Page tree
TIEDONKERUULOMAKE 5: Yliopiston varsinaisen toiminnan kokonaiskustannukset
HUOM! Harjoittelukouluista ja Kansalliskirjastosta ei täytetä koulutusala -tietoa. Muiden toimintojen osalta kaikki kustannukset jaetaan koulutusaloille.
Toiminnoittaisten yhteensä-summien rivillä 11 tulee täsmätä tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn toimintokohtaisen tuloslaskelman kulutietojen kanssa (tiedonkeruulomake 3) .
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
Yliopisto (Tilastokeskuksen oppilaitostunnus)Tilikauden vuosi YYYY Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXOKM ohjauksen alaYliopiston varsinaisen toiminnan kokonais-kustannukset yhteensäKoulutus yhteensäjostaTutkimus yhteensäjostaTaiteellinen toimintaMuu yhteis-kunnallinen toiminta yhteensäjostaHarjoitttelu-koulu yhteensäjostaKansallis-kirjasto yhteensäjosta
Perustutkinto-koulutusPerustutkintojen osatMuu koulutusTieteellinen ja taiteellinen jatkotutkinto-koulutusTieteellinen tutkimusErillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteetYleistoiminnotOpetustehtävät yhteensäjostaOpettajan-koulutus ja kehitys-tehtävät yhteensäjostaYliopistolain mukaiset kansalliskirjastotehtävät yhteensäjostaMuut tehtävät
EsiopetusPerusopetusLukiokoulutusHarjoittelu harjoitttelu-koulussaHarjoittelu harjoittelukoulun ulkopuolellaOpettajan-koulutuksen kehittäminenKansallisen kulttuuriperinnön tallettaminen ja ylläpitoKansalliset palvelut kirjastoille sekä korkeakoulu-sektorille
YLIOPTILIKOPM95OPAVTKUSTYKOULUTUSPTUTKOULPTUTOSATMUUKOULTUTKIMUSJTUTKKOUTIETTUTKTAITTOIMMUUYHTEIJULOIKSUYLEISTOIHARJKOULOPETUSYESIOPEPERUSOPELUKIOOPEOPEKOULYHARJHKOUHARJULKOOPEKEHITKIRJYHTYLAKIYHTKULTPERKANPAKIRYOTOTTEHYLIOP_koodiOPM95OPA_koodiRIVInroTarkistus
-- Valitse ---- Valitse --Ohjauksen alat yhteensä000000000000000001666
-- Valitse --00002666
-- Valitse --00003666
-- Valitse --00004666
-- Valitse --00005666
-- Valitse --00006666
-- Valitse --00007666
-- Valitse --00008666
-- Valitse --00009666
-- Valitse --000010666
-- Valitse --000011666
-- Valitse --000012666
-- Valitse --000013666