Tämän sivuston tarkoituksena on helpottaa pilvipalveluiden soveltuvuuden arviointia korkeakouluissa.Verkosta löytyy suuri määrä eri käyttötarpeisiin soveltuvia palveluja, mutta niiden laatu ja turvallisuus vaihtelevat suuresti. Sivusto pyrkii ottamaan kantaa siihen voiko palveluita käyttää korkeakoulutoiminnassa. 

Sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

Sivustolla on arvioitu sellaisia palveluita, joiden tiedetään kiinnostavan korkeakoulujen käyttäjiä. Arviot ovat korkeakoulujen asiantuntijoista koostuvan arviointiryhmän tekemiä. Arvioinnissa käytetyt kriteerit ovat nähtävissä kunkin palvelun kohdalla. Arviointiryhmälle voi esittää uusia palveluja arvioitavaksi näiden sivujen kautta (edellyttää kirjautumista).

Tällä sivustolla esitetyt palveluarvioinnit on pyritty tekemään parhaalla mahdollisella tavalla sekä mahdollisimman täsmällisesti, mutta palveluntarjoaja on voinut muuttaa palveluaan, dokumentaatiotaan tai käyttöehtojaan arvion tekemisen jälkeen. Tämän sivuston arviointeja on käsiteltävä ohjeellisina ja vastuu palveluiden käytöstä on käyttäjällä


Palveluiden luokitusPalveluiden sijainti