Blog


Kaikissa Eduuni-ID:tä käyttävissä palveluissa* on palvelukatko la 7.10.2023 klo 12:00 - 15:00. 

Katkon aikana tehdään Eduuni-ID -tietokantapalvelun päivitys.

*Tiedotattehan tarvittaessa Eduuni-ID:tä käyttävien palveluidenne käyttäjiä palvelukatkosta.


Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, October 7, 2023, 12 PM -  3 PM applies to all Eduuni-ID services*.

During the maintenance break, the Eduuni-ID database service will be updated.

*If necessary, please inform the users of your own services that uses Eduuni-ID about the service break.


We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Seuraavissa Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 2.9.2023 klo 8:00 - su 3.9.2023 klo 18:00:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä
 • Eduuni-workspaces palvelusta lähtevät kutsuviestit tulevat huoltokatkon jälkeen osoitteesta noreply@eduuni.fi. Aiemmin viestien from-kentässä on käytetty kutsujan sähköpostiosoitetta.


Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, September 2, 2023, 8 a.m. - Sunday,  September 3, 2023, 6 p.m. applies to the following Eduuni services:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities
 • The invitation messages sent from the Eduuni-workspaces service will be sent from noreply@eduuni.fi address after the service break. Previously, the email address of the inviter was used in the from field of messages.


We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Twitter (nykyään X) -kirjautumistapa poistettiin käytöstä väliaikaisesti 14. kesäkuuta odottaessamme vastausta Twitterin taholta liittyen rajapinnan rajoitteisiin.
Twitteriltä rajapintaan liittyen ei saatu vastausta ja Twitter-kirjautuminen on nyt poistettu Eduuni-ID:stä. Mikäli sinulla on vielä käytössä Twitter-kirjautumistapa, niin voit vaihtaa sen johonkin toiseen Eduuni-ID:stä löytyvään kirjautumistapaan: https://wiki.eduuni.fi/x/YoOx


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiTwitter (now X) sign-in method was temporarily disabled on 14th of June while we were awaiting a response from Twitter regarding API constraints.
We received no reply from Twitter regarding API constraints, so Twitter sign-in method is now removed from Eduuni-ID. If you still are using Twitter sign-in method, you can change it to another sign in method available in Eduuni-ID: https://wiki.eduuni.fi/x/xAFiAg 


Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces palvelussa on palvelukatko ti 18.7.2023 klo 16 – ke 19.7.2023 klo 6 tietoturvahaavoittuvuuden korjaamisen vuoksi. 
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service due to a security vulnerability from Tue. July 18 2023, 4 PM to Wed. July 19 2023, 6 AM.
We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,
Eduuni-team

Azure Active Directory (Azure AD) Graph on vanhentunut ja poistuu käytöstä milloin tahansa 30. kesäkuuta 2023 jälkeen ilman ennakkoilmoitusta, kuten Microsoft ilmoitti syyskuussa 2022.

Eduuni-ID:n Microsoft 365 (work or school) kirjautumistapa siirtyi käyttämään Microsoft Graph APIa lokakuussa 2022, mutta tämä ei automaattisesti päivity kirjautuvien käyttäjien omiin Microsoft tenantteihin. Kun Microsoft ottaa Azure AD Graph APIn pois käytöstä 30.6.2023 jälkeen, niin tästä aiheutuu uusi suostumuspyyntö kirjautuville käyttäjille.

Jos käyttäjillä ei ole oikeutta antaa suostumusta itse, niin Microsoft tenantin admin voi käydä poistamassa eduuni.fi nimisen applicationin oman organisaation Azure AD:sta, kirjautua kerran Eduuniin (https://id.eduuni.fi) ja antaa organisaatiokohtainen järjestelmänvalvojan suostumus.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiAzure Active Directory (Azure AD) Graph is deprecated and will be retired at any time after June 30, 2023, without advance notice, as Microsoft announced in September, 2022.


The Eduuni ID's Microsoft 365 (work or school) sign in method switched to use the Microsoft Graph API in October 2022, but this is not automatically updated to the users' own Microsoft tenants. When Microsoft retires the Azure AD Graph API after June 30, 2023, this will result a new consent request for signed in users.

If users do not have the right to give consent themselves, then the Microsoft tenant admin can delete the application called eduuni.fi from the organisation's Azure AD, sign in to Eduuni (https://id.eduuni.fi) and give an admin consent.


Kind regards,
Eduuni-team

Twitter-kirjautuminen on toistaiseksi jouduttu poistamaan käytöstä Eduuni-ID:stä. Twitteriä kirjautumiseen käyttävät käyttäjät voivat vaihtaa kirjautumistavan johonkin toiseen Eduuni-ID:stä löytyvään kirjautumistapaan: https://wiki.eduuni.fi/x/YoOx

Tiedotamme asiasta myös suoraan Twitter-kirjautumista hyödyntäviä käyttäjiä.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa!

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiTwitter sign in method has been disabled from Eduuni-ID for now. Users who use Twitter to sign in to Eduuni-ID based services can change the sign in method to another sign in method available in Eduuni-ID: https://wiki.eduuni.fi/x/xAFiAg

We will also inform users who use Twitter sign in method directly.

We apologize for the inconvenience caused by this.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces palvelussa on palvelukatko su 14.5.2023 klo 8-18 tietoturvahaavoittuvuuden korjaamisen vuoksi. 
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service due to a security vulnerability fix on Sunday 14.5.2023 from 8 a.m. to 6 p.m.
We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,
Eduuni-team


Eduuni-palveluista lähtevistä viesteissä, kuten Eduuni-workspaces, Eduuni-wiki tai Eduuni Jira -ilmoituksissa tai Eduuni-ID rekisteröinnin vahvistusviesteissä, on tällä hetkellä viivettä. CSC:n sähköpostijärjestelmässä havaittiin ongelma, joka on alkanut 3.5. illalla. Tilanne on nyt korjattu, mutta sähköpostiviestit purkautuvat jonoista vielä viiveellä.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa!There is currently a delay in messages sent from Eduuni services, such as notifications from Eduuni-workspaces, Eduuni-wiki or Eduuni Jira, or confirmation emails from Eduuni-ID. There was a problem detected in CSC's email system that started on the evening of May 3rd. The situation has now been resolved, but email messages are still being processed with a delay.

We apologize for any inconvenience this may have caused!

Eduuni-ID:n Twitter-kirjautuminen ei toiminut torstaiaamuna 27.4.2023 noin klo 7 - 8:30 välillä. Ongelma saatiin korjattua n. klo 8:30.

Pahoittelemme ongelmatilanteesta aiheutunutta haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiTwitter sign in method was temporarily unavailable in Eduuni-ID due to a problem situation on Thursday morning, April 27, 2023. The problem was fixed at around 8:30 a.m.

We apologize for the inconvenience caused by the problem situation.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces palvelussa on palvelukatko la 18.3.2023 klo 8 - su 19.3.2023 klo 18.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service on Sat. 18.3.2023, 8 a.m - Sun. 19.3.2023, 6 p.m.

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces palvelussa on palvelukatko la 14.1.2023 klo 8-18 tietoturvahaavoittuvuuden korjaamisen vuoksi. 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces service due to a security vulnerability fix on Saturday 14.1.2023 from 8 a.m. to 6 p.m.
We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni-workspaces palvelussa on palvelukatko la 17.12.2022 klo 8-18 tietoturvahaavoittuvuuden korjaamisen vuoksi. 

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Eduuni-workspaces
service due to a security vulnerability fix on Saturday 17.12.2022 from 8 a.m. to 6 p.m.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team

TLS 1.0, TLS 1.1 sekä heikot salausalgoritmit poistetaan käytöstä marraskuun palvelukatkossa 19.-20.11.2022. Muutos ei näy käyttäjille, jos Eduunia käytetään selain/käyttöjärjestelmän tuetuilla versioilla.

Huom! Muutoksen jälkeen Eduuni-workspaces palvelun Office-dokumenttien avaaminen Office 2013 -sovelluksiin ei toimi, vaan vaatii työasemaan tehtävän rekisteriasetuksen. Ohjeet rekisteriasetuksen tekemiseen löytyy Microsoftin dokumentista:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392

 • Noudata ohjeen "Easy fix" kohtaa niin, että käyttöön otetaan vain TLS 1.2.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiTLS 1.0, TLS 1.1 and weak ciphers will be disabled during the service break on 19.-20.11.2022. Change doesn't affect to Eduuni users if Eduuni is used with supported browsers and operating systems. 

Nb! After the change opening Office files to Office 2013 from Eduuni-workspaces doesn't work without registry entry change. Follow this Microsoft's guideline to make the change:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392

 • You can add the registry subkey installing the "Easy fix" to populate the registry subkey. It's sufficient to enable only TLS 1.2.


Kind regards,
Eduuni-team

Seuraavissa Eduuni-palveluissa on palvelukatko la 19.11.2022 klo 8:00 - su 20.11.2022 klo 18:00:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Lisäksi Eduuni-ID -palvelussa* on palvelukatko la 19.11.2022 klo 8:00 - 10:00.

*Tiedotattehan tarvittaessa Eduuni-ID:tä käyttävien palveluidenne käyttäjiä palvelukatkosta.

Katkon aikana tehtäviä muutoksia:

 • Bugi- ja tietoturvakorjauksia, datanhallinnan tehtäviä
 • Katkon aika TLS 1.0, TLS 1.1 sekä heikot salausalgoritmit poistetaan käytöstä. Muutos ei näy käyttäjille, jos Eduunia käytetään selain/käyttöjärjestelmän tuetuilla versioilla.

Huom! TLS-muutoksen jälkeen Eduuni-workspaces palvelusta Office-dokumenttien avaaminen Office 2013 -sovelluksiin ei toimi, vaan vaatii työasemaan tehtävän rekisteriasetuksen. Ohjeet rekisteriasetuksen tekemiseen löytyy Microsoftin dokumentista: https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392

  • Voit noudattaa ohjeen "Easy fix" kohtaa niin, että käyttöön otetaan vain TLS 1.2.


Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimiService break on Saturday, November 19, 2022, 8 a.m. - Sunday,  November 20, 2022, 6 p.m. applies to the following Eduuni services:

 • Eduuni-wiki
 • Eduuni Jira
 • Eduuni-workspaces

Service break on Saturday, November 19, 2022, 8 a.m. - 10 a.m. applies to Eduuni-ID* service.

*If necessary, please inform the users of your own services that uses Eduuni-ID about the service break.

Changes:

 • Bug and security fixes, data management activities
 • TLS 1.0, TLS 1.1 and weak ciphers will be disabled during the service break. Change doesn't affect to Eduuni users if Eduuni is used with supported browsers and operating systems.

Nb! After the TLS change opening Office files to Office 2013 from Eduuni-workspaces doesn't work without registry entry change. Follow this Microsoft's guideline to make the change: https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392

  • You can add the registry subkey installing the "Easy fix" to populate the registry subkey. It's sufficient to enable only TLS 1.2.


We apologize for the inconvenience caused by the break.


Kind regards,
Eduuni-team

Eduuni Jirassa on otettu 25.10.2022 käyttöön Parallel Sprints -ominaisuus, joka mahdollistaa useamman samanaikaisen sprintin käynnistämisen ja työstämisen Scrum-boardeilla.
Mikäli tiimisi aikoo hyödyntää kyseistä toiminnallisuutta, huomioithan artikkelissa mainitut Velocity Chart ja estimation -toiminnallisuudet: https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver/using-parallel-sprints-938845513.html

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


The Parallel Sprints feature is enabled in Eduuni Jira on 25.10.2022. The feature enables to start multiple active parallel sprints on Scrum-boards.
If your team will use this feature, please take a notice on this article about Velocity chart and estimation: https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver/using-parallel-sprints-938845513.html

Kind regards,
Eduuni-team