Työryhmän kokoonpano

Päivi Aho, Laurea          

Katja Arstio, Helsingin yliopisto

Päivi Lignell, Tampereen teknillinen yliopisto          

Virve Peltoniemi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Janne Santala, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Totti Tuhkanen, Turun yliopisto             

Päivi Vähäsalo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Valmistelijoina toimivat Pekka Linna ja Outi Tasala sekä tarvittaessa muut CSC:n asiantuntijat.

Ryhmän toimeksianto

Synergiaryhmä asetti Toiminta-arkkitehtuurin iskuryhmän työpajassaan 8.5.2015 jatkotyöstämään opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosessien ja palveluiden toiminta-arkkitehtuurimallia.

Tavoitteet

Ryhmä tuottaa korkeakoulujen palautteen huomioon ottaen uuden version opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon prosesseista korkeakoulujen käyttöön.

Työskentelytapa

Ryhmällä on lähi- ja etätyöpajoja. Työpajojen välissä CSC:n asiantuntijat työstävät ehdotusta eteenpäin iskuryhmän työpajoissa tehtyjen linjausten pohjalta.

Aikataulu

Iskuryhmän ehdotus prosesseiksi käsiteltiin Synergiaryhmän työpajassa 8.9.2015-9.9.2015, ja seuraava versio työpajassa 16.11.2015-17.11.2015. Ehdotus hyväksyttiin täydennyksin ja kiitoksin KOOTuki-ryhmän kokouksessa 15.12.2015.

Iskuryhmän ehdotusta palveluiksi työsttiin Synergiaryhmän työpajoissa syyskuussa 2015, marraskuussa 2015, helmikuussa 2016, toukokuussa 2016 ja syyskuussa 2016. Valmiiksi saadut palvelumääritykset viedään Synergiaryhmän niin päättäessä KOOTuki-ryhmän käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.