Tälle sivulle on koottu julkaisutiedonkeruusta yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä. Vastaukset täydentävät ja tarkentavat tiedonkeruukäsikirjan julkaisuntiedonkeruuohjeistusta (3.2. VIRTA-julkaisutietopalvelu). Sivua päivitetään tarvittaessa. 

Julkaisutiedonkeruuta koskevat kysymykset käsitellään ensisijaisesti julkaisutiedonkeruu yhteistyöryhmässä. OKM käy läpi ryhmän linjaukset ja kokoaa niitä hyödyntäen kysymykset ja vastaukset tälle sivulle.

Kysymykset ja vastaukset

Julkaisun yleiskriteerit

Julkaisun uutuus

Blogit, verkkosivut ja sähköiset julkaisualustat

Tekijyys ja affiliaatio

Julkaisutyypin valinta

Tutkimusdata-artikkelit

Muistokirjoitukset        

Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut                          

Vuosikirja-artikkelit

Konferenssijulkaisut     

Konferenssin ISSN- tai ISBN-tunnus

Konferenssijulkaisun muoto

Avoin saatavuus


Tieteenalaluokitus ja OKM:n ohjauksen ala

Väitöskirjat                             

Muita kysymyksiä

Yhteisjulkaisut yritysten kanssa