Vaasassa Peda-forumin yhteydessä 16.08.2017 perustettiin kansallinen digiopetusryhmä yhdeksi teemaryhmäksi Peda-forumin toimintaa rikastuttamaan. Korkeakoulujen digiopetuksen kehittäjät ovat jo jonkin aikaa kaivanneet yhteistä forumia erilaisten teknologioiden ja pedagogisten ratkaisujen tueksi isompaa kuvaa katsomaan. Ryhmälle on ollut myös kysyntää eri sidosryhmien taholta korkeakoulujen toimintaympäristössä. Syksyllä 2021 päätettiin ryhmän nimi muuttaa digipedaverkostoksi.

Ryhmän tehtävänä on ison kuvan hahmottaminen opetusteknologian ympärillä pedagogiikkaa unohtamatta, yhteinen tutkimus sekä vahva tulevaisuuden visiointi. Ryhmän fokuksiksi muodostuivat seuraavat kohdat; Opettajan digitaaliset palvelut, Tulevaisuuden visiointi, Opiskelukokemus ja Digipedagogiikka. Tavoitteena on toimia kansallisella tasolla korkeakoulujen digiopetusasioiden vuorovaikutuskanavana ja tukea muita kansallisia ryhmiä digiopetusryhmän asiantuntemusalueeseen liittyvissä asioissa. 

Ryhmän puheenjohtajuus kiertää jäsenkorkeakoulujen kesken ja vaihtuu lukuvuosittain Pedaforum-päivien yhteydessä pidettävässä tapaamisessa. Joka toinen kerta puheenjohtaja on yliopistosta ja vara AMK:sta, joka toinen kerta päin vastoin.

Lukuvuonna 2022-2023 ryhmän puheenjohtaja on Olli Vesterinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajat Suvi Junes Tampereen yliopistosta.  

Aiemmat puheenjohtajat:

2021-2022 Satu Hakanurmi/UTU (pj.) ja Riikka Muurimäki & Matti Mäkelä / SeAMK (vpj.)
2020-2021 Irma Mänty/Laurea (pj.) ja Merja Laamanen & Liisa Kallio / JYU (vpj.)
2019-2020 Anni Rytkönen/Aalto-yliopisto (pj.) ja Jaana Kullaslahti/HAMK (vpj.)
2018-2019 Marko Forssell/Centria (pj.) ja Paula Vaskuri/OY (vpj.)
2017-2018 Marjaana Kareinen/LUT (pj.)

Jokaista organisaatiota edustaa verkostossa 1-2 henkilöä. Näin verkoston koko säilyy hallittavana ja toiminta pysyy keskustelevana. Kokousten kalenterikutsuja varten on postilista, jolle pääsee itse liittymään sivulla https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/pedaforum-digipeda .

Verkoston työskentelyalue on JAMKin Teamsissa. Jos olet organisaation edustaja verkostossa, mutta sinua ei ole lisätty Teamsiin, ota yhteyttä Mari Varoseen tai Ilona Laakkoseen (etunimi.sukunimi@jamk.fi). Lisäksi on testailtu CSC:n hostaamaa RocketChatia osoitteessa https://chat.csc.fi/group/Digiopetus Valitse kirjautumistavaksi Eduuni-ID, josta pääset HAKA-valikkoon ja kirjautumaan palveluun.