Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 1/2019


Jäsenet

Asiantuntijavieraat


PÄÄTÖSASIALISTA

5.Korkeakoulujen VIRTA-tietojen yhdisteleminen

(52) CSC:lle annettiin toimeksianto viedä laajempien, korkeakoulun ohjauksessa tarvittavien tietojen avaamiseen liittyvä kysymykset yliopistojen ja ammatikorkeakoulujen OHA-verkostoille keskusteltavaksi. Nykyisessä  Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet –raportilla ilmoitettu kyllä/ei –tieto opiskelijan aiemmasta tutkinnosta todettiin perustelluksi tietojen tarkistamismahdollisuuden näkökulmasta ja käytäntöä voidaan jatkaa.

6.VIRTA-tietojen saatavuuden ja laadun varmistamisen toimenpidekokonaisuus

(53)  Korkeakoulujen tiedonsiirtojen seurantasivu voidaan toteuttaa siten, että kaikkien korkeakoulujen tietdot ovat tarkasteltavissa samassa näkymässä.Keskustelumuistio (luonnos)


Asialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen   (Liite 1)
Majamäki esittelee


3. VIRTA-tietojen käyttö KOSKI-palvelussa (liite 2)
Joonas Mäkinen, OPH esittelee


4. YTHS:n tulevat tietotarpeet opiskelijaterveydenhuoltoon liittyen (liite 3)
Kohtanen esittelee


5. Korkeakoulujen VIRTA-tietojen yhdisteleminen (liite 4)

Haapamäki ja Kohtanen  esittelevät


6. VIRTA-tietojen saatavuuden ja laadun varmistamisen toimenpidekokonaisuus (liite 5)
Majamäki esittelee


7. VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Majamäki esittelee


8. Seuraava kokous

Sovitaan kevään viimeisen kokouksen ajankohta seuraavista esillä olleista vaihtoehdoista:

9. Muut asiat


10. Tiedoksi

11. Kokouksen päättäminen

OPTIETOR ja KOOTuki yhteiskokous klo 13.30 -16.00 kokoustila 2003_Teoria40 OP Pohjola, Ratapihankatu 13