VIRTA-julkaisutietopalvelu sisältää tällä hetkellä tiedot noin 300 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja tietoja on hyödynnetty maaliskuusta 2016 alkaen OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Kaikki julkaisutiedonkeruuseen osallistuvat organisaatiot ovat raportoineet julkaisunsa VIRTAan keväästä 2017 alkaen. Julkaisutietojen poiminta VIRTA-julkaisutietopalvelu on otettu käyttöön Suomen Akatemian hankeraportoinnissa huhtikuussa 2017, ja rahoitushaussa syyskuussa 2018.

KOTA-seminaarin julkaisutiedonkeruun päivä 26.8.2019, Lahti

KOTA-seminaari 27.-28.8.2019, Lahti

VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt kokous 18.10.2019

Tiedonluovutuslupa VIRTA-julkaisutietopalvelusta OpenAIRE-portaaliin

Virta-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän toimikausi 1.5.2018-31.1.2019

Suorat tiedonkeruut


virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi palveluosoitteeseen voit lähettää kysymyksiä, ilmoituksia ongelmista, muutoksia yhteyshenkilöihin tai latausraporttien vastaanottajiin jne.


virta-julkaisut-yhteyshenkilot@postit.csc.fi -sähköpostilista toimii tietoja tuottavien organisaatioiden VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana. 

Liity VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden sähköpostilistalle


Katkaise hakusana tähdellä *, muuten haku ei tunnista haettavaa aihetta. Esim. yhteyshenkilöihin liittyvät sivut löytyvät kirjoittamalla yhteyshenk*, mutta eivät pelkällä yhteyshenk.