VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämiä julkaisutietoja voidaan hyödyntää erilaisissa tutkijoille suunnatuissa palveluissa ja prosesseissa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistopalveluihin tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tutkijan ei tarvitse syöttää niitä käsin.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö on hyödynnettävissä missä tahansa järjestelmässä kahden lukurajapinnan kautta:

Tiedustelut rajapintojen käyttöoikeuksista: virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi


VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja voi vapaasti selata JUULI-julkaisutietoportaalissa.
OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu korkeakouluilta sekä muilta tutkimusorganisaatioilta toteutetaan jatkossa kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja mm. korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Tilastotiedot OKM:n tiedonkeruuseen raportoiduista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.


VIRTA-julkaisutietopalveluun raportoiduille vertaisarvioiduille julkaisuille määritetään palvelussa Julkaisufoorumi-luokitus, jonka perusteella esimerkiksi korkeakoulujen julkaisuille lasketaan julkaisupisteet rahoitusmallia varten. VIRTA-julkaisutietopalvelu on kytketty Julkaisufooruminv julkaisukanavatietokantaan, joka sisältää kaikkien Julkaisufoorumin arvioimien lehtien, sarjojen ja kustantajien tiedot.