Page tree
TIEDONKERUULOMAKE 6: Liiketoiminnan tuloslaskelma
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVAHAI
Tilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXLIIKEVOITTO (-TAPPIO)
LIIKEVAIHTOValmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennysValmistus omaan käyttöönLiiketoiminnan muut tuototMateriaalit ja palvelutHenkilöstökulutPoistot ja arvonalentumisetLiiketoiminnan muut kulutjostaTuotto-/ kulujäämä (varsinainen toiminta) Emo: sarakkeet C+R+S-AG Konserni: sarakkeet C+R+S+T-AG
Aineet, tarvikkeet ja tavaratUlkopuoliset palvelutPalkat ja palkkiotHenkilöstösivukulutSuunnitelman mukaiset poistotArvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistäVaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset
Ostot tilikauden aikanaVarastojen lisäys tai vähennysEläkekulutMuut henkilöstösivukulutliiketoiminnan kulut yhteensä
YLIOPTILIKLIIKEVAIHTOVARASTOJEN_LISAYS_TAI_VAHENNYSVALMISTUS_OMAAN_KAYTTOONLIIKETOIMINNAN_MUUT_TUOTOTMATERIAALIT_JA_PALVELUTAINEET_TARVIKKEET_JA_TAVARATOSTOT_TILIKAUDEN_AIKANAVARASTOJEN_LISAYS_TAI_VAHENNYSULKOPUOLISET_PALVELUTHENKILOSTOKULUTPALKAT_JA_PALKKIOTHENKILOSTOSIVUKULUTELAKEKULUTMUUT_HENKILOSTOSIVUKULUTPOISTOT_JA_ARVONALENNUKSETSUUNNITELMAN_MUKAISET_POISTOTARVONALENTUMISET_PYSYVAT_VASTAAVATARVONALENTUMISET_VAIHTUVAT_VASTAAVATLIIKETOIMINNAN_MUUT_KULUTLIIKEVOITTOYLIOP_koodiOSARIVInroTarkistusVTLIIKEKVTJAAMAYLIOP_koodiEmo_konserniOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --0000116660E11
-- Valitse ---- Valitse --0000126660E121335
WXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAU
Tilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXVOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄVOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJATILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Rahoitustuotot ja kulut (+/-)Satunnaiset erät (+/-)Tilinpäätössiirrot (+/-)TuloverotMuut välittömät verot
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissäTuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissäTuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaMuut korko- ja rahoitustuototArvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksistaArvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereistaKorkokulut ja muut rahoituskulutSatunnaiset tuototSatunnaiset kulutPoistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Saman konsernin yrityksiltäMuiltaSaman konsernin yrityksiltäMuiltaSaman konsernin yrityksilleMuille
YLIOPTILIKRAHOITUSTUOTOT_JA_KULUTTUOTOT_OSUUKSISTA_KONSERNITUOTOT_OSUUKSISTA_OMISTUSYHTEISTYOYRITYKSISSATUOTOT_MUISTATUOTOT_SAMA_KONSERNITUOTOT_MUILTAMUUT_KORKOTUOTOTMUUT_KORKOTUOTOT_SAMA_KONSERNIMUUT_KORKOTUOTOT_MUILTAARVONALENTUMISET_PYSYVAT_VASTAAVATARVONALENTUMISET_VAIHTUVAT_VASTAAVATKORKOKULUT_JA_MUUT_RAHOITUSKULUTKORKOKULUT_SAMA_KONSERNIKORKOKULUT_MUILLEVOITTO_ENNEN_SATUNNAISIA_ERIASATUNNAISET_ERATSATUNNAISET_TUOTOTSATUNNAISET_KULUTVOITOT_ENNEN_TILINPAATOSSIIRTOJATILINPAATOSSIIRROTPOISTOERON_LISAYSVAPAAEHTOISTEN_VARAUSTEN_LISAYSTULOVEROTMUUT_VALITTOMAT_VEROTTILKAUDEN_VOITTOYLIOP_koodiOSARIVInroTarkistusYLIOP_koodiEmo_konserniOSARIVInro666
-- Valitse ---- Valitse --00021666E211335
-- Valitse ---- Valitse --00022666E221336