Opiskelun ja opetuksen alueen tietomallityön iskuryhmä

Synergiaryhmän työpajassa 23.-24.1.2013 perustettiin Synergiaryhmän alainen opiskelun ja opetuksen alueen tietomallityön iskuryhmä.

Jäsenet 2013: 

*Vakijäsenten lisäksi taho (useimmiten kehitysprojekti), jonka toiveesta muutos/laajennustarpeet on otettu Synergiaryhmän käsittelyyn, resurssoi oman asiantuntijansa iskuryhmän työskentelyyn.

Työskentelytavasta Synergiaryhmässä sovittua

Tietomallin uudistustarpeiden käsittelystä sovittua 23.-24.1.2013

Toimeksiannot

Tehtävä I: Korkeakoulujen haku- & valintakokonaisuuteen liittyvät laajennus- ja muutostarpeet korkeakoulujen tietomalliin sekä koulutustarjontatietojen tiedonsiirroissa tarvittavat määritykset. Mallin nykyisessä versiossa (2.2.) haku ja valinta on ehdotus vuodelta 2010 ja kuvastaa poistuvaa tietorakennetta ja käsitteistöä. Opetushallituksen koordinoima opiskelijavalintarekisteriuudistus on synnyttänyt tarpeen koulutustarjontatietojen tiedonsiirtomäärityksille OPH:n ja korkeakoulujen järjestelmien välillä.