Blog

Eduuni-workspaces palvelussa on palvelukatko la 25.5.2024 klo 8-18 tietoturvahaavoittuvuuden korjaamisen vuoksi. 
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service due to a security vulnerability fix on Saturday 25.5.2024 from 8 a.m. to 6 p.m.
We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,
Eduuni-team

Seuraavissa Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 4.5.2024 klo 8:00 - su 5.5.2024 klo 18:00:

 • Eduuni Jira
 • Eduuni Wiki
 • Eduuni-workspaces

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Sat, May 4, 2024, 8 a.m. - Sun, May 5, 2024, 6 p.m. applies to the following Eduuni services:

 • Eduuni Jira
 • Eduuni Wiki
 • Eduuni-workspaces

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities

We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,

Eduuni-team


Havaitsimme Eduuni-wiki -palvelussa sen käyttöön vaikuttaneen ongelman.

Ongelma alkoi 21.3.2024 klo 12:31 ja päättyi klo 12:53.

Ongelma vaikutti kaikkien Eduuni-wiki käyttäjien palvelun käyttämiseen. Selvitämme ongelman juurisyytä.

Pahoittelemme ongelmasta aiheutunutta haittaa.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi
We identified an issue that affected the Eduuni-wiki service. 

The problem started on 21.3.2024 at 12:31 PM and was resolved by 12:53 PM. 

The issue impacted the usage of the Eduuni-wiki service for all users. We are investigating the root causes of the problem. 

We apologize for any inconvenience caused by the issue.


Kind regards,
Eduuni-tiimi

Kun Eduuni-wikissä (Confluence) sivusto on asetettu sallimaan anonyymi pääsy (space permissions) ja sivujen sisältö on suojattu rajoituksilla (restrict), niin näiden rajoitettujen sivujen otsikot näkyvät julkisesti.

Sivujen otsikot näkyvät esimerkiksi "Popular" (Suosittu) -syötteessä ilman kirjautumista.

Lisää tietoa käyttöoikeuksien antamisesta Help Centerissä: https://wiki.eduuni.fi/x/yxAcAw

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi

---

When an Eduuni-wiki (Confluence) site is set to allow anonymous access (space permissions) and the content of pages is protected with restrictions (restrict), the titles of these restricted pages are publicly visible.

The titles of the pages can be seen, for example, in the "Popular" feed without logging in.

For more information on granting permissions, visit the Help Center: https://wiki.eduuni.fi/x/yxAcAw

Best regards,
Eduuni team


Eduuni-wikiin päivitettyjen Data Center-lisenssien myötä palvelussa on nyt näkyvissä Confluence Analytics -ominaisuus. Analytiikkadatassa näkyy käyttäjien tietoja sivuilla vierailusta sekä muokkaamisesta.

Confluence Analytics -ominaisuuteen laitetaan päälle tiukempi rajoitus (Increased privacy mode), jolloin käyttäjät näkyvät anonymisoituina käyttäjinä. Sivustojen analytiikkaa voi silti seurata, mutta sivujen muokkaajien/vierailijoiden henkilöllisyys salataan.


Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi

 

-----------------


Data Center licenses were changed to Eduuni-wiki service and because of that the Confluence Analytics feature is now visible in the service. The analytics data shows user information about visiting and editing the pages.

A stricter restriction (Increased privacy mode) is applied to the Confluence Analytics feature, so that users appear as anonymized users. Space analytics can still be monitored, but the identity of page editors/visitors will be hidden.


Kind regards,

Eduuni team

Eduuni-wikissä (Atlassian Confluence Server) sekä Eduuni Jirassa (Atlassian Jira Software Server) on siirrytty tänään 16.2.2024 Data Center -lisensseihin.
Server-tuotteiden tuki on päättynyt 15.2.2024.

Data Center-lisenssien myötä on palveluihin saatu uusia ominaisuuksia, esimerkiksi:

 • Confluence Analytics
  • Näe miten suosittu sivustosi on ja mikä on kaikista käytetyin sivu. Analytics-välilehti löytyy oman sivustosi vasemmasta navigaatiosta.
  • Eduuni-wiki ylänavigaation kautta voit nähdä kaikkien Eduuni-wiki sivustojen analytiikkaa.
  • Oletuksena analytiikka näkyy kaikille sisäänkirjautuneille käyttäjille, mutta oman sivuston analytiikan näkyvyyttä voi rajoittaa Permissions-välilehdeltä (Space tools> Permissions> Analytics Permissions).
 • Advanced Roadmaps for Jira
  • Helpota projektinhallintaa ja luo projektiin oma Roadmap Eduuni Jiran ylänavigaatiosta Plans -> Create
  • Huom. Roadmapit on mahdollista jakaa kaikille Eduuni Jira käyttäjille tai vain itselle. Roadmapiin linkitetyt tiketit näkyvät kuitenkin vain heille joilla on oikeus ko. projektiin.
 • Automations for Jira
  • Nyt voit luoda projektiin työtä helpottavia automaatioita, esimerkiksi ”Sulje epic kun kaikki epiciin kuuluvat tiketit ovat valmiita”.
 • Sivustojen sekä projektien audit logit näkyvät nyt sivustojen admineille (Project settings > Audit log / Space tools > Audit log)

 

 

------

 

For the information to the admin users of the Eduuni-wiki and Jira services,

Data Center licenses were changed today, February 16, 2024 to the Eduuni-wiki (Atlassian Confluence Server) and Eduuni Jira (Atlassian Jira Software Server) services.
Support for Server products has ended on February 15, 2024.

New features of Data Center licence products include, for example:

 • Confluence Analytics
  • See how popular your space is and which is the most used page of all. The Analytics tab can be found in the left navigation of your own space.
  • Through the top navigation of Eduuni-wiki, you can see the analytics of all Eduuni-wiki spaces.
  • By default, analytics are visible to all logged-in users, but you can limit the visibility of your space's analytics from the Permissions tab (Space tools> Permissions> Analytics Permissions).
 • Advanced Roadmaps for Jira
  • Simplify project management and create your own Roadmap for the project from Plans -> Create in the top navigation of Eduuni Jira
  • Note! It is possible to share roadmaps to all Eduuni Jira users or just to yourself. However, tickets linked to the Roadmap are only visible to those who have the rights to the project.
 • Automations for Jira
  • Now you can create automations in the project that make work easier, for example "Close epic when all tickets have been completed".
 • Audit logs of spaces and projects are now visible to project/space admins (Project settings > Audit log / Space tools > Audit log


Eduuni-ID allekirjoitus- ja salausvarmenne vaihdetaan torstai-iltana 15.2.2024 kello 19:00 – 19:30. Tästä aiheutuu lyhyitä katkoja kaikissa Eduuni-palveluissa.


Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

 
Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi

_________________________


Eduuni-ID signing and encryption certificate will be changed on Thursday evening, February 15, 2024 from 19:00 to 19:30. This causes short interruptions in all Eduuni services.

We apologize for the inconvenience caused by the service break.


Kind regards,

Eduuni Team

Eduuni-wikissä on palvelukatko to 18.01.2024 klo 17:00 – 21:00.

Katkon syynä on Atlassian Confluence tuotteen haavoittuvuudet: https://confluence.atlassian.com/security/security-bulletin-january-16-2024-1333335615.html

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Thursday, January 18, 2024, 5 PM –  9 PM applies to Eduuni-wiki.

Reason for the service break is multiple vulnerabilities in the Atlassian Confluence product: https://confluence.atlassian.com/security/security-bulletin-january-16-2024-1333335615.html

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Seuraavissa Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 13.01.2024 klo 8:00 - su 14.01.2024 klo 18:00:

 • Eduuni Jira
 • Eduuni Wiki
 • Eduuni-workspaces

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, January 13, 2024, 8 a.m. - Sunday, January 14, 2024, 6 p.m. applies to the following Eduuni services:

 • Eduuni Jira
 • Eduuni Wiki
 • Eduuni-workspaces

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities

We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,

Eduuni-team


Päivitys tiedotteeseen (7.12.2023): Päivitämme Eduuni-wiki palvelun tänä iltana korjattuun versioon 17:00 - 21:00, jolloin palvelu ei ole käytettävissä.

Eduuni-wikin käyttö on rajoitettu julkisessa internetissä ennen palvelukatkoa.

Rajauksen syynä on Atlassian Confluence tuotteen kriittinen haavoittuvuushttps://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22522-rce-vulnerability-in-confluence-data-center-and-confluence-server-1319570362.html

Rajaus jatkuu kunnes Confluence on päivitetty.

Jos olette käyttäneet Atlassian Companion App for MacOS sovellusta työasemassanne, niin varmistakaa, että se on päivitetty vähintään versioon 2.0.0: https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22524-rce-vulnerability-in-atlassian-companion-app-for-macos-1319249492.html

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiUpdate to this post (7.12.2023): We will update Eduuni-wiki service tonight to the fixed version from 17:00 to 21:00, service will not be available during this break.

Eduuni-wiki is restricted from public internet.

Reason for the restriction is critical vulnerability in the Atlassian Confluence producthttps://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22522-rce-vulnerability-in-confluence-data-center-and-confluence-server-1319570362.html

Restriction will continue until Confluence is updated.

If you have used the Atlassian Companion App for MacOS application on your workstation, make sure that it has been updated to at least version 2.0.0: https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22524-rce-vulnerability-in-atlassian-companion-app-for-macos-1319249492.html

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Seuraavissa Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 18.11.2023 klo 8:00 - su 19.11.2023 klo 18:00:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä

 

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, November 18, 2023, 8 a.m. - Sunday,  November 19, 2023, 6 p.m. applies to the following Eduuni services:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities


We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,

Eduuni-team


Eduuni-wikissä on palvelukatko ti 31.10.2023 klo 17:00 – 21:00.

Eduuni-wikin käyttö on rajoitettu julkisessa internetissä ennen palvelukatkoa.

Katkon syynä on Atlassian Confluence tuotteen kriittinen haavoittuvuus: https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22518-improper-authorization-vulnerability-in-confluence-data-center-and-server-1311473907.html

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Tuesday, October 31, 2023, 5 PM –  9 PM applies to Eduuni-wiki.

Eduuni-wiki is restricted from public internet until the service break.

Reason for the service break is critical vulnerability in the Atlassian Confluence product: https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22518-improper-authorization-vulnerability-in-confluence-data-center-and-server-1311473907.html

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team


Kaikissa Eduuni-ID:tä käyttävissä palveluissa* on palvelukatko la 7.10.2023 klo 12:00 - 15:00. 

Katkon aikana tehdään Eduuni-ID -tietokantapalvelun päivitys.

*Tiedotattehan tarvittaessa Eduuni-ID:tä käyttävien palveluidenne käyttäjiä palvelukatkosta.


Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, October 7, 2023, 12 PM -  3 PM applies to all Eduuni-ID services*.

During the maintenance break, the Eduuni-ID database service will be updated.

*If necessary, please inform the users of your own services that uses Eduuni-ID about the service break.


We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Seuraavissa Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 2.9.2023 klo 8:00 - su 3.9.2023 klo 18:00:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä
 • Eduuni-workspaces palvelusta lähtevät kutsuviestit tulevat huoltokatkon jälkeen osoitteesta noreply@eduuni.fi. Aiemmin viestien from-kentässä on käytetty kutsujan sähköpostiosoitetta.


Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, September 2, 2023, 8 a.m. - Sunday,  September 3, 2023, 6 p.m. applies to the following Eduuni services:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities
 • The invitation messages sent from the Eduuni-workspaces service will be sent from noreply@eduuni.fi address after the service break. Previously, the email address of the inviter was used in the from field of messages.


We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Twitter (nykyään X) -kirjautumistapa poistettiin käytöstä väliaikaisesti 14. kesäkuuta odottaessamme vastausta Twitterin taholta liittyen rajapinnan rajoitteisiin.
Twitteriltä rajapintaan liittyen ei saatu vastausta ja Twitter-kirjautuminen on nyt poistettu Eduuni-ID:stä. Mikäli sinulla on vielä käytössä Twitter-kirjautumistapa, niin voit vaihtaa sen johonkin toiseen Eduuni-ID:stä löytyvään kirjautumistapaan: https://wiki.eduuni.fi/x/YoOx


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiTwitter (now X) sign-in method was temporarily disabled on 14th of June while we were awaiting a response from Twitter regarding API constraints.
We received no reply from Twitter regarding API constraints, so Twitter sign-in method is now removed from Eduuni-ID. If you still are using Twitter sign-in method, you can change it to another sign in method available in Eduuni-ID: https://wiki.eduuni.fi/x/xAFiAg 


Kind regards,
Eduuni-team