Eduuni-wiki ja Eduuni Jira -palvelut ovat päivitetty uusimpiin tuoteversioihin

Eduuni-wiki on päivitetty versioon Atlassian Confluence server 7.2.0
Eduuni Jira on päivitetty versioon Atlassian Jira Software 8.6.1

Lisätietoja versioista seuraavista linkeistä:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-6-x-release-notes-978220007.html

Jiran uusimassa versiossa Internet Explorer -selain (IE) on poistunut tuettujen selainten listalta.
Tämä tarkoittaa, että Eduuni Jiraa voi edelleen käyttää normaalisti IE-selaimella, mutta Atlassian ei enää korjaa aktiivisesti IE-kohtaisia vikoja tai kehitä toiminnallisuuksia IE-yhteensopivaksi.

Lisätietoja: https://blog.developer.atlassian.com/retiring-ie11-support-for-atlassian-cloud-server-and-data-center-products/

Olemme huomanneet, että uusimassa Jira-päivityksessä uudistunut käyttöoikeuksien hallinta (users & roles) ei kuitenkaan toimi IE-selaimella.
Muut oletustoiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla (myös IE:llä).
Käyttöoikeuksienhallinta edellyttää Administrator-roolia projektissa.


Eduuni-wiki and Eduuni Jira services have been upgraded to the newest versions

Eduuni-wiki is now based on Atlassian Confluence server version 7.2.0
Eduuni Jira is now based on Atlassian Jira Software version 8.6.1

More information about the versions can be found from the links below:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-6-x-release-notes-978220007.html

In the latest version of Jira, Internet Explorer (IE) has been removed from the list of supported browsers.
This means that Eduuni Jira can still be used normally with IE, but Atlassian no longer actively fix IE-specific bugs or develop functionalities to be IE-compatible.

More information: https://blog.developer.atlassian.com/retiring-ie11-support-for-atlassian-cloud-server-and-data-center-products/

We have noticed that the updated Users and roles page released in the new version of Jira doesn't work with IE.
Other default functionalities are available in all commonly used browsers (including IE).
Access to user management in Jira requires an Administrator role in Jira project.