Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MPASSid tietomallin vaatimat tiedot on toimitettava omissa atribuuteissaan ja näistä  on toimitettava lista MPASSid ylläpidolle (tuki@mpass.fi). Nimeäminen on vapaata, mutta atribuutit ovat:             

 • tekninen yksilöintitunniste (esim. objectGUID AD:ssä)
 • käyttäjätunnus
 • etunimet / kutsumanimi, mieluiten eri attribuuteissa jos mahdollista, mutta jompi kumpi miniminä riittää
 • sukunimi
 •  MD5-hash hetusta (tällä sektorilla käytetty usein termiä “cryptID”)
 • kuntakoodi (3 numeroa), mikäli järjestelmästä löytyy usean kunnankäyttäjiä (http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2017/index.html)
 • koulukoodi (5 numeroa) (https://www.stat.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html)
 • luokkatieto ainakin oppilaille, ideaalitilanteessa myös opettajille
 • luokka-aste 
 • roolitieto (ainakin opettaja / oppilas -jaolla

Tarkempi kuvaus tietomallista on sivulla Data models (osa mainituista attribuuteista luodaan MPASSid:n toimesta).

Tietomalliin lisätään mahdollisesti kansallinen oppijanumero omana atribuuttinaan. Tämän aikataulu on kuitenkin vielä auki.

Integraatiota varten on hyvä luoda useampi testikäyttäjä, joilla on eri tietomallissa määriteltyjä rooleja  ja arvoja. Kun integraatio on todennettu toimivaksi nämä käyttäjät voi poistaa.

 • No labels