Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä fyysisessä tilassa valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on juokaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Tilassa on kameravalvonta. 

(warning) Korkeakouluissa voi olla omia ohjeita, joita on syytä ensisijaisesti noudattaa.

Nämä ohjeet liittyvät versioon 5.0.x.

Käytä Firefox- tai Chrome -selainta. 

ÄLÄ KÄYTÄ Internet Explorer/Edge.

EXAM-tenttiprosessi

  1. Luo tentti ja kytke se opintojaksoon.
  2. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
  3. Julkaise tentti opiskelijoille.
  4. Arvioi palautetut vastaukset.
  5. Arvioi tentti.
  6. Kiinnitä arviointi ja tenttiarvosanat siirtyvät korkeakoulun opintohallintajärjestelmään tai toimita tulostiedosto tallennettavaksi.

 

Tenttikertoja ei voi rajoittaa järjestelmätasolla. Sinun tulee tarvittaessa itse seurata osallistumisia tenttiarvioinnin yhteydessä.


Tarkempi sisältö