Juuli-julkaisutietoportaalin toiminta lakkautetaan marraskuussa 2022 ja käyttäjät ohjataan hyödyntämään Tiedejatutkimus.fi-portaalia. Lue lisää ks. Juuli-julkaisutietoportaali suljetaan ja käyttö ohjataan Tiedejatutkimus.fi-portaaliin.

CSC kartoittaa sellaisia Juulista löytyviä tarpeellisia toiminnallisuuksia, jotka puuttuvat Tiedejatutkimus.fi-portaalista. Voit vastata kyselyyn Webropolissa 14.10.2022 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/D42EF2230B21671D

Tälle sivulle kootaan käyttäjiltä kerättyä palautetta sellaisista Juulin toiminnallisuuksista, jotka puuttuvat tiedejatutkimus.fi:stä. Ominaisuuksien mahdollisesta toteuttamisesta ja aikataulusta päätetään tapauskohtaisesti.


Puuttuva toiminallisuusHuomioita
1

Linkit yliopistoiden omiin julkaisurekistereihin

Mahdollista lisätä, sopivaa paikkaa selvitetään. Mahdollisesti organisaationäkymään.
2

Organisaation tekijöiden listaus.


Huomioitava uniikin tekijän tunnistaminen. Selvitetään tarkemmin mahdollisuus hyödyntää tutkijoiden profiileita.
3

Julkaisujen selaus henkilön mukaan.

Haun voi kohdistaa tekijään valitsemalla hakulaatikon vasemmalta puolelta "Henkilön nimi". Haettavan henkilön nimi on kuitenkin tiedettävä, eli tiedejatutkimus.fi:ssä ei näytetä listaa kaikista tekijöistä kuten Juulissa.
4

Juulissa oli useimmiten mahdollista edetä tekijänimestä muihin saman nimisen tekijän julkaisuihin, tämä olisi hyvä toiminto myös Tiedejatutkimus.fi:ssä. Varsinkin jos tutkijaprofiileita voidaan hyödyntää niin, että samannimiset tekijät tunnistetaan eroon toisistaan.


5

Hakutuloksen suodatus julkaisun tekijämäärän mukaan

Tekiköiden lukumäärä ei ole julkaisutiedonkeruussa pakollinen tieto, joten suodatinta ei olisi mahdollista soveltaa kaikkiin julkaisuihin.
6Juuli näyttää kirjan julkaisukanavan sarjana eikä lehtenä kuten TTV.Ehdotettu korjaus muuttaa tiedejatutkimus.fi:ssä oleva kenttänimi "Lehti" muotoon "Lehti/Sarja".
7

Mahdollisuus tarkastella organisaation julkaisuja alayksiköittäin 


Myös:

Organisaation eri alayksiköiden yhdistäminen samaan hakuun.

Organisaation alayksiköt näkymästä voi klikkailla nähtäväksi yhden alayksikön tiedot, mutta olisi hyvä saada yhdistettyä samaan hakuun monta eri alayksikköä. Joko käyttöliittymän kautta, tai riittäisi jos tietäisi miten sen voisi tehdä esim. selaimen osoiterivillä.

Alayksiköllä hakeminen on  mahdollista tiedejatutkimus.fi:ssä organisaationäkymän kautta. Valitse haluamasi organisaatio ja alayksikkö, haku siirtyy automaattisesti näkymään julkaisuja joissa kyseinen alayksikkö mukana.

Erona kuitenkin se, että tiedejatutkimus.fi:ssä näytetään vain uusimmat alayksiköt, ja haun voi tehdä näiden kautta, Juulissa näytetään myös historiatieto.

Useamman alayksikön samanaikaisen haun mahdollisuutta selvitetään.

8Tutkimustietovarannossakin pitäisi pystyä kohdentamaan haku tiettyyn kenttään, esim. julkaisusarjan nimi. Jos lehden nimi on yleisnimi, esim. Kasvatus, hakutulokseen tulee nyt kaikki ne joissa kasvatus-sana esiintyy esim. artikkelin nimessä tai asiansanoissa.

Tiedejatutkimus.fi:ssä tarkennettu haku onnistuu valitsemalla jokin julkaisu joka on julkaistu halutussa kanavassa, ja valita julkaisun tarkemmasta näkymästä ko. julkaisukanavan linkki, joka tekee uuden tarkennetun haun ko. kanavan jufo-tunnuksen perusteella. Hakulogiikka ei toimi kanaville, joilla ei ole jufo-tunnusta.

9Tiedejatutkimus.fi-portaaliin näkyviin ja haettavaksi Justuksen Lisätieto-kentän tiedotLisätiedoille ei ainakaan toistaiseksi ole paikkaa Virta-julkaisutietopalvelussa, eli tiedot eivät siirry Justuksesta eteenpäin.
10

Haku sarjalla ja ISBN/ISSN numeroilla puuttuu.

Tarkennetun haun lomake puuttuu.

Tiedejatutkimus.fi:ssä ISBN/ISSN haku onnistuu valitsemalla jokin julkaisu joka on julkaistu halutulla tunnisteella, ja valita julkaisun tarkemmasta näkymästä ko. tunnisteen linkki, joka tekee uuden tarkennetun haun ko. tunnisteen perusteella. URL:iksi muodostuu silloin esim. https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/results/publications/"0929-1393"?target=issn tai https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/results/publications/"978-3-030-93235-0"?target=isbn
11

Jos hakee jonkun lehden artikkeita, niin yhdellä silmäyksellä ei näe OKM:n julkaisuluokituksia, niin kuin Juulista näkyy.

OKM:n julkaisuluokituksen näkee suodattimen "julkaisutyyppi" kautta. Julkaisutyypin näkymistä ei kuitenkaan ole toistaiseksi haluttu korostaa, sillä julkaisutiedonkeruussa siirrytään attribuuttipohjaiseen luokitteluun, eikä kaikille julkaisuille enää löydy vastaavuuksia OKM:n julkaisutyyppiluokituksesta.