Child pages
 • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä

Muistio

 

Theseus-kehittämisryhmä

 

2.4.2019 klo 11-13

 

Kutsutut: Tiina Tolonen, Minna Marjamaa, Antti Nyqvist, Minna Koistinen, Eeva Klinga-Hyöty, Hanna Lahtinen

 

 1. Muistion kirjaajan valinta
  1. Kirjaajaksi valittiin Antti Nyqvist.

 

 1. Uudet jäsenet Theseus-kehittämisryhmässä
  1. Antti ja Eeva, tervetuloa
  2. Antin perehdyttäminen ja tehtävät
   1. Perehdyttämistä ei olla vielä ehditty suunnitella, mutta aiheesta pidetään vielä yhteinen kokous. Admin- ja theseus.rukkaset spostin lukuoikeudet on saatu, ja yhdessä katsottu tallentamiseen liittyviä asioita ja koulutustalojen massaeditointia metadatan muokkaukseen liittyen. Perehtymistä jatketaan mm. verkosta löytyviin ohjeistuksiin tutustumalla.
   2. Theseus-asiantuntijan työ on sellaista, että kovin tarkkaa työnjakoa on hankala tehdä. Justus-Theseus –intergraatiotilaisuudessa 28.3 tuli toivetta amk-rinnakkaistallentajat spostilistan perustamisesta ja aiheeseen liittyvästä amkeille suunnatusta koulutuksesta. Antti tekee julkaisutiedonkeruuta ja rinnakkaistallentamista ja on siis Virta-yhdyshenkilökokouksissa mukana ja Justuksen pääkäyttäjä, joten työnjakoa voisi löytyä tästä.
   3. Viestiminen Antin valinnasta. Hanna kirjastonjohtajille. Kreodiin Theseus-kehittämisjuttuun maininta.

 

 1. Theseus-keryn tarkoitus
  1. Kokoonpanona on asiantuntijat, heidän esimiehet ja konsortion pj. Toiminnan tarkoituksena saada käsitys siitä mikä Theseus on, mitä kentältä nousee ja tukea Theseus-asiantuntijoiden ääntä johryssä ja konsortiossa. Kehryssä valmistellaan asioita, luodaan suuntaa ja tahtotilaa kehittämiselle. Nykyistä toimintamallia pidetään vaikuttavampana kuin entistä ohjausryhmää, ja monessa mukana olevalle Theseukselle nähdään tarpeellisena aktiivnen työryhmä.

 

 1. kehryn dokumenttien tallentaminen, työstäminen ja jakaminen
  1. Eduuni-workspaces -> AMKIT-Theseus (kirjautuminen). Enemmän materiaalia wiki-puolella. Wikitilassaa ohjeita, periaatteita ja muita esityksiä, viestintäsuunnitelmia ja pohjia, FAQ. Näiden sivujen päivittäminen ajankohtaista muutostöiden vuoksi.

 

 1. Kokoelmarakenteen, metadatakenttien ja syöttölomakkeen muutokset sekä Justus/Theseus-integraation tilannekatsaus
  1. mikä onnistui
   1. Asiantuntijoiden sitkeys, rauhallisuus ja hyvä valmius ottaa vaihtelevaa palautetta kentältä vastaan.
   2. Justus theseus-integraatio
    1. Testattiin viime viikolla demoa. Ongelmia ja kehityskohteita, joita CSC lähtenyt hyvällä asenteella korjaamaan. Sitten avataan kun ollaan tyytyväisiä. Yhteinen tilaisuus oli hyvä.
  2. mikä ei onnistunut
   1. Yllättäviä teknisiä ongelmia ja metadatakorjausten jälkeinen työmäärä yllätti. Muutoksen mukana muitakin muutostarpeita joita ei osattu ennakoida, ja muutokset myös heijastuivat amkien toimintamalleihin tavalla, joita ei oikein voinut ennakoida ja jotka ovat synnyttäneet paljon yhteydenottoja ja muutosehdotuksia. Osaa muutoksia olisi mahdollisesti voinut porrastaa, ja valmisteluvaiheessa käydä enemmän keskustelua muutosten vaikutuksesta tai ainakin vaikutusten tärkeysjärjestyksestä. KK:lta saaduissa plus-miinus listoissa ei välttämättä oltu osattu nostaa loppukäyttäjien kannalta olennaisia muutoksia esiin. Myös kokoelmamuutoksen vauhti ja työmäärä yllätti, kun muutostyöt saatiin käyntiin, eli kommunikaatioon ja projektijohtamiseen olisi voinut kiinnittää toisella tavalla huomiota. Samat asiat osin näkyvissä myös Justus-Theseus –intergraatiossa.

 

 1. mitä vielä meneillään
  1. Koulutusohjelmien metadatan massaeditoinnit tulevat kestämään vielä jonkin aikaa, näistä myös käydään keskusteluja amkien kanssa.

 

 1. Koulutusalojen massaeditointi ja Metropolian ehdotuksen heidän koulutusalojensa ja suuntautumisvaihtoehtojensa massaeditoinnista
  1. Metropoliasta ehdotettiin, että Theseuksessa käytettävät koulutusalat annettaisiin heille nähtäviksi, ja he ehdottivat vanhojen kokoelmien purkamista uusiin koulutusala-kokoelmiin suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Päätettiin, että Theseus-asiantuntijoilla ei resurssia.

 

 1. Eteneminen Teoston mediapienluvan hankinnassa
  1. Päätettiin edistää sopimusta nopealla aikataululla ja samaan aikaan käynnistää kartoitusta (konsortion kautta rehtoreille) jo amkeilla olemassa olevista mediapienluvista päällekkäisyyksien estämiseksi. Tarvekartoitusta mahdollisesti syksymmällä. Nähtiin tarpeelliseksi lisätä pienmedialupaan piensynkronointilupa. Selvitetään mahdollisuutta saada tallenteiden kesto metadataan, mikä mahdollistaisi minuuttimäärien seurannan ja lupapaketin päivittämisen vastaavasti. Taideyliopisto nostettiin esiin mielenkiintoisena benchmarkkauskohteena.
   1. Solmitaan lupa (Arene) ja viedään joryyn kustannustenjakoasia.
  2. tiedotus amkeille
   1. Tiedotetaan kun palvelu on käytössä ja antaa ohjeistusta.
  3. ajankohdat
   1. Kartoitus ja pienluvan hankinta samanaikaisesti nyt keväällä/kesällä, tarvekartoitus mahdollisesti syksymmällä.

 

 1. Konferenssikuulumiset
  1. Open Science Berlin 18.-20.3.2019
   1. Posteri esitys ja 15 min Minnalla ja Tiinalla. Tuli paljoin kysymyksiä ja posteri keräsi kiinnostusta. Poiki muutaman yhteydenottopyynnön. Open Bar Camp uusi juttu.
   2. Tiinalla rukkasten kuumalinja hotellihuoneessa laukkua odotellessa. Open science monitor, open science map uusia hyviä juttuja.
   3. Elsevier ja muut isot kustantajat paikalla ilman ständiä tai muuta, haistelemassa ATT-tuulia.
  2. euroCRIS Espoossa 27.-29.5.2019
   1. Ohjelmassa Theseus ke iltapäivänä.
  3. Open Repositories Hamburg 10.-13.6.2019
   1. Theseus-posteri esillä. Early bird –hinnat hyvät, ja ilmoittautuminen on auki. Henrikssonin rahaston matka-apuraha Tiinalle maksetaan Metropolian tilille.

 

 1. Infograafin materiaalit Arenelle
  1. Arenen toiminnanjohtaja toivonut materiaalia infograafin tekemiseen Theseuksesta. Sisältönä Theseuksen uudistus, merkitys yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja tilastoja, joko yhdessä jutussa tai muutamassa. Luonnostellaan mutta julkaisu olisi hyvä vasta Justus-Theseus –integraation valmistumisen jälkeen. Tiinalla ja Minnalla suunnitteilla artikkeli myös Laurean julkaisuun.

 

 1. Theseus avoimen palveluverkoston keskiöön
  1. muutos Theseus-asiantuntijoiden töissä ja rooleissa
  2. rinnakkaistallentamisen sähköposti ja toiminnan tuki
  3. amkien TKI-julkaisujen statuksen nostaminen, näkyvyys ja vaikuttavuus yhteiskunnassa
  4. verkoston pelisäännöt ja palvelutoiminta
  5. käytännön eteneminen

 

 1. Tiedoksi Kansalliskirjaston Julkaisuarkistojen uusi vastaava Jyrki Ilva
 2. Laatupalaveri toukokuussa Kansalliskirjaston kanssa 22.5.2019, osallistujat ja asiat, ajankohta
 3. Muuta ajankohtaista
 4. Seuraava palaveri 17.5.2019

mm Theseuksen vuoden 2020 toimintasuunnitelma

 

Kokous päättyi 13.01