedonkeruuseen) liittyvistä tarpeista ja sisällöistä. (CSC:n Justuksen kehittämissuunnitelma https://wiki.eduuni.fi/display/CscJustus/JUSTUS-kehityssuunnitelma )

 

 1. Rukkasilta ei muita terveisiä Joryyn, mutta jorystä nouseviin kysymyksiin mielellään vastataan.

 

 1. Seuraava Theseus-keryn tapaaminen 19.3

 

Kokous päätettiin 15.30