Tehtävät

Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien avoin asiantuntijaryhmä opiskelun ja opetuksen tukipalveluita ja hallintoa koskevissa kysymyksissä. Synergiaryhmä toimii korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävän KOOTuki-ryhmän ohjauksessa.

Synergiaryhmän tehtäviä ovat:

Työpajatyöskentely, etäkokoukset ja alaryhmät

Synergiaryhmän toiminnan painopistealueita vuonna 2019 ovat:

Synergiaryhmä kokoontuu vuoden 2019 aikana neljään työpajaan, joista kaksi järjestetään keväällä ja kaksi syksyllä. Kevään toinen työpaja järjestetään osana opetus- ja kulttuuriministeriön,  KOOTuki-ryhmän ja Synergiaryhmän järjestämää kevätseminaaria. Näiden lisäksi keväällä järjestetetään yksi yksipäiväinen työpaja.  Työpajat pidetään korkeakouluissa, joilla on halukkuutta kokouksen isännöintiin.

Synergiaryhmä järjestää noin kerran kuukaudessa 2 tuntia kestävän ACP-etäkokouksen. Etäkokousten vakioasiakohtina ovat kansallisten liittymien ja palveluiden, kuten Opintopolku, VIRTA ja OILI , ajankohtaiskatsaukset sekä yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), Synergiaryhmän alaryhmien ajankohtaiskatsaukset ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Synergiaryhmän sisällä toimivat vuonna 2019 seuraavat alaryhmät:

Synergiaryhmä perustaa ja nimeää tarpeen mukaan uusia alaryhmiä valmistelemaan ja käsittelemään sille tulevia toimeksiantoja tai ajankohtaisiksi nousevia yhteistyöaiheita.

Toimijat

Vuonna 2019 Synergiaryhmän puheenjohtajana toimii Tapio Ekholm Metropolia ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Totti Tuhkanen Turun yliopistosta. Ryhmän koordinaattorina toimii Helena Majamäki CSC:ltä.

Synergiaryhmä pitää onnistuneen toiminnan ja tiedonvaihdon edellytyksenä opetuksen ja opiskelun tukipalveluiden asiantuntemuksen laajuutta ja kattavuutta. Tavoitteena on saada jokaisesta korkeakoulusta ensisijaisesti Synergiaryhmään nimetty jäsen tai toissijaisesti Synergiaryhmän sähköpostilistalle kuulolla oleva edustaja. Edelleen tavoitteena on myös laajentaa verkostoa siten, että korkeakouluista saadaan mukaan uusia OHA- ja IT-asiaintuntijoita sekä uusien teknologioiden kehittäjiä etenkin oppimisympäristöjen ja oppimisteknologioiden alalta. Ryhmä on avoin kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille.

Synergiaryhmän ja KOOTUki-ryhmän kiinteä yhteistoiminta varmistetaan ryhmen puheenjohtajistojen välillä käytävällä aktiivisella vuoropuhelulla ja yhteisillä suunnittelukokouksilla.


Viestintäkanavat

Synergiaryhmällä on sähköpostilista (synergia@postit.csc.fi). Sähköpostilista on avoin korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä ryhmässä, vaan listaa voivat seurata myös muut opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt.

Synergiaryhmällä on wiki-sivusto osoitteessa https://confluence.csc.fi/display/OPI/Synergia. Wiki-sivustolla julkaistaan ryhmän työskentelyyn liittyvää tietoa. Sivustosta löytyvät sekä kokouksiin liittyvät dokumentit että työstettäviin asioihin liittyvät dokumentit.