Tausta

Integraatioryhmä toimii RAKETTI-OPI -osahankkeen alaisuudessa ja ryhmän tarkoitus on edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja järjestelmäprojekteja teknisestä näkökulmasta.

Tavoitteet

Toiminta

Säännöllinen kokous (ACP)

OPI-Integraatioryhmän säännöllinen kokous järjestetään kerran kuukaudessa etäkokouksena johon on käytetään aikaa maksimissaan kaksi tuntia. Esityslistan valmistelee sihteeri yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja se jaellaan OPI-integraatioryhmän sähköpostilistalle viikkoa ennen kokousta. Ryhmän jäsenet voivat ehdottaa tulevan kokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita joko sihteerille tai puheenjohtajalle siten, että ehdotuksen on oltava perillä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Säännöllisen kokouksen tarkoituksena on suunnitella OPI-Integraatioryhmän toimintaa sekä sopia käytännön asioista (esim. CodeCampien ajankohdat, paikat jne..).

Kokouksen agendan vakiokohdat ovat seuraavat:

 1. Kokouksen avaaminen - jos puheenjohtaja on estynyt valitaan puheenjohtaja kokoukselle osallistujien keskuudesta
 2. Esityslistan hyväksyminen
 3. OPI-Integraatioryhmän ajankohtaiset asiat
  1. jos ennen kokousta on ollut Codecamp esitellään sen tulokset kyseisen Codecampin "Master Integratorin" toimesta
 4. RAKETTI-hankkeen OPI-Integraatioryhmää koskettavat ajankohtaiset asiat lyhyesti
 5. NordForumin ajankohtaiset asiat lyhyesti
 6. Kokouskohtaiset asiat
 7. Mahdolliset ehdotukset seuraavan kokouksen esityslistaan
 8. Kokouksen päättäminen

CodeCamps

Codecampit ovat korkeakoulujen teknisille asiantuntijoille tarkoitettuja tapahtumia, joissa sekä suunnitellaan sovellustasolla että toteutetaan korkeakoulujen ajankohtaisiin kehitystarpeisiin liittyviä asioita.
Jokainen Codecamp on itsenäinen kokonaisuus joka vaatii huolellisen etukäteissuunnittelun - erityisesti silloin kun osallistujamäärä kasvaa. Codecampin suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että Codecampin aiheesta voidaan odottaa selkeä tulos. CodeCampilla käsitellään yhtä tai useampaa rajattua aihetta, joihin pyritään löytämään konkreettinen ratkaisu tai vastaus käsittelyssä olleisiin kysymyksiin.

CodeCampin aiheita voi ehdottaa kuka tahansa integraatioryhmän jäsen lähettämällä aihe-ehdotuksen säännöllisen kokouksen esityslistalle. Integraatioryhmän ulkopuolelta CodeCampin aiheita voi ehdottaa Synergiaryhmä, koska ryhmällä on laaja-alainen näkemys korkeakoulukentän ajankohtaisista kehityshankkeista. Tällä pystytään varmistamaan, että Integraatioryhmässä edistetään tärkeimpiä ajankohtaisia hankkeita, teknisestä näkökulmasta ja pystytään auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla mahdollismman montaa korkeakoulua teknisten haasteiden ratkaisemisessa. 
Integraatioryhmän säännöllinen kokous käsittelee aihe-ehdotukset ja päättää viimekädessä siitä, mitkä aiheet otetaan seuraavalle CodeCampille mukaan. 

Esimerkki Codecampin organisoitumisesta on se, että osallistujat jaetaan tiimeihin, joilla on oma vastuunsa Codecampillä. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista jos Codecampin aihe ei luontevasti tälläiseen rakenteeseen sovi tai osallistujia on vähäinen määrä. 

Jokaiselle CodeCampille valitaan "Master Integrator", jonka vastuulla on CodeCampin sisäisen toiminnan vetäminen sekä CodeCampistä raportointi integraatioryhmän säännöllisessä kokouksessa. Master Integratorin on suotavaa pitää päivän kuluessa useampi "Integrator meet" jossa jokainen ryhmä tai osallistuja kertovat mitä ovat tehneet, mitä ongelmia on ja mitä tehdään seuraavaksi. Master Integrator on velvollinen pitämään kirjaa integrator miiteistä. Master Integratorin velvollisuutena on myös varmistaan tiimien tai yksilöiden välisen kommunikaation onnistuminen, jotta tähdätään samaan maaliin. Jos Codecampillä käytetään tiimiperustaista rakennetta, on suotavaan, että tiimit koostuvat eri korkeakoulujen edustajista mikäli mahdollista. Tällä pyritään jakamaan osaamista sekä ajatuksia jouhevasti eri korkeakoulujen edustajien välillä.

Ad-Hoc kokoukset (ACP)

OPI-Integraatioryhmän varsinainen sisällöllinen keskustelua tapahtuu nk. Ad-hoc kokouksissa joita pystytään kutsumaan koolle erittäin ketterästi. Yleisen Ad-hoc kokouksen voi kutsua koolle kuka tahansa OPI-Integraatioryhmän jäsen ja kokouksen aihetta tai aikataulua ei tarvitse hyväksyttää missään. Kokouksen koollekutsuja on kuitenkin velvollinen kirjaamaan kokouksessa käsitellyt asiat confluenceen.

 1. Codecampin sisällöllinen hyväksymiskokous(virallisempi tyyppi)
  1. Codecampin sisällölliset suunnittelijat tuovat Codecampin sisällöllisen suunnitelman kommenteille ja se joko lyödään lukkoon tai suunnitellaan uusiksi. Nämä järjestetään Ad-Hoc tyyppisinä sen takia, että virallisten kokousten hidas rytmi voi olla liian raskas Codecamppien jouhevaan järjestämiseen
 2. Yleinen ad-hoc -kokous, joissa käsitellään haluttua teknistä asiakokonaisuutta tai yksittäistä teknistä ongelmaa vapaamuotoisemmin, niiden henkilöiden kesken, joilla on asiaan jokin näkemys ja vaadittavaa osaamista tai ovat muuten kiinnostuneita asiasta.
  1. Ad-hoc -kokouksen voi kutsua koolle kuka tahansa integraatioryhmän jäsenistä.
  2. Koollekutsuja toimittaa agendan integraatioryhmän sähköpostilistalle sekä ehdottaa muutamaa aikaa kokoukselle (esim. doodle).
  3. Kokouksessa ei päätetä integraatioryhmän organisoitumisesta tai toimintaa koskevista asioista.

NordForum-ryhmän seuraaminen ja siihen osallistuminen

Integraatioryhmä osallistuu soveltuvin osin NordForumin toimintaan teknisestä näkökulmasta tarpeen mukaan. Osallistumisella pystyttäneen vaikuttamaan tekniseen järjestelmien väliseen yhteentoimivuuteen pohjoismaiden välillä.

Muun tukevan toiminnan järjestäminen

OPI-Integraatioryhmä voi järjestää tarvittaessa muuta hyväksi ja tarpeelliseksi katsomaansa toimintaa. Muun tukevan toiminnan osalta päätökset tehdään aina säännöllisissä kokouksissa.

Kokoonpano

Integraatioryhmän puheenjohtajaksi kaudelle 2013-2014 on valittu Juho Friman Tampereen yliopistolta. 
Integraatioryhmän sihteerinä toimii Ossi Raatikainen CSC:ltä.

Integraatoryhmään voi liittyä korkeakoulujen tekniset asiantuntijat, jotka ovat tekemisissä opintohallinnon tietojärjestelmien kanssa. Liittyminen tapahtuu käytännössä lähettämällä sähkpostia integraatioryhmän sihteerille tai puheenjohtajalle.

 

NimiOrganisaatioRooli
Ossi RaatikainenCSCSihteeri
Juho FrimanTampereen yliopistoPuheenjohtaja
Jorma KorkiakoskiCSC

 

Lauri JokipiiCSC 
Hannu KorhonenTampereen yliopisto 
Panu WetterstrandJyväskylän yliopisto 
Antti HedlundJyväskylän yliopisto 
Ilari LiukkoJyväskylän yliopisto 
Sauli KorhonenJyväskylän yliopisto 
Tanja MehtonenOulun seudun ammattikorkeakoulu 
Onno deBruijnOulun seudun ammattikorkeakoulu 
Ville ValtonenOulun seudun ammattikorkeakoulu 
Lauri ViitanenMetropolia ammattikorkeakoulu 
Hannu PajunenTurun yliopisto 
Kari NurmelaTurun yliopisto 
Petteri JekunenTampereen ammattikorkeakoulu 
Raine RapoLappeenrannan teknillinen yliopisto 
Tapio PiiroinenHelsingin yliopisto 
Joonas MäkinenOpetushallitus 
Seppo RänninrantaOpetushallitus 
Petri MustajokiAalto-yliopisto 
Jussi-Pekka HuhtamäkiOulun yliopisto 
Päivi LignellTampereen teknillinen yliopisto 
Juha RiepponenItä-Suomen yliopisto 
Antti HämäläinenAalto-yliopisto 
Kari HassinenItä-Suomen yliopisto 
Jaakko SalmelaAalto-yliopisto 
Sami NikanderHelsingin yliopisto