Opiskelijavalintojen uudistuessa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle tarvitaan myös muita hakuvaihtoehtoja. Toinen reitti yliopistoon (TRY) kehittää avoimen väylää hakutapana pilotoimalla erilaisia avoimen yliopiston reittejä tutkintokoulutukseen. Avoimet yliopisto-opinnot antavat hakijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopistossa. 


Hankkeen tavoitteena on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti

Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana. Samalla opiskelija voi tutustua eri aloihin.

2. Vaihtoehtoinen reitti

Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu. Reitti soveltuu myös niille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa.

3. Elinikäisen oppimisen reitti

Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat ihmiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.


Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijalähtöisesti reitteihin liittyviä opintopalveluita eli tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta.


Mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.


                                                                Hankkeen verkkosivu & email

Lue tuoreimmat kuulumiset Ajankohtaista-palstalta ja seuraa tulevia tapahtumia kalenteristamme!

https://www.jyu.fi/try

try-hanke@jyu.fi 


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Paula Savela

p. 050 428 5293

paula.savela(a)jyu.fi


Projektisihteeri Anne Allonen

p. 0400 247 433

anne.allonen(a)jyu.fi


Markkinointisuunnittelija Heli Joutsen

p. 040 652 4168

heli.a.joutsen(a)jyu.fi


Twitter & Instagram

@try_hanke


Opiskelijalle

Lisätietoa reiteistä kiinnostuneille opiskelijoille