Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä

Jäsenet

Asiantuntijat

Ryhmä on hyväksynyt viimeisen kokouksensa päätöslistan ja keskustelumuistion sähköpostitse.

Päätöslista

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto

5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun

11. Muut esille tulevat asiat

Keskustelumuistio

https://confluence.csc.fi/download/attachments/62048614/2016_12_15_Liite_13_Muistio_Korkeakoulujen_valtakunnallisen_tietovarannon_ja_OKMn_tiedonkeruiden_ohjausryhma_2016_12_15.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

3. Europpalainen julkaisutietovaranto

Gunnar Sivertsen esittelee (liite 2A ja liite 2B).

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

4.A) Yleinen tietosuoja-asetus: kysymyksiä ja vastauksia

Immo Aakkula esittelee (liite 3).

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 4).

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto

5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun

Hanna-Mari Puuska esittelee ( liite 5).

5.B)Tilannekatsaus

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 6).

6. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkuminen ohjausryhmän asettamiskauden päättyessä 31.12.2016

Jukka Haapamäki esittelee (liitteet 7a ja 7b).

7. Korkeakoulujen digihanke-ehdotukset, niistä nousevat kehitystarpeet valtakunnallisille liittymille ja yhteentoimivuuden varmistaminen

Paula Merikko esittelee (liite 8).

8. VIRTA-opintotietopalvelun asiat

8.A) Tilannekatsaus

Tiedoksi (liite 9).

8.B) VIRTA-opintotietopalvelun tiedon laadun kehitys ja sen seuranta

Helena Majamäki esittelee (liite 10).

9. Valmistumisvaiheen palautetiedonkeruut ARVO - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla

Kaisu Piiroinen esittelee (liite 11).

10. Näkökulmia TK:n ja OKM:n tiedonkeruiden määritelmien yhdenmukaisuuteen

Jukka Kohtanen esittelee (liite 12).

11. Muut esille tulevat asiat

12. Tiedoksi

13. Kokouksen ja ryhmän toimikauden päättäminen

Liitteet