Ammattikorkeakoulut edellyttävät, että korkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelinsa ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen 1.1.2010 lähtien. Tutkimusartikkeleilla tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa tai konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Rinnakkaistallennusvelvoite ei koske monografioita. Theseukseen voi tutkimusartikkelien lisäksi tallentaa myös muita julkaisuja, kuten populaareja artikkeleita, muita julkaistuja kirjoituksia, ammattikorkeakoulun julkaisusarjoja ja kustannussopimusten salliessa myös monografioita. (Ammattikorkeakoulujen Open Access -julkilausuma 1.1.2010.)

Theseus profiloituu jatkossa amkien täyden palvelun avoimen julkaisemisen alustaksi. Theseuksessa toimivat prosessit muihin tietojärjestelmiin Justus ja Virta. Pitkäaikaissäilyttämistä kehitetään. Palvelun etusivu tarjoaa kattavan näkymän amkien avoimeen julkaisemiseen.

Theseuksessa ammattikorkeakoulun kokoelmarakenne keväästä 2019 lähtien muodostuu kahdesta kokoelmasta: opinnäytetöistä ja julkaisuista. Kokoelmien sisältö on kuvattu alla.

Theseuksen kokoelmarakenne ja tallennettavat sisällöt:

Kokoelma 1: Opinnäytetyöt (avoin ja käyttörajattu kokoelma)

 • amk-opinnäytetöitä
 • ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöitä
 • erikoistumisopintojen päättötöitä
 • ahot-kirjallisuuskatsauksia
 • mp3 -formaatissa olevia audiotiedostoja tai mp4 -formaatissa olevia videotiedostoja tietueen yhteydessä. 

Kokoelma 2: Julkaisut

 • korkeakoulun omia julkaisusarjoja
 • tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallennuksia
 • ammattillisten artikkeleiden rinnakkaistallennuksia
 • suurelle yleisölle suunnattujen artikkeleiden rinnakkaistallennuksia
 • monografioiden rinnakkaistallennuksia
 • muita henkilökunnan tekemiä monografioita
 • katsauksia
 • hanke- ja tutkimusraportteja
 • konferenssiesityksiä (pdf ja ppt-muotoisia)
 • mp3 -formaatissa olevia audiotiedostoja tai mp4 -formaatissa olevia videotiedostoja tietueen yhteydessä. 

Julkaisutyypit monimuotoistuvat koko ajan ja on mahdollista, että kaikkia julkaisutyyppejä ei ole kirjattu tähän.

Theseukseen ei tallenneta opetusmateriaaleja eikä dataa, niitä varten on omat kansalliset arkistonsa. Justuksessa on määritelty julkaisutyypit ja tyyppi täytyy valita jo Justuksessa. Eri sisältötyypit tuodaan metadatassa esille.

Tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista

Opiskelija voi valita opinnäytetyölleen haluamansa Creative Commons -lisenssin. Teoksen julkaiseminen CC-lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista, se merkitsee oikeuksien osittaista tarjoamista teoksen käyttäjälle, mutta vain tietyillä ehdoilla, jotka tekijä itse määrittelee.

Muiden julkaisujen osalta korkeakoulu on vastuussa siitä, ettei tallentamalla materiaalia riko kustantajan tai kirjoittajan tekijänoikeuksia. Rinnakkaistallennuksen mahdollisuudet ja käytänteet voi tarkistaa Sherpa/Romeo-palvelusta. Korkeakoulun tulee miettiä myös oman julkaisusarjan tekijänoikeuskysymykset ja käyttöoikeudet kuntoon. Suositellaan Avoimen julkaisemisen linjauksen mukaisesti CC-lisenssin käyttöä.

 • No labels