Kirjastosektorien yhteisen käyttäjäkyselyn vaatimusmäärittely

kommentit 25.9.2012

                      AMKITkommentitKKkäyttäjäkysvaatmäär.pdf             32.87 KB

Standardi SFS 5989 Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet

kommentointi 30.3.2012

                      AMKITkommenttiSFS5989.pdf               315.85 KB

Kirjasto- ja tietopalvelualan AMK-tasoinen koulutus 2012

lausunto 21.3.2012

                      AMKITlausuntoKiTi-koulutus2012.pdf     33.27 KB

Kirjastosektorien yhteisen käyttäjäkyselyn sopimusluonnos

kommentit 16.12.2011

                      AMKITkommentitKKkäyttäjäkyselysop.pdf                  168.22 KB

Yleinen kirjastotilastostandardi ISO 2789 -luonnos

kommentointi 1.12.2011

                      AMKITkommentointiISO2789.pdf           6.87 KB

FinELib-strategia 2012-2015

kommentit 24.11.2011

                      AMKITkommentitFinELibstrategia.pdf    150.21 KB

KDK-konsortion toimintaan liittyvät asiakirjat

toisen kierroksen kommentointi 16.8.2011

                      AMKITkommentointiKDKasiakasliittymä2.pdf              22.74 KB

Standardi ISO 27729:2011, suomenkielinen käännös

kommentti 16.8.2011

                      AMKITkommenttiISO27729-2011.pdf     14.37 KB

KDK-konsortion toimintaan liittyvät asiakirjat

kommentointi 13.5.2011

                      AMKITkommentointiKDKasiakasliittymä.pdf               23.40 KB

Selvitys OKM:n konserniohjauksesta ja -rakenteesta

lausunto 7.4.2011

                      AMKITlausuntoOKMvirastoselvitys.pdf   84.45 KB

Kirjastot.fi Kirjastotietokannan uudistus

lausunto 11.10.2010

                      AMKITlausuntoKirjastotietokanta.pdf      6.81 KB

Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston (KITT) kehittäminen

lausunto 30.9.2010

                      AMKITlausuntoKITTuudistus.pdf             14.37 KB

Ehdotus yleisten kirjastojen laatusuositukseksi

kommentti 1.9.2010

                      AMKITkommenttiYleisetkirjastotLaatusuositus.pdf       45.18 KB

OPM Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen

lausunto 29.1.2010

                      AMKITlausuntoOPMRakeraportti.pdf   51.50 KB

Kansalliskirjaston tietohallintostrategia

lausunto 20.3.2008

                      AMKITlausuntoKKtietohallintostrategia.pdf                   14.29 KB

ARENE ry:n tietohallintohankkeen määrittelyprojekti (ProAMK)

hankkeen projektipäällikölle osoitettu esitys 19.11.2007

                      AMKITesitysProAMK.pdf   32.24 KB

OPM Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunn. 2007–2012

lausunto 30.8.2007

                      AMKITlausuntoOPMkesuluonnos2007-2012.pdf         21.47 KB

Tekijänoikeusasetuksen muuttaminen

Opm:lle osoit. esityksen valmistelu ARENE ry:n käyttöön 30.8.2007

                      AMKITtekijänoikeusasetusesitysArene.pdf                14.18 KB

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen 22.5.2007

                      Kjastosektorittekijänoiklausunto.pdf         14.00 KB

OPM Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunn. 2007-2012

Ammattikorkeakoulukirjastojen esiin nostamia teemoja 18.4.2007

                      AMKITesiinnostotOPMkesu2007-2012.pdf                16.14 KB

  • No labels