Child pages
 • 5. Theseus-kehittämisryhmä ja vanha Theseus-ohjausryhmä

Muistio
 

Theseus-kehittämisryhmän kokous 27.9.2019 klo 11 12

 

Kutsutut: Tiina Tolonen

Minna Marjamaa

Antti Nyqvist

Minna Koistinen

Eeva Klinga-Hyöty

Hanna Lahtinen
 

 1. Muistion kirjaajan valinta

  Tiina Tolonen valittiin sihteeriksi.

 

 1. Ajankohtaiset asiat
   

Todettiin että Theseuksen massaeditointi on valmistunut elokuussa. Myös streamauksen valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että tarvittava dc-kenttä kestoaikojen keräämistä varten on Kansalliskirjaston kanssa yhdessä sovittu ja Tiina on päivittänyt syöttölomakkeen metatiedot niiltä osin. Varsinaisen syöttölomakkeen päivittäminen tapahtuu Kansalliskirjaston kautta. Poistettiin streamaus varsinaiselta asialistalta.

Theseuksessa palvelinympäristön muutoksen jälkeen esiintyneistä katkoista halutaan keskustelua. Kuluneen syksyn aikanakin on ollut usean päivän mittaisia häiriötilanteita, jolloin kaikista amkeista ei opinnäytetöiden tallentaminen ole onnistunut => otetaan asialistalle kohta Theseuksen käyttökatkot syksyllä

 

 

 1. Laatupalaveri Kansalliskirjaston kanssa 2.10.2019

 

Keskusteltiin käsiteltävistä asioista. Todettiin että 22.5. kokouksessa on jäänyt keskeneräisiä ja selvitettäviä asioita, joiden osalta täytyy selvittää ovatko ne edenneet. Näistä asioista keskusteltiin erityisesti:

 1. PAS ja muuntaja. PASin aikataulu kiinnostaa, syksyllä 2017 puhuttiin jo testipakettien tekemisestä alkuvuodesta 2018. Onko edennyt ollenkaan? Muuntaja ei suoraa sidoksissa PASiin, voisi olla hyödyllistä ottaa käyttöön mahdollisimman pian.
 2. Haaga-Helian Konto: Onko Haaga-Helia lähettänyt lisätietoa toteutuksen arviointia varten?
 3. Saavutettavuusdirektiivi. Edellisen kokouksen muistiossa lukee, että pieniä muutoksia tarpeen tehdä käyttöliittymään, mikä on niiden tilanne?
 4. Justuksen kehittäminen, mikä KK:n rooli ja CSC:n tahtotila. Kehittämisen suunta?
 5. Sisältöjen nosto amkien omille etusivuille Theseuksessa. Pyydetään Samu Viitaa demoamaan tätä erillisessä tilaisuudessa.

 

 

 1. Theseuksen vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja avoin palveluverkosto
   

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on lähetetty Hanna Lahtiselle.

 

Todettiin, että Theseus-asiantuntijoiden yhteistyö Amkit-järjestelmäryhmän kanssa on päättymässä, jos ryhmän toiminta ei jatku tulevana vuonna. Keskusteltiin mahdollisen ohjausryhmän perustamisesta Theseuksen toimintaan liittyen Avoin TKI, oppiminen ja infrastruktuurit -hankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2021. Kehittämisryhmän toiminnalle ei katsottu olevan tarvetta muutoksiin vuodelle 2020. Keskusteltiin myös mahdollisen Helpdeskin etenemisestä em. hankkeeseen liittyen. Vaikka Oamk ei osallistukaan hankkeeseen, on Tiina kiinnostunut ottamaan osaa siihen liittyviin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

 

 1. Seuraavat laatupalaverit
   

 

Keskusteltiin tarpeesta järjestää vielä yksi laatupalaveri Kansalliskirjaston kanssa vuoden 2019 aikana. Todettiin sellaiselle olevan tarvetta, koska on useampia keskeneräisiä asioita. Laatupalaveri järjestettäneen joulukuussa 2019.

 

 1. Seuraava kehittämisryhmän kokous

 

Seuraavan kokouksen järjestämisajankohtaa ei sovittu.