Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joopas-konsortio ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus pyrkivät takaamaan palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee JOOPAS-hakujärjestelmää.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

Verkkosisältö ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Joopas-palvelun elinkaari päättyy 31.3.2022. Joopas-palvelun teknisen iän ja palvelun elinkaaren takia seuraavien ominaisuuksien korjaaminen saavutettavaksi on katsottu olevan kohtuuton rasite tässä vaiheessa. Mikäli käytön yhteydessä myöhemmin ilmenee tarpeita asian suhteen, kokonaisuutta voidaan harkita uudelleen. Palvelua käyttävät korkeakoulut huolehtivat tahoillaan, että apua tarvitsevalle käyttäjälle on saatavilla tukea Joo-hakemuksen tekemiseksi.

JOOPAS-ilmoittautumispalvelu:

 • Palvelun kieltä ei ole määritelty ja kieliversiolinkkien kielimääritys puuttuu (3.1.1, 3.1.2)
 • Kirjautumisen ja uloskirjautumisen jälkeen näytetään sivu, jolta siirrytään automaattisesti eteenpäin (2.2.1)
 • Kuvien ja kuvakkeiden tekstivastineissa on puutteita (1.1.1)
 • Sivujen nimen alussa on sama teksti kaikilla sivuilla (2.4.2)
 • Sivun rakenne ja järjestys vaihtelee palvelun eri osissa, ja sivurakennetta ei ole merkitty maamerkein (1.3.1, 1.3.2)
 • Lomakekenttien nimilappuja ei ole yhdistetty lomakekenttiin (3.3.2, 1.1.1, 4.1.2)
 • Taulukoiden käytössä on puutteita: taulukoita on käytetty asetteluun, ja toisaalta joissain taulukkomuotoisissa esitystavoissa taulukon rakenne ei välity ruudunlukijalle (1.3.1)
 • Sivu ei skaalaudu kapealle näytölle, joten sen käyttäminen kännykällä ja suurilla zoomaustasoilla voi olla hankalaa (1.4.10)
 • Tekstin suurentaminen 200% kokoiseksi saa tekstin menemään päällekkäin oikean palstan sisällön kanssa (1.4.4)
 • Vihreä linkkiväri ei ole kontrastivaatimuksen mukainen (1.4.3)
 • Otsikoiden merkkauksessa on puutteita (1.3.1)
 • Pakollisten lomakekenttien merkkauksessa on puutteita, joten pakollisuus saattaa olla vaikea havaita (3.3.2, 1.1.1)
 • Lomakekenttien täyttöohjeita ei voi lukea ruudunlukijalla tai näppäimistöllä (1.3.1, 4.1.2, 1.1.1)
 • Henkilötietoja kerääviä kenttiä ei ole merkattu autocomplete-tiedoilla (1.3.5)
 • Virheilmoitukset sijaitsevat keskellä lomaketta tai lomakkeen lopussa, joten ne saattavat olla vaikea havaita (3.3.1, 1.3.2)
 • Lomakekenttien nimeäminen on osittain epäselvää (3.3.2)
 • Lomakekenttien ryhmittely ei välity ohjelmallisesti (1.3.1)
 • Opintojaksojen tietojen lisäämisessä ”lisää uusi rivi” -painikkeen painaminen vie kohdistuksen sivun alkuun (3.2.2)
 • Lomakkeen lähettäminen vahvistetaan ponnahdusikkunassa, joka sijaitsee lukemisjärjestyksessä aivan sivun lopussa, joten se on vaikea havaita (1.3.2, 4.1.3, 2.4.3)
 • Koodin laadussa on pieniä puutteita (4.1.1)

Virkailijan näkymä

 • Lomake on muotoiltu käyttäen taulukkorakennetta, joka vaihtelee eri lomakkeen osissa ja hankaloittaa tietojen ymmärtämistä (1.3.1)
 • Lomakkeella on välilehtirakenne, jonka merkkaus ei vastaa sen visuaalista ja loogista rakennetta (1.3.1, 4.1.2)
 • Osa tiedoista on esitetty vain luku -tyyppisten ja käytöstä poistettujen kenttien avulla, minkä vuoksi ne voivat olla vaikealukuisia (1.3.1, 4.1.2)
 • Kohdistus siirtyy toiminnon suorittamisen jälkeen sivun alkuun tai jää paikalleen epäyhtenäisesti (2.4.3)
 • Tietopyyntö on korostettu taulukossa vain visuaalisesti (1.3.1)

JOOPAS-palvelun Eduuni-sivut

 • Alapalkin harmaa teksti ei vastaa kontrastivaatimuksia (1.4.3)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita (1.3.1)
 • Linkit erottuvat leipätekstistä vain värin perusteella (1.4.1, 3.2.4)
 • Sivun rakennetta ei ole merkitty maamerkein (1.3.1)
 • Sivun käyttäminen näppäimistöllä on erittäin hankalaa automaattisesti avautuvan hakutoiminnon vuoksi (2.1.1)
 • Koodin laadussa on puutteita (4.1.1)


Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.9.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen suorittamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 21.4.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen jooadmin(at)postit.csc.fi.

Saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy yhteistyössä Joopas-konsortion kanssa.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 • No labels