Yleisen tentin asetuksiin voi määritellä, montako kertaa se on suoritettavissa ennen arviointia. Jos luvuksi valitaan kolme, opiskelija voi suorittaa saman tentin kolme kertaa vaikka yhden päivän aikana. Suorituskerroiksi lasketaan lukitsemisessa tentit, jotka palautetaan ja joiden suoritus keskeytetään. Tentit, joihin opiskelija jättää saapumatta, ei lukitse suorituskertaa mutta näkyy tentaattorille tenttiin saapumattomat sivulla ja opiskelijan tentin aikaisemmissa suorituskerroissa. Oletuksena on 1 suorituskerta eli opiskelija voi suorittaa tentin vain yhden kerran ennen arviointia. Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uuteen tenttiin, jos tenttiperiodi on vielä käynnissä.

Jos keskeyttää tenttin ja suorituskerrat on käytetty, opettaja voi tarvittaessa vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi. Henkilökohtaisessa tentissä suorituskertojen enimmäismäärä on aina 1 ja näin uusinta pitää tehdä uutena tenttinä.

Tenttiin saapumattomat ja keskeytetyt tenttisuoritukset näkyvät tentin tiedoissa Suoritukset-välilehdellä ja pääset sallimaan uusinnat keskeytettyihin tentteihin.


  1. KlikkaaKeskeytetyt tenttisuoritukset-linkkiä.     2. Klikkaa opiskelijan nimen perässä Vapauta-painiketta. Järjestelmä vahvistaa vapauttamisen.