Synergiaryhmän esittely

Tausta

Synergiaryhmä on opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto. Synergiaryhmä kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa sekä tietojen siirrettävyyttä tietojärjestelmien välillä, että johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä edellyttää yhdessä työstettyä ja sovittua, aktiivisesti kehitettävää yhteentoimivuuden määritysten kokonaisuutta.

Korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävä KOOTuki-ryhmä ohjaa Synergiaryhmän työskentelyä.KOOTuki-ryhmässä ovat edustettuina opintohallinnon ja tietohallinnon vastuuhenkilöiden verkostot sekä Opetushallitus. KOOTuki-ryhmä ja Synergiaryhmä edistävät tarvittavien opiskelun ja opetuksen alueen määritysten syntyä tarjoamalla työskentelylle yhteistyön rakenteet, prosessit ja välineet. Tuotetulle yhteentoimivuuden tukimateriaalille tuotetaan myös pysyvä muutos- ja ylläpitomalli. Synergiaryhmä edistää näiden tavoitteiden toteuttamista myös tukemalla konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden välistä yhteistyötä.
 
Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla itse, mitä palveluita ne yhdessä tai erikseen tuottavat. Korkeakoulut päättävät itse myös tietojärjestelmävalinnoistaan ja niissä käytettävistä teknologioista. KOOTuki-ryhmä ja Synergiaryhmä koordinoivat opiskelun ja opetuksen alueen eri toimijoiden ja projektien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että toteutettavat palvelut, moduulit ja tietojärjestelmät kykenevät tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntämään tuotettuja yhteentoimivuuden määrityksiä ja muodostavat näin opiskelun ja opetuksen alueen yhteentoimivan palvelukokonaisuuden.

Tehtävät

Synergiaryhmän tehtävänä on

Kokoonpano

2018_03_21_yleisdiat_Synegia_CSC.pptx

Kokousaikataulu


Kokoukset v. 2019

Kokoukset v. 2018

Kokoukset v. 2017

Synergiaryhmän alaiset työryhmät

Työryhmiä perustetaan Synergiaryhmälle annettujen toimeksiantojen pohjalta tarvittaessa.

Alasivut