Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MPASSid tietomallin vaatimat tiedot on toimitettava omissa atribuuteissaan ja näistä  on toimitettava lista MPASSid ylläpidolle (tuki@mpass.fi). Nimeäminen on vapaata, mutta attribuutit ovat:             

Tarkempi kuvaus tietomallista on sivulla Data models (osa mainituista attribuuteista luodaan MPASSid:n toimesta).

Tietomalliin lisättiin kansallinen oppijanumero omana attribuuttinaan 1.9.2020 alkaen.

Integraatiota varten on hyvä luoda useampi testikäyttäjä, joilla on eri tietomallissa määriteltyjä rooleja  ja arvoja. Kun integraatio on todennettu toimivaksi nämä käyttäjät voi poistaa.

  • No labels