Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 8.2.2018 klo 12-15

Osallistujat:

Vierailijat

Päätöslista

3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus

Päätettiin perustaa Tutkimustietovaranto-näyteikkuna tutkimustietovaranto.fi- sekä nykyiselle research.fi-sivulle.

4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttötapaukset

CSC sopii JY:n, Aallon ja SeAMKin kanssa mahdollisten pilottien suunnittelun käynnistämisestä.

5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentaresurssien hakujärjestelmässä

Päätösehdotukset hyväksyttiin ja voidaan edetä tiedonluovutuslupapyyntöihin.

6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen

Päätettiin perustaa 5-10 hengen työryhmä pohtimaan julkaisutyyppiluokittelun käyttökelpoisuutta sekä mahdollista VIRTA-julkaisutietopalvelun laajentamista

Kokousmuistio

TTV-ohjausryhmän kokousmuistio 8.2.2018 (PDF)


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
 4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttötapaukset
 5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentaresurssien hakujärjestelmässä
 6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen
 7. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus
 8. Tutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden lähtökohdat 2018
 9. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 10. Seuraava kokous to 19.4.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 11. Kokouksen päättäminen