Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Privacy Policy of Eduuni

Päivitetty 30.8.2017

Updated 30.8.2017


Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

Personal Data Act (523/99) 10 and 24§

Rekisterin nimi

Name of the service

Eduuni

Eduuni

Rekisterin kuvaus

Description of the service

Eduuni on sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö, joka mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen.

Eduuni-palveluja ovat:

 • Eduuni-workspaces
 • Eduuni-wiki
 • Eduuni-jira


Eduuni is a collaboration service environment for flexible and secure collaboration across organisation and ecosystem boundaries.

Eduuni services are:

Eduuni-workspaces
Eduuni-wiki
Eduuni-jira


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Data controller and a contact person

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

customerservice@eduuni.fi

CSC - IT Center for Science

customerservice@eduuni.fi

Tuomiovalta

Jurisdiction

FI SuomiFI Finland

Rekisterin tietosisältö

Personal data processed

Eduunin käyttäjien tallentamat asiakirjat ja muut tiedot.

Käyttäjän profiilitiedot

 • Eduuni-ID:ltä tulevat tiedot: Sähköposti, nimi, organisaatio
 • itsesi tallentamat vapaaehtoiset lisätiedot

Documents and other information from users.

User profile information

 • Information from Eduuni-ID: email address, name, organisation
 • Optional user profile information from yourself

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Purpose of the processing of personal data

Henkilötietoja käytetään

 • Eduunin käyttöoikeuksien hallintaan
 • käyttäjän tietojen esittämiseen Eduuni-palveluissa
 • Eduuni-palveluiden edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään

 • Eduunin käytön tilastointi
 • palvelimien ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Personal data is used for

 • user authorization in Eduuni
 • presenting user information in Eduuni services
 • enable Eduuni services to send messages

Personal data in the log file is used for

 • Eduuni usage statistics
 • monitoring the load and capacity of the servers and network
 • working out technical problems and investing abuse of the service

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Third parties to whom personal data is disclosed

Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

No personal data is transferred to third parties.

Virheellisten tietojen oikaisu

How to access, rectify and delete the personal data

Ota yhteyttä yllä olevaan yhteystietoon.

Voit korjata itse antamiasi tietoja.

Contact the contact person above.

You can rectify information that you have given yourself.

Tietojen säilyttäminen

Data retention

Henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä.

Personal data is deleted on request of the user.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Data Protection Code of Conduct

Henkilötietoja suojataan Code of Conduct for Service Providers käytäntöjen mukaisesti. Code of Conduct for Service Providers on yleinen standardi tutkimus- ja korkeakoulusektorille yksityisyyden suojaamiseksi.

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta.

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

In the network SSL technology is used to protect personal data. Personal data is protected from third party.

 • No labels