Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 8.12.2017 klo 12-15

Osallistujat:

Vierailijat


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus, (Hanna-Mari Puuska)
  1. Hanketietovarannon eteneminen
  2. VIRTA-julkaisutietopalvelu
  3. Tutkimusinfrasturktuurien tietopankki
  4. Viestintäsuunnitelman päivitys
 4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttätapaukset, (Hanna-Mari Puuska)
 5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentainfran hakujärjestelmässä, (Hanna-Mari Puuska)
 6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen, (Jukka Haapamäki)
 7. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus - katsaus kansainväliseen kehitykseen, (Hanna-Mari Puuska, Walter Rydman)
 8. Tutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden lähtökohdat 2018, (Pirjo-Leena Forsström)
 9. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 10. Seuraava kokous to 19.4.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 11. Kokouksen päättäminen