Theseuksessa on mahdollista tallentaa opinnäytetöiden liitteiksi musiikkia sisältäviä mp3- ja mp4 -tiedostoja ja streamata niitä tietueen etusivulla.

Streamauksen mahdollistaa Theseuksen omistajan Arene ry on käyttöön hankittu Mediapienlupa. Mediapienlupa mahdollistaa tällä hetkellä 1 tunnin verran tarjolle saatettua musiikkia per kuukausi tallentamisen Theseukseen. Samassa yhteydessä on hankittu ns. piensynkronointilupa, joka mahdollistaa musiikkia sisältävän av-tuotannon (liikkuvaan kuvaan liitetään musiikkia) tallentamisen.

Opinnäytetyön liitteeksi tuleva mp3- tai mp4 -tiedosto tallennetaan omana tiedostonaan Theseukseen pdf-tiedoston rinnalle ja se näytetään opinnäytetyön tietueen etusivulla ladattavana linkkinä sekä streamattavana ikkunana.

Theseuksen syöttölomakkeelle on lisätty kenttä, johon opiskelija lisää mp3- tai mp4 -liitetiedoston kestoajan täysinä minuutteina.

Tarkemmat tiedot liitetiedoston sisällöstä tallennetaan Lisätiedot -kenttään.

Mediapienlupa ei korvaa tallenteen tekemiseen mahdollisesti tarvittavia tallennus- tai käyttölupia, jotka hankitaan Teostolta, Gramexilta tai muulta oikeudenomistajalta vaan kattaa ainoastaan tiedoston streamaamisen Theseuksesta. Mahdolliset lupadokumentit lisätään Theseukseen sisäiseksi tiedoksi. Opiskelija toimittaa lupadokumentit kirjastoon, jossa ne tallennetaan Tietueen tiedostot -välilehden alle. Näin ne ovat helposti löydettävissä, jos jälkeenpäin on tarpeellista varmistaa lupien olemassa oleminen.  • No labels